Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Zekariya 8:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Yehova wakupeleka mtende na unenesko ku Ziyoni (1-23)

  • Yerusalemu ni “msumba waunenesko” (3)

  • “Yowoyani unenesko kwa yumoza na munyake” (16)

  • Kufuma pa kuziŵizga kurya kufika pa kuchita chiphikiro (18, 19)

  • ‘Tiyeni tipenje Yehova luŵiro’ (21)

  • Ŵanthu 10 ŵakukora munjilira wa Muyuda (23)

8  Mazgu gha Yehova wa mawumba ghakizaso kwa ine, ghakati:  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘Nizamuŵa na mwamphu chifukwa cha Ziyoni, uzamuŵa mwamphu ukuru,+ ndipo nizamutukutwa chomene pakulongora mwamphu pa iyo.’”  “Ichi ndicho Yehova wayowoya, ‘Nizamuwelera ku Ziyoni+ na kukhala mu Yerusalemu.+ Ndipo Yerusalemu wazamuchemeka msumba waunenesko,*+ phiri la Yehova wa mawumba, phiri lituŵa.’”+  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘Ŵanalume ŵachekuru na ŵanakazi ŵachekuru ŵazamukhalaso mu maluŵaza gha Yerusalemu, waliyose na ndodo yake mu woko lake chifukwa cha uchekuru wake.*+  Mu maluŵaza gha msumba muzamuzura na ŵasepuka na ŵasungwana awo ŵazamuseŵera kwenekura.’”+  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘Nangauli chingawoneka chinonono chomene ku ŵanthu ŵakukhalapo aŵa ŵa mu mazuŵa agho, kasi chingaŵaso chinonono chomene na kwa ine wuwo?’ wakuti Yehova wa mawumba.”  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘Wona, nkhuponoska ŵanthu ŵane kufuma ku vyaru vya kumafumiro gha dazi na kumanjiliro gha dazi.+  Nizamwiza nawo, ndipo ŵazamukhala mu Yerusalemu.+ Ŵazamuŵa ŵanthu ŵane, ndipo ine nizamuŵa Chiuta wawo+ mu unenesko* na urunji.’”  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘Mawoko ghinu ghaŵe ghankhongono,*+ imwe sono mukupulika mazgu ghakufuma ku mulomo wa zintchimi,+ mazgu gheneagho ghakayowoyeka kale pa zuŵa lakuzengera fawundeshoni ya nyumba ya Yehova wa mawumba, kuti tempile lizengeke. 10  Pakuti pambere nyengo iyi yindafike, pakaŵavya malipiro gha munthu panji gha chiŵeto.+ Ndipo chifukwa cha mulwani, munthu wakaŵanga wakuvikilirika yayi kwiza na kuluta, pakuti nkhachitiska ŵanthu wose kuwukirana yumoza na munyake.’ 11  “‘Kweni sono ŵakukhalapo ŵa ŵanthu aŵa niŵachitirenge nga umo nkhachitiranga nawo mu mazuŵa ghakale chara,’+ ndimo wayowoyera Yehova wa mawumba. 12  ‘Pakuti mbuto yamtende yizamuseŵeka. Mpheska zizamupambika vipambi vyake,+ charu chapasi chizamupeleka vuna yake, ndipo machanya ghazamupeleka jumi lake. Nizamuchitiska ŵakukhalapo ŵa ŵanthu aŵa kuhara vinthu vyose ivi.+ 13  Imwe nyumba ya Yuda na nyumba ya Israyeli, nga umo mukaŵira chinthu chakutembeka pakati pa mitundu,+ ntheura ndimo nizamumuponoskerani, ndipo muzamuŵa thumbiko.+ Mungopanga chara!+ Mawoko ghinu ghaŵe ghankhongono.’*+ 14  “Pakuti ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya, ‘“Nga umo nkhaŵikirapo mtima kwiza na soka pa imwe chifukwa chakuti ŵasekuru ŵinu ŵakanikwiyiska,” wakuti Yehova wa mawumba, “ndipo nkhachita chitima chara,+ 15  ntheura pa nyengo iyi, naŵikapo mtima kuchitira chiwemi Yerusalemu na nyumba ya Yuda.+ Mungopanga chara!”’+ 16  “‘Vinthu ivyo mukwenera kuchita ni ivi: Yowoyani unenesko kwa yumoza na munyake,+ ndipo vyeruzgo vya mu vipata vinu vikhuŵilizge unenesko na mtende.+ 17  Kughanaghanirana viheni chara mu mitima yinu,+ ndipo mungatemwanga kuchita chilapo chautesi chara.+ Pakuti vinthu vyose ivi ndivyo nkhutinkha,’+ wakuti Yehova.” 18  Mazgu gha Yehova wa mawumba ghakizaso kwa ine, ghakati: 19  “Ichi ndicho Yehova wa mawumba wayowoya: ‘Kuziŵizga kurya kwa mwezi wachinayi,+ na kuziŵizga kurya kwa mwezi wachinkhondi,+ na kuziŵizga kurya kwa mwezi wa 7,+ na kuziŵizga kurya kwa mwezi wa 10,+ yizamuŵa nyengo yakukondweska na ya kusekelera ku nyumba ya Yuda, vizamuŵa viphikiro vyakusangwira.+ Ntheura temwani unenesko na mtende.’ 20  “Yehova wa mawumba wakuti: ‘Vizamuchitika kuti ŵanthu kweniso awo ŵakukhala mu misumba yinandi ŵazamwiza. 21  Ŵanthu ŵa mu msumba umoza ŵazamuluta ku ŵanthu ŵa mu msumba unyake, na kuyowoya kuti: “Tiyeni tilute luŵiro tikaŵeyelere Yehova watichitire lusungu na kupenja Yehova wa mawumba. Nane nkhuluta.”+ 22  Ŵanthu ŵanandi ndiposo mitundu yankhongono, ŵazamwiza kuzakapenja Yehova wa mawumba mu Yerusalemu,+ na kuŵeyelera Yehova kuti waŵachitire lusungu.’ 23  “Yehova wa mawumba wakuti: ‘Mu mazuŵa agho, ŵanthu 10 ŵakufuma mu mitundu+ ya viyowoyero vyose ŵazamukora, enya, ŵazamukoleska munjilira wa Muyuda,* na kuyowoya kuti: “Tikukhumba kuluta namwe,+ pakuti tapulika kuti Chiuta wali namwe mwaŵanthu imwe.”’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “chifukwa cha unandi wa mazuŵa.”
Panji kuti, “kugomezgeka.”
Panji kuti, “Khwimani mtima.”
Panji kuti, “Khwimani mtima.”
Mazgu gheneko, “mwanalume Muyuda.”