Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yobu 31:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Yobu wakuyowoya vya kunyoloka kwake (1-40)

  • “Nachita phangano na maso ghane” (1)

  • Wakupempha kuti Chiuta wamupime (6)

  • Ndine muleŵi yayi (9-12)

  • Nkhutemwa ndalama yayi (24, 25)

  • Nkhusopa vikozgo yayi (26-28)

31  “Nachita phangano na maso ghane.+ Kasi ningalaŵiskirachi mwali na khumbiro liheni?+   Kasi Chiuta kuchanya wanipenge vichi kuŵa chigaŵa chane,Kasi Wankhongonozose kuchanya wanipenge vichi kuŵa chiharo chane?   Asi pharanyiko likulindilira wakwananga,Ndipo soka likulindilira awo ŵakupweteka ŵanyawo?+   Asi iyo wakulaŵiska nthowa zane+Na kupenda mendero ghane ghose?   Kasi nili kwendapo mu utesi? Kasi lundi lane lachimbilira ku upusikizgi?+   Chiuta wanipime pa sikelo zaunenesko,+Ndipo wamanyenge kugomezgeka kwane.+   Usange malundi ghane ghapatukamo mu nthowa,+Panji mtima wane walondezga maso ghane,+Panji mawoko ghane ghafipiskika,   Mbwenu niseŵe mbuto, munyake warye,+Ivyo napanda vizgulike.*   Usange mtima wane wanyengeka na mwanakazi+Ndipo nakhazga pa mulyango+ wa mzengezgani wane, 10  Mbwenu muwoli wane wasilire* tirigu mwanalume munyake,Ndipo ŵanalume ŵanyake ŵagone nayo.*+ 11  Pakuti iyi yingaŵa nkharo yakulengeska,Ŵeruzgi ŵangakhumbikwira kupeleka chilango chifukwa cha ubudi uwu.+ 12  Ungaŵa moto uwo unganyeska na kuparanya,+Ungamyangura nanga ni misisi ya* mbuto zane zose. 13  Usange nkhakananga kulongora urunji kwa muteŵeti wane mwanalume panji mwanakaziApo ŵakaŵa nane na mulandu, 14  Kasi ningachitachi para Chiuta wimikana nane? Kasi ningazgora vichi para wakunifumba kuti nipatawure?+ 15  Asi uyo wakapanga ine mu nthumbo ndiyo wakapangaso na iwo?+ Asi njumoza pera uyo wakatiwumba pambere tindababike?*+ 16  Usange nkhakananga kupa ŵakavu icho ŵakakhumbanga,+Panji kuchitiska chitima maso gha chokoro,*+ 17  Usange chakurya chane nkharyanga nekha,Kwambura kugaŵirako ŵana ŵalanda,+ 18  (Pakuti kwamba pa uwukirano wane, nkhaleranga mulanda nga ndine wiske,Ndipo nkhaŵa mulongozgi wa chokoro kwamba pa wanichi wane.*) 19  Usange nawona munthu wakufwa na mphepo chifukwa cha kusoŵa chakuvwara,Panji munthu mukavu uyo walije chakudika,+ 20  Usange wakaleka* kunitumbika,+Apo wakathukiranga na chakudika cha weya wa mberere zane, 21  Usange nkhawuska woko lane kutimba mulanda,+Apo wakakhumbanga kuti nimovwire pa chipata cha msumba.*+ 22  Mbwenu woko lane lipanthukeko ku chiŵegha chane,Ndipo woko lane liphyoke pa kasukusuku.* 23  Chifukwa nkhatenthemanga soka lakufuma kwa Chiuta,Nkhatondekanga kwima pamaso pa ukuru wake. 24  Usange nkhathembanga golide,Panji kuyowoya ku golide liwemi kuti, ‘Ndiwe chivikiliro chane!’+ 25  Usange nkhasanganga chimwemwe mu usambazi wane ukuru,+Chifukwa cha katundu munandi uyo nkhasanga,+ 26  Usange nkhawonanga zuŵa likuŵala,Panji mwezi ukwenda mu uchindami wake,+ 27  Ndipo mtima wane ukanyengeka muchibisibisi,Ndipo mulomo wane ukafyofyontha woko lane kuvisopa,+ 28  Mbwenu uwu ungaŵa ubudi wakwenelera chilango kufuma ku ŵeruzgi,Pakuti mphanyi nkhaŵa kuti namukana Chiuta waunenesko wakuchanya. 29  Kasi nili kusekelerapo chifukwa chakuti mulwani wane waparanyika,+Panji kujitukumura chifukwa chakuti viheni vyamuwira? 30  Nkhazomerezgapo chara kuti mulomo wane unange+Pakumutemba kuti wafwe. 31  Asi ŵanalume ŵa mu hema lane ŵakatenge,‘Ni njani uyo wangasanga munthu uyo wandakhute chakurya chake?’*+ 32  Palije mulendo uyo wali kugonapo kuwaro,+Awo ŵakwenda mu nthowa nkhaŵajuliranga milyango yane. 33  Kasi nili kuyezgapo kubenekelera kwananga kwane nga umo ŵanthu ŵanyake ŵakuchitira,+Kubisa ubudi wane mu thumba la chakuvwara chane? 34  Kasi nili kopapo ivyo mzinda wa ŵanthu ungachita,Panji kopa kunyozeka na mbumba zinyake,Mwakuti nkhakhala chete na kopa kufumira kuwaro? 35  Okwe! Mphanyi munyake wanipulika!+ Natenge nisayinenge zina lane pa ivyo nayowoya. Lekani Wankhongonozose wanizgore!+ Mphanyi uyo wakunitundura wakalemba chikalata cha mulandu wane! 36  Mphanyi nanguyegha pa chiŵegha chane,Ndipo mphanyi nanguchizinga ku mutu wane nga ni mphumphu. 37  Mphanyi nangumulongosolera mendero ghane ghose,Nga ni karonga, mphanyi nangufika kwa iyo na chigomezgo chose. 38  Usange charu chane chikunililira,Na vinkhwawu vyake vikulilira pamoza, 39  Usange narya chipambi chake kwambura kulipira,+Panji usange ŵenecho ŵakudandawura chifukwa cha ine,+ 40  Mbwenu mu munda wane mumere minga m’malo mwa tirigu,Na thondo lakununkha m’malo mwa balere.” Mazgu gha Yobu ghamalira penepapa.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Mphapu yane yizgulike.”
Mazgu ghanyake, “kuskaya.”
Mazgu gheneko, “ŵanalume ŵanyake ŵasindamire pachanya pake.”
Panji kuti, “Ungazgura.”
Mazgu gheneko, “mu nthumbo.”
Mazgu gheneko, “kufipiska maso gha chokoro.”
Mazgu gheneko, “kwambira mu nthumbo ya amama.”
Mazgu gheneko, “viwuno vyake vikaleka.”
Pangayowoyekaso kuti, “Para nawona kuti nili na wovwiri mu chipata cha msumba.”
Mazgu ghanyake, “kakontchi; kasukununu.”
Mazgu gheneko, “nyama yake.”