Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yobu 2:1-13

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Satana wakukayikiraso Yobu (1-5)

  • Satana wazomerezgeka kutimba Yobu na mapumba (6-8)

  • Muwoli wa Yobu wakuti: “Tuka Chiuta, ufwe!” (9, 10)

  • Ŵanyake ŵa Yobu ŵatatu ŵafika (11-13)

2  Pakaŵaso zuŵa linyake apo ŵana ŵa Chiuta waunenesko*+ ŵakanjira kukawonekera pamaso pa Yehova,+ Satana nayo wakanjira kukawonekera pamaso pa Yehova.+  Yehova wakati kwa Satana: “Kasi wafumira nkhu?” Satana wakazgora Yehova kuti: “Nafuma mu kuyingayinga mu charu chapasi na kwendendeka mwenemumo.”+  Yehova wakati kwa Satana: “Kasi wamuwona* muteŵeti wane Yobu? Palije munthu pa charu chapasi wakuŵa nga ndiyo. Ni munthu wakunyoloka, wambura kafukwa,*+ wakopa Chiuta na kugega icho ntchiheni. Wachali kukoleska nganganga kugomezgeka kwake,+ nangauli iwe ukukhumba kuti nimuparanye*+ kwambura chifukwa.”  Kweni Satana wakati kwa Yehova: “Chikumba* kulipa chikumba. Munthu wapelekenge vyose ivyo wali navyo kuti wawombore umoyo wake.  Kweni usange sono munganyoloska waka woko linu na kukhwaska chiwangwa na thupi lake, wamutukaninge nadi pamaso pinu.”+  Yehova wakati kwa Satana: “Wona, wali mu woko lako!* Kweni umoyo wake pera ndiwo uwuleke.”  Satana wakawukapo pamaso* pa Yehova. Wakatimba Yobu na mapumba* ghakuŵinya,+ kwambira kusi ku lundi lake m’paka pachanya pa mutu.  Yobu wakatora dengere* na kujikwantha nalo, ndipo wakakhalanga mu vyoto.+  Paumaliro muwoli wake wakati kwa iyo: “Kasi uchali kukoleska nganganga kugomezgeka kwako? Tuka Chiuta, ufwe!” 10  Kweni Yobu wakati kwa iyo: “Ukuyowoya nga njumoza wa ŵanakazi ŵambura mahara. Kasi tikwenera kupokera viwemi pera kufuma kwa Chiuta kwambura kupokeraso na viheni?”+ Mu vyose ivi Yobu wakananga chara na mulomo wake.+ 11  Ŵanyake* ŵatatu ŵa Yobu ŵakapulika masoka ghose agho ghakamuwira, ndipo waliyose wakiza kufuma ku malo ghake, Elifazi+ Mutemani, Bilidadi+ Mushuwa,+ na Zofari+ Munaamati. Ŵakapangana kuti ŵakumane pamoza na kuluta kuti ŵakalire na Yobu na kumusanguluska. 12  Ŵakati ŵamuwona chapatali, ŵakamumanya yayi. Ŵakamba kulira mwakukwezga mazgu, ŵakapalura vyakuvwara vyawo, ŵakaponya fuvu muchanya ndipo likawira pa mitu yawo.+ 13  Ndipo ŵakakhala pasi pamoza nayo mazuŵa 7, muhanya na usiku. Pakaŵavya uyo wakayowoya nayo nanga ni lizgu limoza, chifukwa ŵakawona kuti wali mu ulwilwi ukuru.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu Ghachihebere agho ghakung’anamura ŵangelo.
Mazgu gheneko, “waŵika mtima wako pa.”
Panji kuti, “munthu wambura kabanga na wakufikapo.”
Mazgu gheneko, “nimumire.”
Panji kuti, “Nkhanda.”
Panji kuti, “wali pasi pako.”
Mazgu gheneko, “pa chisko cha.”
Panji kuti, “vilonda vyakofya.”
Mazgu ghanyake, “nyasenga; nyaganda.”
Panji kuti, “Ŵabwezi.”