Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yobu 42:1-17

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yobu wakuzgora Yehova (1-6)

  • Ŵanyake ŵatatu ŵa Yobu ŵasuskika (7-9)

  • Yehova wawezgerapo vinthu vya Yobu (10-17)

    • Ŵana ŵa Yobu, ŵanalume na ŵanakazi (13-15)

42  Penepapo Yobu wakazgora Yehova kuti:   “Sono namanya kuti mungachita vinthu vyose,Nakuti chilichose icho mungaghanaghana, palije icho mungatondeka kuchita.+   Imwe mukati, ‘Ni njani uyo wakujanda ulongozgi wane kwambura kumanya?’+ Ntheura nkhayowoya vinthu ivyo nkhavipulikiska makora charaVinthu vyakunizizika chomene ivyo kuti nkhavimanya chara.+   Imwe mukati, ‘Nkhukuŵeya, tegherezga, ndipo niyowoyenge. Nikufumbenge, ndipo unizgore.’+   Makutu ghane ghakapulikanga waka vya imwe,Kweni sono namuwonani na maso ghane.   Lekani nkhuwezgako ivyo nkhayowoya,+Nang’anamuka mtima ndipo nkhukhala mu fuvu na mu vyoto.”+  Yehova wakati wayowoya mazgu agha kwa Yobu, Yehova wakati kwa Elifazi Mutemani: “Ukali wane wagolera pa iwe na ŵanyako ŵaŵiri,+ chifukwa mundaniyowoyere unenesko+ nga umo wachitira muteŵeti wane Yobu.  Sono mutore ng’ombe zanalume 7 na mberere zanalume 7 ndipo mulute kwa muteŵeti wane Yobu. Mukajipelekere sembe yakotcha, ndipo muteŵeti wane Yobu wamumulomberani.+ Namupulika nadi pempho lake lakuti nileke kumuchitirani mwakuyana na uchindere winu. Chifukwa mundaniyowoyere unenesko nga umo wachitira muteŵeti wane Yobu.”  Ntheura Elifazi Mutemani, Bilidadi Mushuwa, na Zofari Munaamati ŵakaluta na kuchita icho Yehova wakaŵaphalira kuti ŵachite. Ndipo Yehova wakapokelera lurombo lwa Yobu. 10  Yobu wakati walombera ŵanyake ŵara,+ Yehova wakawuskapo masuzgo pa Yobu+ na kumuwezgerapo usambazi wake.* Pa ivyo wakaŵa navyo pakwamba, Yehova wakawezgerapo kaŵiri.+ 11  Ŵabali ŵake wose na ŵadumbu ŵake na ŵabwezi ŵake wose ŵakale,+ ŵakiza kwa iyo ndipo ŵakarya nayo chakurya mu nyumba yake. Ŵakamuphepiska na kumusanguluska chifukwa cha masoka ghose agho Yehova wakazomerezga kuti ghamuwire. Waliyose wa iwo wakapa Yobu ndalama na mphete yagolide. 12  Ntheura Yehova wakatumbika umaliro wa umoyo wa Yobu kuluska pakwamba.+ Ndipo Yobu wakaŵa na mberere 14,000, ngamila 6,000, ng’ombe zakulimira 2,000, na mbunda zanakazi 1,000.+ 13  Wakaŵaso na ŵana ŵanalume 7 na ŵana ŵanakazi ŵatatu.+ 14  Mwana mwanakazi wakwamba wakamuthya zina lakuti Yemima, wachiŵiri Keziya, ndipo wachitatu Kereni-hapuki. 15  Mu charu chose mukaŵavya ŵanakazi ŵakutowa nga mbana ŵanakazi ŵa Yobu. Ndipo wiskewo wakaŵapa chiharo pamoza na ŵadumbu ŵawo. 16  Panyuma pa ivi, Yobu wakakhala na umoyo vyaka 140, wakawona ŵana ŵake na ŵazukuru ŵake, ŵa muwiro wachinayi. 17  Paumaliro Yobu wakafwa wati wakhala umoyo utali na wakukhorweska.*

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Yehova wakawezga wuzga wa Yobu.”
Mazgu gheneko, “munthu muchekuru na wakuzura mazuŵa.”