Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 16:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakomekenge (1-4a)

  • Mulimo wa mzimu utuŵa (4b-16)

  • Chitima cha ŵasambiri chizamuzgoka chimwemwe (17-24)

  • Yesu wathereska charu (25-33)

16  “Namuphalirani vinthu ivi kuti muleke kukhuŵara.  Ŵanthu ŵazamumusezgani mu sunagoge.+ Nakuti ora likwiza apo waliyose uyo wakukoma imwe+ wazamughanaghana kuti wakuchitira Chiuta uteŵeti wakupatulika.  Kweni ŵazamuchita vinthu ivi chifukwa chakuti ŵandamanye Adada panji ine.+  Kweni namuphalirani vinthu ivi kuti para ora lawo liza, muzakakumbuke kuti nkhamuphalirani.+ “Vinthu ivi nkhamuphalirani chara pakwamba chifukwa nkhaŵa namwe.  Kweni sono nkhuluta kwa Uyo wakanituma,+ ndipouli, palije yumoza wa imwe wakunifumba kuti, ‘Mukuya nkhu?’  Kweni chifukwa chakuti namuphalirani vinthu ivi chitima chazura mu mitima yinu.+  Ndipouli, nkhumuphalirani unenesko kuti, nkhuluta kuti imwe musange chandulo. Pakuti usange nindalute, movwiri+ wizenge chara kwa imwe. Kweni usange naluta, nizamumutuma kwa imwe.  Para movwiri wiza wazamupeleka ukaboni wakukhorweska ku charu pakuyowoya za kwananga, urunji, kweniso cheruzgo:  chakwamba pakuyowoya za kwananga,+ chifukwa chakuti ŵakupulikana mwa ine chara.+ 10  Pakuyowoya za urunji, chifukwa chakuti ine nkhuluta kwa Adada ndipo imwe muniwonengeso chara. 11  Ndipo pakuyowoya za cheruzgo, chifukwa fumu ya charu chino yeruzgika.+ 12  “Nichali na vinthu vinandi vyakuti nimuphalirani, kweni mungavipulikiska sono chara. 13  Kweni para movwiri wiza, mzimu wa unenesko,+ uzamumulongozgerani ku unenesko wose, pakuti uzamuyowoya vyake yayi, kweni vinthu ivyo ukupulika uzamuyowoya, ndipo uzamupharazga kwa imwe vinthu ivyo vikwiza.+ 14  Iwo uzamupeleka uchindami kwa ine,+ chifukwa uzamupokera icho ntchane ndipo uzamuchipharazga kwa imwe.+ 15  Vinthu vyose ivyo Adada ŵali navyo ni vyane.+ Lekani nayowoya kuti iwo ukupokera icho ntchane na kuchipharazga kwa imwe. 16  Mu kanyengo kachoko waka muniwonengeso chara,+ ndipo mu kanyengo kachoko waka muzamuniwona.” 17  Ntheura ŵasambiri ŵake ŵanyake ŵakafumbananga kuti: “Kasi wakung’anamurachi apo wakutiphalira kuti, ‘Mu kanyengo kachoko waka muniwonenge chara, ndipo mu kanyengo kachoko waka muzamuniwona,’ kweniso ‘chifukwa nkhuluta kwa Adada’?” 18  Ntheura ŵakatenge: “Kasi wakung’anamurachi apo wakuti, ‘kanyengo kachoko waka’? Tikuchimanya yayi icho wakuyowoya.” 19  Yesu wakamanya kuti ŵakakhumbanga kumufumba, ntheura wakati kwa iwo: “Kasi mukufumbana chifukwa nayowoya kuti: ‘Mu kanyengo kachoko waka muniwonenge chara, ndipo mu kanyengo kachoko waka muzamuniwona?’ 20  Nadi nkhumuphalirani kuti, imwe mulirenge na kutengera, kweni charu chisekelerenge. Muŵenge na chitima, kweni chitima chinu chizamuzgoka chimwemwe.+ 21  Para mwanakazi wakubaba, wakuŵa na chitima, chifukwa ora lake liza. Kweni para wababa mwana, wakukumbukaso suzgo chara chifukwa wakukondwa kuti munthu wababika mu charu. 22  Ntheura imwe namwe, sono muli na chitima. Kweni nizamumuwonaniso ndipo mitima yinu yizamusekelera.+ Palije uyo wazamupoka chimwemwe chinu. 23  Ndipo mu zuŵa ilo, muzamunifumba fumbo chara. Nadi nkhumuphalirani kuti, usange mulombenge kanthu kwa Adada+ ŵamupaninge mu zina lane.+ 24  M’paka sono mundalombepo kanthu mu zina lane. Lombani ndipo mupokerenge, kuti chimwemwe chinu chifuluke. 25  “Namuphalirani vinthu ivi mu ntharika. Ora likwiza apo nizamuyowoyaso namwe mu ntharika chara, kweni nizamumuphalirani vya Adada mu mazgu ghapusu. 26  Mu zuŵa ilo, muzamulomba mu zina lane, kweni pakuyowoya nthena nkhung’anamura kuti namumulomberani kwa Adada yayi. 27  Chifukwa Adada ŵakumutemwani, pakuti imwe mukanitemwa ine+ ndipo mwagomezga kuti nili kwiza nga mwimiliri wa Chiuta.+ 28  Nkhafuma kwa Adada ndipo nili kwiza mu charu. Sono nkhufumamo mu charu ndipo nkhuluta kwa Adada.”+ 29  Ŵasambiri ŵake ŵakati: “Wonani, sono mukuyowoya mu mazgu ghapusu, ndipo mukuyowoya ntharika chara. 30  Sono tikumanya kuti imwe mukumanya vinthu vyose ndipo mukukhumbikwira munyake kumufumbani chara. Na ichi tikugomezga kuti muli kufuma kwa Chiuta.” 31  Yesu wakaŵafumba kuti: “Kasi mukugomezga sono? 32  Wonani ora likwiza, ndipo liza nadi, apo mumbininikenge waliyose kuluta ku nyumba yake ndipo munisidenge nekha.+ Kweni nili nekha chara, chifukwa Adada ŵali nane.+ 33  Namuphalirani vinthu ivi kuti kwizira mwa ine muŵe na mtende.+ Mu charu musanganenge na masuzgo, kweni khwimani mtima. Ine nathereska charu.”+

Mazgu Ghamusi