Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 10:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Muliska na viŵaya (1-21)

  • Yesu ni muliska muwemi (11-15)

  • “Nili nazo mberere zinyake” (16)

 • Ŵayuda ŵakumana na Yesu pa Chiphikiro cha Kupatulira Tempile (22-39)

  • Ŵayuda ŵanandi ŵakukana kugomezga (24-26)

  • “Mberere zane zikupulika mazgu ghane” (27)

  • Mwana wali mu umoza na Awiske (30, 38)

 • Ŵanthu ŵanandi ŵa ku sirya la Yorodani ŵakugomezga (40-42)

10  “Nadi nkhumuphalirani kuti, uyo wakuleka kunjira pa mulyango wa chiŵaya cha mberere, kweni wakukwera pa malo ghanyake, ni munkhungu na wakupoka vyaŵene.+  Kweni uyo wakunjira pa mulyango ni muliska wa mberere.+  Mulinda wa pa mulyango wakumujulira+ ndipo mberere zikupulika mazgu ghake.+ Wakuchema mberere zake mazina na kuzifumiskira kuwaro.  Para wazifumiskira kuwaro mberere zake zose, wakudangira panthazi, ndipo mberere zikumulondezga, chifukwa mazgu ghake zikughamanya.  Mulendo zingamulondezga chara kweni zikumuchimbira, chifukwa mazgu gha ŵalendo zikughamanya yayi.”  Yesu wakaŵayowoyera ntharika iyi, kweni ŵakapulikiska yayi ivyo wakayowoyanga kwa iwo.  Ntheura Yesu wakayowoyaso kuti: “Nadi nkhumuphalirani kuti, ine ndine mulyango wa mberere.+  Wose awo ŵiza na kupusikizgira kuti ndine, mbankhungu na ŵakuphanga vinthu vyaŵene, kweni mberere zindaŵapulikire.  Ine ndine mulyango. Waliyose uyo wakunjira pa ine wazamuponoskeka, ndipo wazamunjira na kufuma na kusanga chakurya.+ 10  Munkhungu wakwiza waka chara, kweni kuti wibe, wakome, na kuparanya.+ Ine nili kwiza kuti ŵaŵe na umoyo, uwo mbumoyo wamuyirayira. 11  Ine ndine muliska muwemi.+ Muliska muwemi wakupeleka umoyo wake chifukwa cha mberere.+ 12  Munthu waganyu, uyo ni muliska chara, ndiposo uyo mberere ni zake chara, para wawona kukwiza mphumphi, wakusida mberere na kuchimbira. Ndipo mphumphi para yiza yikuzikoma na kuzimbininiska zinyake. 13  Wakuchimbira chifukwa ngwaganyu ndipo mberere walije nazo na ntchito. 14  Ine ndine muliska muwemi. Nkhumanya mberere zane ndipo mberere zane nazo zikunimanya,+ 15  nga ni umo Adada ŵakumanyira ine ndipo nane nkhuŵamanya Adada,+ ndipo nkhupeleka umoyo wane chifukwa cha mberere.+ 16  “Nili nazo mberere zinyake, izo ni za mu chiŵaya ichi chara.+ Nazo nkhwenera kuzitora, zipulikenge mazgu ghane, ndipo ziŵenge mskambo umoza, muliska yumoza.+ 17  Adada ŵakunitemwa,+ chifukwa nkhupeleka umoyo wane,+ mwakuti niwupokereso. 18  Palije munthu wawutorako kwa ine, kweni nkhuwupeleka nekha. Nili na mazaza gha kuwupeleka, ndiposo nili na mazaza gha kuwupokeraso.+ Dango la kuchita ichi nkhapokera kwa Adada.” 19  Pakaŵaso kugaŵikana pakati pa Ŵayuda+ chifukwa cha mazgu agha. 20  Ŵanandi ŵakatenge: “Wali na chiŵanda ndipo ngwakufuntha. Chifukwa wuli mukumupulikizga?” 21  Ŵanyake ŵakatenge: “Agha ni mazgu gha munthu wachiŵanda yayi. Kasi chiŵanda chingajura maso gha ŵanthu ŵachibulumutira?” 22  Pa nyengo yira, Chiphikiro cha Kupatulira Tempile chikachitika mu Yerusalemu. Yikaŵa nyengo ya chiwuvi, 23  ndipo Yesu wakendanga mu tempile mu khonde la Solomoni.+ 24  Ŵayuda ŵakamuwungilira ndipo ŵakamba kuyowoya kwa iyo kuti: “Kasi mutivungenge mu mahamba m’paka pawuli? Usange ndimwe Khristu, tiphalirani.” 25  Yesu wakaŵazgora wakati: “Nkhamuphalirani, kweni mukugomezga yayi. Milimo iyo nkhuchita mu zina la Adada yikunichitira ukaboni.+ 26  Kweni imwe mukugomezga yayi, chifukwa ndimwe mberere zane yayi.+ 27  Mberere zane zikupulika mazgu ghane, ine nkhuzimanya ndipo zikunilondezga.+ 28  Nkhuzipa umoyo wamuyirayira+ ndipo zizamuparanyika chara, ndipo palije uyo wazamuzikwachapura mu woko lane.+ 29  Mberere izo Adada ŵanipa ni zakuzirwa chomene kuluska vinthu vinyake vyose, ndipo palije uyo wangazikwachapura mu woko la Adada.+ 30  Ine na Adada tili ŵamoza.”+ 31  Ŵayuda ŵakatoraso malibwe kuti ŵamuswe. 32  Yesu wakati kwa iwo: “Nkhamulongorani milimo yiwemi yinandi yakufuma kwa Adada. Kasi ni mulimo ngu uwo mukukhumba kuniponyerapo malibwe?” 33  Ŵayuda ŵakamuzgora kuti: “Tikukhumba kukuponya na malibwe chifukwa cha mulimo uwemi yayi, kweni chifukwa cha muyuyuro.+ Pakuti iwe, nangauli ndiwe munthu, ukujizgora wekha chiuta.” 34  Yesu wakaŵazgora kuti: “Asi mu Dango linu muli kulembeka kuti, ‘Ine nkhati: “Imwe muli ŵachiuta”’?*+ 35  Usange wakaŵachema ‘ŵachiuta’+ awo mazgu gha Chiuta ghakaŵasuska, kweni lemba lingasintha yayi, 36  kasi mukuyowoya kwa ine, ine Adada ŵanituŵiska na kunituma mu charu, mukuti, ‘Ukuyuyura Chiuta,’ chifukwa chakuti nati, ‘Ndine Mwana wa Chiuta’?+ 37  Lekani kunigomezga usange nkhuchita milimo ya Adada chara. 38  Kweni usange nkhuyichita, nangauli mukunigomezga chara, gomezgani milimo,+ mwakuti mumanye na kulutilira kumanya kuti Adada ŵali mu umoza na ine ndipo ine nili mu umoza na Adada.”+ 39  Ntheura ŵakayezgaso kuti ŵamukore, kweni wakaŵachimbira. 40  Wakalutaso ku sirya la Yorodani, uko Yohane wakabatizanga pakwamba,+ ndipo wakakhala kwenekura. 41  Ŵanthu ŵanandi ŵakiza kwa iyo, ndipo ŵakamba kuyowoya kuti: “Palije chimanyikwiro icho Yohane wakachitapo, kweni vinthu vyose ivyo Yohane wakayowoya vya munthu uyu vikaŵa vyaunenesko.”+ 42  Kwenekura ŵanandi ŵakapulikana mwa iyo.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵakuyana na chiuta.”