Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 14:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu ni nthowa yekha yakufikira kwa Adada (1-14)

    • “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo” (6)

  • Yesu wakulayizga mzimu utuŵa (15-31)

    • “Adada mbakuru kuluska ine” (28)

14  “Mitima yinu yingakweŵekanga chara.+ Muŵe na chipulikano mwa Chiuta,+ muŵeso na chipulikano mwa ine.  Mu nyumba ya Adada muli malo ghanandi ghakukhalamo. Viŵenge nthena yayi, mphanyi namuphalirani, chifukwa ine nkhuluta kukamunozgerani malo.+  Kweniso usange naluta kukamunozgerani malo, namwizaso kuti nizakamupokelerani imwe, mwakuti uko ine namuŵa ndiko namwe mukaŵe.+  Nthowa mukuyimanya ya uko nkhuluta.”  Tomasi+ wakati kwa iyo: “Fumu, tikumanya yayi uko mukuluta. Kasi nthowa tingayimanya wuli?”  Yesu wakati kwa iyo: “Ine ndine nthowa,+ unenesko,+ na umoyo.+ Palije uyo wakwiza kwa Adada kwambura kwizira mwa ine.+  Imwe mwaŵanthu munimanyenge, mphanyi mwamanya na Adada wuwo, kufuma sono mukuŵamanya ndipo mwaŵawona.”+  Filipu wakati kwa iyo: “Fumu, tilongorani Awiskemwe kuti tikhorwe.”  Yesu wakati kwa iyo: “Imwe mwaŵanthu, nakhala namwe nyengo yose iyi, kasi Filipu undanimanye m’paka sono? Waliyose uyo wawona ine wawona na Adada wuwo.+ Chifukwa wuli ukuti, ‘Tilongorani Awiskemwe’? 10  Kasi ukugomezga yayi kuti ine nili mu umoza na Adada, ndipo Adada ŵali mu umoza na ine?+ Vinthu ivyo nkhuyowoya kwa imwe mwaŵanthu nkhuyowoya vyane yayi,+ kweni Adada awo ŵali mu umoza na ine ŵakuchita milimo yawo kwizira mwa ine. 11  Nigomezgani kuti nili mu umoza na Adada ndipo Adada ŵali mu umoza na ine, para apo chara, nigomezgani chifukwa cha milimo iyo nkhuchita.+ 12  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupulikana mwa ine, wachitengeso milimo iyo ine nkhuchita. Ndipo wachitenge milimo yikuru kuluska iyi,+ chifukwa ine nkhuluta kwa Adada.+ 13  Kweniso chilichose icho mulombenge mu zina lane, nizamuchichita, mwakuti Adada ŵapike uchindami kwizira mwa Mwana.+ 14  Usange mukulomba kanthu mu zina lane, nizamukachita. 15  “Usange mukunitemwa, musungilirenge malango ghane.+ 16  Namulomba Adada ndipo ŵazamumupani movwiri* munyake kuti waŵe namwe muyirayira,+ 17  mzimu wa unenesko,+ uwo charu chingapokera chara, chifukwa chikuwuwona chara nesi kuwumanya.+ Imwe mukuwumanya, chifukwa ukukhala mwa imwe ndipo uli mwa imwe. 18  Nimulekaninge ŵalanda* yayi. Nkhwiza kwa imwe.+ 19  Kwakhala pachoko waka, charu chiniwonengeso chara, kweni imwe muniwonenge,+ chifukwa nili wamoyo ndipo imwe muŵenge ŵamoyo. 20  Mu zuŵa ilo, muzamumanya kuti ine nili mu umoza na Adada ndipo imwe muli mu umoza na ine ndipo ine nili mu umoza na imwe.+ 21  Waliyose uyo wali na malango ghane na kughasungilira, ndiyo wakunitemwa. Ndipo waliyose uyo wakunitemwa watemwekenge na Adada, ndipo nimutemwenge na kujilongora kwa iyo.” 22  Yudasi+ munyake, Isikariyoti yayi, wakati kwa iyo: “Fumu, chifukwa wuli mukukhumba kujilongora kwa ise, ku charu yayi?” 23  Yesu wakamuzgora kuti: “Usange munthu wakunitemwa, wasungilirenge mazgu ghane,+ ndipo Adada ŵamutemwenge, ndipo tizenge kwa iyo na kukhala nayo.+ 24  Waliyose uyo wakunitemwa chara wakusungilira mazgu ghane chara. Mazgu agho mukupulika ngane chara, kweni nga Adada awo ŵali kunituma.+ 25  “Namuphalirani vinthu ivi apo nichali namwe. 26  Kweni movwiri, mzimu utuŵa uwo Adada ŵazamutuma mu zina lane, uzamumusambizgani vinthu vyose na kumukumbuskani vinthu vyose ivyo namuphalirani.+ 27  Nkhumulekerani mtende, nkhumupani mtende wane.+ Nkhuwupeleka nga umo charu chikuwupelekera chara. Mitima yinu yingakweŵekanga chara nesi kusuzgika chifukwa cha wofi. 28  Mukapulika apo nkhamuphalirani kuti, ‘Nkhuluta ndipo nkhwizaso kwa imwe.’ Munitemwenge ine, mphanyi mwasekelera kuti nkhuluta kwa Adada, chifukwa Adada mbakuru kuluska ine.+ 29  Ntheura sono namuphalirani pambere chindachitike, mwakuti para chachitika, mugomezge.+ 30  Niyowoyengeso namwe vinandi chara, pakuti fumu ya charu+ yikwiza. Ndipo yilije mazaza pa ine.*+ 31  Kweni mwakuti charu chimanye kuti ine nkhutemwa Adada, ntheura nkhuchita nga umo Adada ŵaniphalilira.+ Wukani, tiyeni tifumepo pano.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “musanguluski.”
Panji kuti, “ŵakuferwa.”
Panji kuti, “walije nkhongono pa ine.”