Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

 A1

Fundo Izo Zikovwira pa Kung’anamura Baibolo

Pakwamba Baibolo likalembeka mu Chihebere, Chiaramu, na Chigiriki. Ŵanthu ŵanandi awo ŵakuŵerenga Baibolo ŵakumanya yayi viyowoyero ivi, lekani pakukhumbikwira kung’anamura Baibolo. Mazuŵa ghano, Baibolo likusangika mu viyowoyero pafupifupi 2,600. Kasi awo ŵakung’anamura Baibolo ŵakwenera kulondezga fundo wuli? Kasi fundo izi zikawovwira wuli awo ŵakang’anamura Baibolo la Malemba Ghakupatulika mu Mang’anamuliro gha Charu Chiphya?

Baibolo ilo lang’anamurika lizgu pa lizgu ndilo ŵanyake ŵakuti lang’anamurika makora. Kweni nyengo zinyake ivi vingachitika yayi. Wonani fundo izi:

 • Palije viyowoyero ivyo vikuyana ndendende mazgu na kalembero. Kaswiri munyake wakumanya Chihebere wakalemba kuti, viyowoyero vikupambana mazgu pera yayi kweniso umo fundo zikulembekera. Chiyowoyero chilichose chili na nthowa yake ya kalembero.—Professor S. R. Driver.

 • Palije chiyowoyero chasono icho chikuyana ndendende na Chihebere, Chiaramu, na Chigiriki chakale. Ntheura kung’anamura lizgu pa lizgu kungapangiska kuti fundo yiŵe yambura kupulikikwa kweniso yakubudika.

 • Lizgu likusintha ng’anamuro kuyana na nkhani iyo yikuyowoyeka.

Nyengo zinyake munthu wangang’anamura lizgu pa lizgu kweni wakwenera kuŵa maso chomene chifukwa wangapeleka ng’anamuro lakubudika mu malo ghanyake. 

Wonani masuzgo agho ghangaŵapo usange munthu wang’anamura lizgu pa lizgu:

 • Mu Baibolo muli mazgu ghakuti “tulo” na “kugona tulo,” kung’anamura tulo twanadi panji nyifwa. (Mateyu 28:13; Milimo 7:60) Para mazgu agha ghakung’anamura nyifwa, uyo wakung’anamura Baibolo wangalemba kuti “kugona tulo mu nyifwa,” ndipo ivi vingawovwira uyo wakuŵazga kuti waleke kutimbanizga na tulo twanadi.—1 Ŵakorinte 7:39; 1 Ŵatesalonika 4:13; 2 Petrosi 3:4.

 • Pa Ŵaefeso 4:14, usange mazgu ghake ghangang’anamulika lizgu pa lizgu nga umo Paulosi wakayowoyera, pangalongora nga kuti pakuyowoya vya ŵanthu awo ŵakutchova njuga. Mazgu agho Paulosi wakayowoya apa, ghakayowoyanga vya kupusika ŵanthu nga umo ŵakuchitira pa kutchova njuga. Mu viyowoyero vinandi, fundo iyi kuying’anamura lizgu pa lizgu yikuŵavya ng’anamuro lililose. Kweni para mazgu agha ghang’anamulika kuti “ŵanthu ŵaryarya” fundo yake yikupulikikwa makora.

 • Lizgu Lachigiriki ilo likaŵa pa Ŵaroma 12:11, likung’anamura “ku mzimu kukubwata.” Pa Chitumbuka mazgu agha ghalije ng’anamuro, ntheura mu Baibolo ili pali kulembeka kuti “golerani na mzimu.”

 • MATEYU 5:3

  Lizgu pa lizgu: “ŵakusuzgika mu mzimu”

  Fundo: “awo ŵali na njara yauzimu”

  Mazgu agho Yesu wakayowoya apo wakapharazganga pa Phiri agho ghali pa Mateyu 5:3, usange ghangalembeka lizgu pa lizgu mu viyowoyero vinyake, ng’anamuro lake lingasoŵa. Mu viyowoyero vinyake ghangang’anamura ŵanthu awo mbakavu, awo kamutu kakwenda makora yayi panji awo ŵalije nkhongono. Kweni apa Yesu wakasambizganga ŵanthu kuti munthu wakuŵa wakukondwa  chifukwa cha vinthu ivyo wali navyo yayi, kweni wakuŵa wakukondwa para wakumanya kuti wakukhumbikwira ulongozgi wa Chiuta. (Luka 6:20) Ng’anamuro leneko likupulikikwa makora para palembeka kuti “awo ŵakumanya kuti ŵali na njara yauzimu” panji “awo ŵakumanya kuti ŵakukhumbikwira Chiuta.”—Mateyu 5:3.

