Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Zintharika 26:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ivyo munthu mukata wakuchita (13-16)

  • Kunjilirapo pa mbembe yaŵene yayi (17)

  • Kuyowoya milangwe yabweka yayi (18, 19)

  • Para nkhuni palije, moto ukuzimwa (20, 21)

  • Mazgu gha wakusesa ghali nga ni vyakurya vyakunowa (22)

26  Nga ntchiwuvi mu chihanya na vula mu nyengo ya vuna,Ntchindi nazo zikumwenelera yayi munthu muzeleza.+   Kayuni kakuchimbira kwambura chifukwa chara, kaŵeruŵeru nayo wakuduka pawaka chara,Ntheura kwambura chifukwa cheneko, nthembo yingiza yayi.*   Chikoti ntcha hachi, vyakukolera ni vya mbunda,+Ndipo luswazu ndwa msana wa ŵazeleza.+   Ungamuzgoranga chara muzeleza kuyana na uchindere wake,Mwakuti uleke kuyana nayo.   Muzeleza umuzgore kuyana na uchindere wake,Mwakuti waleke kujiwona kuti ngwavinjeru.+   Nga ni uyo wakumbyukutura malundi ghake na kujipweteka yekha,*Ndimo waliri uyo wakuthura nkhani mu woko la muzeleza.   Nga ni malundi ghakugontha* gha wakupendera,Ndimo yiliri ntharika mu mulomo wa ŵazeleza.+   Kupeleka uchindami kwa muzelezaKuli nga nkhuŵika libwe mu chakuponyera malibwe.+   Nga ni minga iyo yasangika mu woko la muloŵevu,Ndimo yiliri ntharika mu mulomo wa ŵazeleza. 10  Nga ngwakuponya mivi uyo wakulasa bweka kuko,*Ndimo waliri uyo wakulemba ntchito muzeleza panji mwendanthowa. 11  Nga ni ntcheŵe iyo yikuwelera ku mawukuzi ghake,Muzeleza nayo wakuwerezga uchindere wake.+ 12  Kasi wamuwona munthu uyo wakujiwona kuti ngwavinjeru?+ Muzeleza wali na chigomezgo chikuru kuluska iyo. 13  Munthu mukata wakuti: “Mu nthowa muli mwana wa nkhalamu,Nkhalamu yili mu luŵaza!”+ 14  Vijaro vikuzgokera uku na uko pa vyakukhozgera vyake,*Ndimo mukata wakuchitira pa bedi lake.+ 15  Mukata wakubizga woko lake mu bakule,Kweni wakuvuka kuti waliwezgere ku mulomo wake.+ 16  Mukata wakujiwona kuti ngwavinjeruKuluska ŵanthu 7 awo ŵakuzgora mwamahara. 17  Nga ni uyo wakuguza makutu gha ntcheŵeNdimo waliri mwendanthowa uyo wakukwiya na* mbembe iyo njake chara.+ 18  Nga ni munthu wakufuntha uyo wakuponya vilwero vyamoto, mivi, na nyifwa* 19  Ndimo waliri munthu uyo wakupusika mzengezgani wake na kuyowoya kuti: “Nasekangapo waka!”+ 20  Para nkhuni palije, moto ukuzimwa,Ndipo para palije wakusesa, mphindano zikumara.+ 21  Nga ni makara ghakugolezgera moto na nkhuni zakusonkha ku moto,Munthu wamphindano nayo wakusonkhezga mbembe.+ 22  Mazgu gha wakusesa ghali nga ni vyakurya vyakunowa,*Ghakumilika m’paka mu nthumbo mukati.+ 23  Nga ni siliva ilo laphakika pa chiŵiyaNdimo ghaliri mazgu ghachitemwa kufuma mu* mtima uheni.+ 24  Uyo wakutinkha ŵanyake wakujibisa na milomo yake,Kweni mukati mwake muli upusikizgi. 25  Nangauli wakuyowoya mazgu ghawemi, ungamugomezganga yayi,Pakuti mu mtima wake muli vinthu vyaukazuzi 7.* 26  Nangauli thinkho lake labenekelereka na upusikizgi,Uheni wake wamuvumbulikira mu mpingo. 27  Uyo wakujima mbuna wawengemo yekha,Ndipo uyo wakukunkhuzga libwe, liwelerenge kwa iyo.+ 28  Lulimi lutesi lukutinkha awo lwaŵatekenyura,Ndipo mulomo wakumyamyatika ukuparanya.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “Ntheura nthembo yambura kwenelera yingiza yayi.”
Mazgu gheneko, “kumwa nkhaza.”
Panji kuti, “ghakuleghalegha.”
Panji kuti, “uyo wakupweteka waliyose.”
Panji kuti, “mahinjezi.”
Pangayowoyekaso kuti, “uyo wakunjilirapo pa.”
Panji kuti, “mivi yakukoma.”
Panji kuti, “ghali nga ni vinthu ivyo vikumilika luŵiroluŵiro.”
Mazgu gheneko, “Ndimo yiliri milomo yakutowa pamoza na.”
Panji kuti, “Pakuti mtima wake ngukazuzi fikepo.”