Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 FUMBO 12

Kasi Chizamuchitika Ntchivichi ku Awo Ŵali Kufwa?

“Kuzizwa chara na ichi, chifukwa ora likwiza ilo wose awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro.”

Yohane 5:28, 29

“Kuzamuŵa chiwuka cha ŵarunji na ŵambura urunji.”

Milimo 24:15

“Nkhawona ŵakufwa, ŵakuru na ŵachoko ŵimilira panthazi pa chitengo ichi, ndipo mipukutu yikajulika. Kweni mupukutu unyake ukajulika, uwu ni mupukutu wa umoyo. Ndipo ŵakufwa ŵakeruzgika kuyana na milimo yawo iyo yikalembeka mu mipukutu. Ndipo nyanja yikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo, ndipo nyifwa na Dindi vikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo, ndipo waliyose wakeruzgika kwakuyana na milimo yake.”

Chivumbuzi 20:12, 13