 • Lizgu Lachihebere ilo lili kung’anamulika kuti sanji mu malo ghanandi mu Baibolo likung’anamura kukwiya chifukwa chakuti munyako waleka kugomezgeka panji kuchita bina chifukwa cha katundu wa munyako. (Zintharika 6:34; Yesaya 11:13) Kweni lizgu Lachihebere ili liliso na ng’anamuro liwemi. Likung’anamura mwamphu uwo Yehova wakulongora pa ŵanthu ŵake. Kweniso likuyowoya za khumbo la Yehova lakuti ŵanthu ŵake ŵasopenge iyo pera. (Ekisodo 34:14; 2 Mathemba 19:31; Ezekiyeli 5:13; Zekariya 8:2) Likung’anamuraso kuti ŵateŵeti ŵa Chiuta mbakukhumbisiska kumusopa iyo pera ndiposo ŵakulekelera munthu waliyose yayi uyo wakulimbana na Chiuta.—Salimo 69:9; 119:139; Maŵazgo 25:11.

 • Lizgu Lachihebere (yadh) ilo kanandi likung’anamulika kuti “woko,” likung’anamuraso “mazaza,” “mtima wakupeleka,” “nkhongono” na vinyake vinandi

  Lizgu Lachihebere ilo lili kung’anamulika kuti “woko,” likung’anamura vinandi. Lizgu ili lingang’anamura “mazaza,” “mtima wakupeleka,” panji “nkhongono.” (2 Samuyeli 8:3; 1 Mathemba 10:13; Zintharika 18:21) Lizgu Lachihebere ili, lili kung’anamulika mwakupambanapambana mu Baibolo ili.

Kuyana na fundo izi, kung’anamura Baibolo kukukhumba vinandi kuluska kung’anamura waka lizgu pa lizgu. Uyo wakung’anamura wakwenera kusankha  makora mazgu mwakuti fundo zeneko zipulikikwe makora. Kweniso mazgu ghakwenera kulembeka makora kuti munthu waleke kusuzgika kuŵerenga.

Pa nyengo ya kung’anamura, wakwenera kulemba mazgu mwakudumura yayi. Uyo wakung’anamura Baibolo para wangalemba mwakudumura kuyana na umo iyo wakumanyira, fundo yeneko ya mu Baibolo yingasintha. Para uyo wakung’anamura wangachita nthena, wangasazgirako fundo yinyake panji wangawuskako fundo yinyake. Nangauli Baibolo ilo fundo zake zalembeka mwakudumura lingaŵa lambura kusuzga pakuŵazga, kweni nyengo zinyake vingapangiska kuti uyo wakuŵazga waleke kumanya fundo yeneko.

Kanandi visambizgo vya tchalitchi ndivyo vikutimbanizga uyo wakung’anamura. Mwachiyelezgero, pa lemba la Mateyu 7:13 pakuti: “Nthowa yisani iyo yikuya ku pharanyiko.” Chifukwa cha visambizgo vyawo, ŵanyake ŵakulemba kuti, ‘nthowa yisani iyo yikuya ku malo gha moto ghakuyuzgirako ŵakwananga,’ m’malo mwa ng’anamuro leneko lakuti “pharanyiko.”

Uyo wakung’anamura Baibolo wakwenera kumanya kuti kale Baibolo likalembeka mu chiyowoyero chipusu icho ŵalimi, ŵaliska, na ŵalovi ŵakayowoyanga na kupulika. (Nehemiya 8:8, 12; Milimo 4:13) Baibolo ilo lang’anamulika makora, ni ilo ŵanthu ŵanandi awo ŵakuyowoya chiyowoyero icho ŵakulipulika makora. Mazgu ghapusu ndiposo agho ŵanthu ŵakuyowoya nyengo zose ndigho ghakwenera kulembeka mu Baibolo.

Ŵanandi awo ŵakung’anamura Baibolo ŵawuskamo zina la Chiuta lakuti Yehova, nangauli zina ili likusangika mu mipukutu yakale ya Baibolo. (Wonani Vyakusazgirapo A4.) Mu Mabaibolo ghanandi ŵawuskamo zina la Chiuta na kulembamo waka kuti Fumu. Ŵanyake ŵakubisa fundo yakuti Chiuta wali na zina. Mwachiyelezgero, mu Mabaibolo ghanyake, mazgu  gha Yesu gha pa Yohane 17:26 ghali kulembeka kuti: “Namumanyiskani kwa iwo,” ndipo pa Yohane 17:6, “Namuvumburani kwa awo mwanipa.” Kweni Baibolo ilo lili kung’anamura makora fundo yeneko ya ivyo Yesu wakalomba, lili na mazgu ghakuti: “Naŵamanyiska zina linu,” kweniso “Navumbura zina linu ku ŵanthu awo mukanipa.”

Mazgu ghakwamba mu Baibolo lakwamba la Chingelezi la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya, ghakuti: ‘Malemba taghang’anamura mwakudumura yayi. Apo fundo yake yikupulikikwa makora, talemba lizgu pa lizgu nga umo mazgu ghake ghakaŵira pakwambilira.’ Ntheura komiti iyo yikang’anamura Baibolo ili yikayezgayezga kulemba lizgu pa lizgu apo mphakwenelera, ndipo apo yikawona kuti ŵanthu ŵangapuluka para pangalembeka lizgu pa lizgu, pali kulembeka waka fundo yake yeneko. Baibolo ili lili na mazgu ghambura kusuzga kuŵazga, ndipo awo ŵakuŵazga ŵakwenera kuŵa na chigomezgo chose kuti ŵakuŵazga mazgu gha Chiuta agho ghang’anamulika makora.—1 Ŵatesalonika 2:13.