VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

Yehova Chiuta ndiyo ngwakwenelera kuŵa themba la ŵanthu. Ndiyo pera uyo wakumanya kuwusa makora. Ivyo wakukhumba kuchitira charu chapasi na ŵanthu vizamufiskika.

Pamanyuma pa 4026 B.C.E.

“Njoka” yikakayikira usange Yehova ngwakwenelera kuŵa themba kweniso usange wakuwusa makora. Yehova wakalayizga kuti watumenge “mphapu,” panji kuti “mbuto,” iyo paumaliro yizamubwanya Satana, uyo ni njoka. (Genizesi 3:1-5, 15, mazgu ghamusi) Kweni Yehova wapeleka mpata ku ŵanthu kuti ŵajilongozge ŵekha, pasi pa Satana.

1943 B.C.E.

Yehova wakaphalira Abrahamu kuti “mphapu” iyo wakalayizga yizamufuma mwa yumoza wa ŵana ŵake.​—Genizesi 22:18.

Pamanyuma pa 1070 B.C.E.

Yehova wakaphalira Themba Davide kweniso mwana wake Solomoni kuti “mphapu” iyo wakalayizga yizamufuma mu ŵana ŵawo.​—2 Samuyeli 7:12, 16; 1 Mathemba 9:3-5; Yesaya 9:6, 7.

29 C.E.

Yehova wakapharazga kuti Yesu ndiyo ni “mphapu” iyo wakalayizga, ndiyo wahalirenge chitengo cha Davide.​—Ŵagalatiya 3:16; Luka 1:31-33; 3:21, 22.

 33 C.E.

Satana, uyo ni njoka, wakakomeska Yesu, ntheura mu kanyengo kachoko waka wakatimbanizga “mphapu” iyo yikalayizgika. Yehova wakawuska Yesu na kumukwezgera kuchanya. Wakapokelera mtengo wa umoyo waurunji wa Yesu, icho chikovwira ŵana ŵa Adamu kuti ŵagowokereke zakwananga na kuzakapokera umoyo wamuyirayira.​—Genizesi 3:15; Milimo 2:32-36; 1 Ŵakorinte 15:21, 22.

Cha mu 1914 C.E.

Yesu wakaponya Satana pa charu chapasi na kumujalira penepapo nyengo yichoko waka.​—Chivumbuzi 12:7-9, 12.

Kunthazi

Yesu wazamujalira Satana mu jele vyaka 1,000, kufuma apo wazamumukoma, wazamuŵa nga wadinya mutu wa Satana. Ivyo Yehova wakakhumbanga kuchitira charu chapasi na ŵanthu vizamufiskika, zina lake lizamunenekaso yayi, ndipo wazamuwoneka kuti ndiyo nadi ngwakwenelera kuwusa ŵanthu.—Chivumbuzi 20:1-3, 10; 21:3, 4.