Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 A7-F

Ivyo Yesu Wakachita Apo Wakaŵa pa Charu Chapasi—Uteŵeti wa Yesu Kumafumiro gha Dazi kwa Yorodani

VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

NYENGO

MALO

CHAKUCHITIKA

MATEYU

MARIKO

LUKA

YOHANE

32, pamanyuma pa Chiphikiro cha Kupatulira

Betaniya sirya linyake la Yorodani

Waluta uko Yohane wakabatizanga; ŵanandi ŵagomezga mwa Yesu

     

10:40-42

Pereya

Wakusambizga mu misumba na mizi, wakulazga ku Yerusalemu

   

13:22

 

Wakuchiska ŵanthu kunjira pa mulyango ufinyi; wakulilira Yerusalemu

   

13:23-35

 

Kukwenera kukaŵa ku Pereya

Wakusambizga kujiyuyura; ntharika ya malo ghapachanya na ŵalendo awo ŵakana kwiza

   

14:1-24

 

Pendeserani mtengo wa kuŵa msambiri

   

14:25-35

 

Ntharika: mberere yakuzgeŵa, ndalama yakuzgeŵa, mwana wakuzgeŵa

   

15:1-32

 

Ntharika: muteŵeti mulara wambura kugomezgeka, munthu musambazi na Lazaro

   

16:1-31

 

Wakusambizga vya kukhuŵara, kugowokera, na chipulikano

   

17:1-10

 

Betaniya

Lazaro wafwa na kuwuskika

     

11:1-46

Yerusalemu; Efurayimu

Ŵakupangana kukoma Yesu; wafumapo

     

11:47-54

Samaria; Galileya

Wachizga ŵavyoni 10; wakuyowoya umo Ufumu wa Chiuta wizirenge

   

17:11-37

 

Samariya panji Galileya

Ntharika: chokoro cha chikosa, Mufarisi na wakusonkheska msonkho

   

18:1-14

 

Pereya

Wakusambizga vya nthengwa na kupatana

19:1-12

10:1-12

   

Wakutumbika ŵana

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Fumbo la munthu musambazi; ntharika ya ŵantchito mu munda wa mpheska malipiro ghakuyana

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Kukwenera kukaŵa ku Pereya

Wakuyowoya vya nyifwa yake kachitatu

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Yakobe na Yohane ŵakupempha malo mu Ufumu

20:20-28

10:35-45

   

Yeriko

Wakujumphilira, wachizga ŵanthu ŵaŵiri ŵachibulumutira; waluta kwa Zakeyu; ntharika ya mamina 10

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28