Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

YOHANE

Ivyo Vili mu Buku la Yohane

 • 1

  • Mazgu ghakazgoka thupi (1-18)

  • Ukaboni uwo Yohane Mubatizi wakapeleka (19-28)

  • Yesu ni Mwana wa mberere wa Chiuta (29-34)

  • Ŵasambiri ŵakwamba ŵa Yesu (35-42)

  • Filipu na Nataniyeli (43-51)

 • 2

  • Ukwati ku Kana; maji ghazgoka vinyo (1-12)

  • Yesu wakutozga tempile (13-22)

  • Yesu wakumanya ivyo vili mwa munthu (23-25)

 •   3

  • Yesu na Nikodemo (1-21)

   • Kubabikaso (3-8)

   • Chiuta wakatemwa charu (16)

  • Yohane wakuchitira ukaboni Yesu kaumaliro (22-30)

  • Uyo ngwakufuma kuchanya (31-36)

 • 4

  • Yesu na mwanakazi Musamariya (1-38)

   • Kusopa Chiuta “mu mzimu na mu unenesko” (23, 24)

  • Ŵasamariya ŵanandi ŵakugomezga mwa Yesu (39-42)

  • Yesu wakuchizga mwana wa muteŵeti wa themba (43-54)

 • 5

  • Mulwari wakuchizgika pa Betizata (1-18)

  • Yesu wakupokera mazaza kwa Awiske (19-24)

  • Ŵakufwa ŵazamupulika mazgu gha Yesu (25-30)

  • Maukaboni ghakuyowoya vya Yesu (31-47)

 • 6

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 5,000 (1-15)

  • Yesu wakwenda pa maji (16-21)

  • Yesu ni “chingwa cha umoyo” (22-59)

  • Ŵanandi ŵakukhuŵara na mazgu gha Yesu (60-71)

 • 7

  • Yesu pa Chiphikiro cha Mahema (1-13)

  • Yesu wakusambizga pa chiphikiro (14-24)

  • Maghanoghano ghakupambana pa nkhani ya Khristu (25-52)

 • 8

  • Adada ŵakuchitira ukaboni Yesu (12-30)

   • Yesu ni “ungweru wa charu” (12)

  • Ŵana ŵa Abrahamu (31-41)

   • “Unenesko umufwaturaninge” (32)

  • Ŵana ŵa Dyabulosi (42-47)

  • Yesu na Abrahamu (48-59)

 • 9

  • Yesu wakuchizga uyo wakababika wachibulumutira (1-12)

  • Ŵafarisi ŵakufumba uyo wakachizgika (13-34)

  • Ŵafarisi mbachibulumutira (35-41)

 • 10

  • Muliska na viŵaya (1-21)

   • Yesu ni muliska muwemi (11-15)

   • “Nili nazo mberere zinyake” (16)

  • Ŵayuda ŵakumana na Yesu pa Chiphikiro cha Kupatulira Tempile (22-39)

   • Ŵayuda ŵanandi ŵakukana kugomezga (24-26)

   • “Mberere zane zikupulika mazgu ghane” (27)

   • Mwana wali mu umoza na Awiske (30, 38)

  • Ŵanthu ŵanandi ŵa ku sirya la Yorodani ŵakugomezga (40-42)

 • 11

  • Nyifwa ya Lazaro (1-16)

  • Yesu wakupembuzga Marita na Mariya (17-37)

  • Yesu wakuwuska Lazaro (38-44)

  • Ŵakupangana kukoma Yesu (45-57)

 • 12

  • Mariya wakupungulira mafuta pa malundi gha Yesu (1-11)

  • Yesu wakunjira mu Yerusalemu nga ni chatonda (12-19)

  • Yesu wakuyowoyerathu vya nyifwa yake (20-37)

  • Ŵayuda ŵambura chipulikano ŵakufiska uchimi (38-43)

  • Yesu wakiza kuzakaponoska charu (44-50)

 • 13

  • Yesu wakugeziska malundi gha ŵasambiri ŵake (1-20)

  • Yesu wakuti Yudasi ndiyo wamupelekenge (21-30)

  • Dango liphya (31-35)

   • “Usange mukutemwana” (35)

  • Wakuyowoyerathu kuti Petrosi wamukanenge (36-38)

 • 14

  • Yesu ni nthowa yekha yakufikira kwa Adada (1-14)

   • “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo” (6)

  • Yesu wakulayizga mzimu utuŵa (15-31)

   • “Adada mbakuru kuluska ine” (28)

 • 15

  • Ntharika ya mpheska yeneko (1-10)

  • Dango lakuti ŵatemwanenge nga umo wakuchitira Khristu (11-17)

   • ‘Palije chitemwa chikuru kuluska ichi’ (13)

  • Charu chikutinkha ŵasambiri ŵa Yesu (18-27)

 • 16

  • Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakomekenge (1-4a)

  • Mulimo wa mzimu utuŵa (4b-16)

  • Chitima cha ŵasambiri chizamuzgoka chimwemwe (17-24)

  • Yesu wathereska charu (25-33)

 • 17

  • Yesu wakulomba kaumaliro na ŵapositole ŵake (1-26)

   • Kumanya Chiuta ndiwo mbumoyo wamuyirayira (3)

   • Ŵakhristu mbacharu yayi (14-16)

   • “Mazgu ghinu mbunenesko” (17)

   • “Naŵamanyiska zina linu” (26)

 • 18

  • Yudasi wakupeleka Yesu (1-9)

  • Petrosi wakusolora lupanga (10, 11)

  • Yesu wakutolekera kwa Anasi (12-14)

  • Petrosi wakukana Yesu kakwamba (15-18)

  • Yesu panthazi pa Anasi (19-24)

  • Petrosi wakukana Yesu kachiŵiri na kachitatu (25-27)

  • Yesu panthazi pa Pilato (28-40)

   • “Ufumu wane ngwa charu chino chara” (36)

 •  19

  • Yesu wakutimbika na kuhoyeka (1-7)

  • Pilato wakufumbaso Yesu (8-16a)

  • Yesu wakukhomeka pa khuni ku Gologota (16b-24)

  • Yesu wakukhumba kuti amama ŵake ŵapwelelereke (25-27)

  • Nyifwa ya Yesu (28-37)

  • Kusungika kwa Yesu (38-42)

 • 20

  • Yesu wawukamo mu dindi (1-10)

  • Yesu wakuwonekera kwa Mariya wa ku Magadala (11-18)

  • Yesu wakuwonekera ku ŵasambiri ŵake (19-23)

  • Tomasi wakukayika kweni pamanyuma wakukhorwa (24-29)

  • Chilato cha mupukutu uwu (30, 31)

 • 21

  • Yesu wakuwonekera ku ŵasambiri ŵake (1-14)

  • Petrosi wakuti wakutemwa Yesu (15-19)

   • “Liskanga tumberere twane” (17)

  • Msambiri uyo Yesu wakumutemwa chomene (20-23)

  • Umaliro (24, 25)