Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Zintharika 3:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uŵe wavinjeru, uthembenge Yehova (1-12)

    • Chindika Yehova na vinthu vyakuzirwa (9)

  • Vinjeru vikupa chimwemwe (13-18)

  • Vinjeru vikuvikilira (19-26)

  • Kuchita vinthu mwakwenelera na ŵanji (27-35)

    • Chitira viwemi ŵanji usange ungafiska (27)

3  Mwana wane, ungaluwanga chara chisambizgo chane,*Ndipo mtima wako usungilire malango ghane,   Chifukwa vikusazgirengeko mazuŵa ghanandi,Vyaka vya umoyo, na mtende.+   Lusungu* na kugomezgeka* vingakusidanga chara.+ Uvikakilire mu singo yako.Uvilembe mu mtima wako,+   Apo ndipo usangenge uwemi na mahara ghawemiPamaso pa Chiuta na ŵanthu wuwo.+   Uthembenge Yehova+ na mtima wako wose,Ungagomezganga* pa kapulikiskiro kako yayi.+   Mu mendero ghako ghose maso ghako ghaŵe kwa iyo,+Ndipo wakunyoloskerenge nthowa zako.+   Ungaŵanga wavinjeru mu maso ghako chara.+ Uwopenge Yehova na kupatukako ku uheni.   Ivi viŵenge munkhwala ku thupi lako*Na chipumulo ku viwangwa vyako.   Chindika Yehova na vinthu vyako vyakuzirwa,+Na vipambi vyakwamba* vya vuna yako yose.*+ 10  Apo ndipo nthamba zako zizurenge na vinthu vinandi,+Ndipo vyakuthandizgira* vyako vifulukenge na vinyo liphya. 11  Mwana wane, ungakananga yayi para Yehova wakukulanga.+Ndipo unganyanyaranga chara para wakukuchenya,+ 12  Chifukwa awo Yehova wakuŵatemwa wakuŵachenya,+Nga umo dada wakuchitira na mwana wake uyo wakukondwa nayo.+ 13  Ngwakukondwa munthu uyo wakusanga vinjeru,+Na munthu uyo wakusanga umanyi. 14  Nkhuwemi kusanga ivi kuluska kusanga siliva,Ndipo kuŵa navyo nga ni chandulo nkhuwemi kuluska kuŵa na golide.+ 15  Ni vyakuzirwa chomene kuluska malibwe gha korali,*Pa ivyo ungadokera, palije icho chingayana navyo. 16  Mu woko lake lamalyero muli umoyo utali.Usambazi na uchindami vili mu woko lake lamazere. 17  Nthowa zake ni zakukondweska,Mendero ghake ghose ngamtende.+ 18  Ni khuni la umoyo ku awo ŵakuskepelera kwa ivyo,Ndipo awo ŵakuvikoleska ŵachemekenge ŵakukondwa.+ 19  Yehova wali kujintha charu chapasi mu vinjeru.+ Wali kukhozga machanya mu umanyi.+ 20  Ndimba za maji zikasweka chifukwa cha kumanya kwake,Ndipo mabingu ghakakhizga jumi.+ 21  Mwana wane, ungavitayanga yayi.* Sungilira vinjeru na kaghanaghaniro kawemi, 22  Vikupenge umoyoNdipo viŵenge vitoweskero mu singo yako. 23  Penepapo wendenge mwakufwasa mu nthowa yako,Lundi lako likhuŵarenge yayi.*+ 24  Para wagona pasi, uwopenge yayi.+Ugonenge pasi, ndipo tulo twako tuŵenge twakunowa.+ 25  Uwopenge chara chakofya chilichose chamabuchi,+Panji chimphepo icho chikwiza pa ŵaheni.+ 26  Pakuti Yehova waŵenge chigomezgo chako,+Wavikilirenge lundi lako kuti lileke kukoleka.+ 27  Ungaŵanoranga yayi viwemi awo ukwenera kuŵapa,*+Usange uli na nkhongono* kuŵawovwira.+ 28  Ungayowoyanga yayi kwa mzengezgani wako kuti: “Lutanga, wizeso! Namachero ndipo nizamukupa,” Usange ungamupa penepapo. 29  Ungamwatiranga chiheni yayi mzengezgani wako,+Para wakukhala nawe mwakufwasa. 30  Ungambananga na munthu kwambura chifukwa yayi+Usange wandakuchitirepo chiheni.+ 31  Ungachitiranga sanji munthu wankhaza yayi+Nanga nkhusankha mendero ghake ghalighose, 32  Pakuti Yehova wakuseluka nayo munthu muryarya,+Kweni wakuŵa mubwezi wa ŵakunyoloka.+ 33  Yehova wakutemba nyumba ya muheni,+Kweni wakutumbika chikaya cha ŵarunji.+ 34  Wakuseka awo ŵakugoska,+Kweni ŵakuzika wakuŵachitira uwemi.+ 35  Ŵavinjeru ŵaharenge ntchindi,Kweni vindere vikuhaya soni.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “dango lane.”
Panji kuti, “Chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “unenesko.”
Mazgu gheneko, “Ungayegamiranga.”
Mazgu gheneko, “mudoto wako.”
Panji kuti, “viwemi chomene.”
Panji kuti, “vyose ivyo ukusanga.”
Panji kuti, “vyakukamiramo mpheska.”
Ŵakwenera kuti ŵakunena makhaliro gha Chiuta agho ghayowoyeka mu mavesi ghakumasinda.
Panji kuti, “litimbenge ku chilichose yayi.”
Panji kuti, “awo vikuŵenelera.”
Panji kuti, “kuli mu nkhongono za woko lako.”