Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 7:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga kwa Themba Ahazi (1-9)

    • Sheyari-yashubu (3)

  • Chimanyikwiro cha Emanuwelu (10-17)

  • Uheni wa kuleka kugomezgeka (18-25)

7  Mu mazuŵa gha Ahazi+ mwana wa Yotamu mwana wa Uziya themba la Yuda, Rezini themba la Siriya na Peka+ mwana wa Remaliya, themba la Israyeli, ŵakiza kuzakarwa nkhondo na msumba wa Yerusalemu, kweni wakatondeka* kuwupoka.+  Nyumba ya Davide yikapulika uthenga wakuti: “Siriya wakolerana na Efurayimu.” Ntheura mtima wa Ahazi na wa ŵanthu ŵake ukamba kutenthema nga ni makuni ghamuthengere agho ghakusunkhunyika na mphepo.  Yehova wakati kwa Yesaya: “Luta ukakumane na Ahazi, iwe pamoza na mwana wako Sheyari-yashubu,*+ kuumaliro kwa mugelo wa chiziŵa chakunena,+ mumphepete mwa msewu ukuru kufupi na munda wa wakuchapa vyakuvwara.  Ukamuphalire kuti: ‘Ufwase. Ungopanga chara, nesi kufipa mtima chifukwa cha visinga viŵiri ivi vyakusunkha josi, chifukwa cha ukali wakugolera wa Rezini na Siriya kweniso mwana wa Remaliya.+  Pakuti Siriya pamoza na Efurayimu na mwana wa Remaliya ŵapangana kuti ŵakupweteke, ŵakuti:  “Tiyeni tikwere kwimikana na Yuda, timupankhure na kupoka kuŵa withu, ndipo timike mwana wa Tabeli kuŵa themba.”+  “‘Fumu Yikuru Yehova yikuti: “Viŵayenderenge yayi,Ndipo chichitikenge yayi.   Mutu wa Siriya ni Damaseko,Ndipo mutu wa Damaseko ni Rezini. Mu vyaka 65 peraEfurayimu waparanyikirengethu, ndipo waŵengeso mtundu chara.+   Mutu wa Efurayimu ni Samariya,+Ndipo mutu wa Samariya ni mwana wa Remaliya.+ Usange uŵavyenge chipulikano chakukhora,Ukhazikikenge chara.”’” 10  Yehova wakayowoyaso na Ahazi kuti: 11  “Pempha chimanyikwiro kwa Yehova Chiuta wako.+ Chingaŵa chakunyang’amira nga ni Dindi* panji chakutumphuka nga ni mtambo.” 12  Kweni Ahazi wakati: “Nipemphenge yayi, nesi kumuyezga Yehova.” 13  Penepapo Yesaya wakati: “Pulika, iwe nyumba ya Davide. Kasi undakhorwe kuvuska ŵanthu? Kasi ukukhumba kuvuskaso Chiuta?+ 14  Ntheura Yehova wakupenge chimanyikwiro ichi: Wona, mwali waŵenge na nthumbo, wababenge mwana mwanalume+ na kumuthya zina Emanuwelu.*+ 15  Pa nyengo iyo mwana uyu wazamumanyira kukana uheni na kusankha uwemi, wazamuryanga chambiko na uchi. 16  Charu cha mathemba ghaŵiri agho ukopa chizamusidikirathu pambere mwana uyu wandamanye kukana uheni na kusankha uwemi.+ 17  Yehova wizenge na nyengo pa iwe, ŵanthu ŵako, na pa nyumba ya awuso, iyo yindaŵeko kwamba mu zuŵa ilo Efurayimu wakapatukirako kwa Yuda,+ pakuti wizenge na themba la Asiriya.+ 18  “Mu zuŵa ilo, Yehova wazamulizga kaluvi kuchema membe kufuma ku tumilonga twakutali twa Nayelo wa Eguputo na njuchi kufuma ku charu cha Asiriya. 19  Vyose vizenge na kukhala mu madambo, mu makululu gha mu jalawe, mu vivwati vyose, na mu malo ghose agho muli maji. 20  “Mu zuŵa ilo, na chakumetera icho chabwerekeka ku chigaŵa cha Mlonga,* enya na themba la Asiriya,+ Yehova wazamumeta mutu na weya wose wa mu malundi. Chakumetera ichi chizamupara na mwembe wuwo. 21  “Mu zuŵa ilo, munthu wazamusunga kathokazi na mberere ziŵiri. 22  Ndipo chifukwa cha unandi wa mkaka, wazamurya chambiko chifukwa waliyose uyo wazamusidika mu charu wazamurya chambiko na uchi. 23  “Mu zuŵa ilo, kulikose uko kukaŵanga mpheska 1,000 pa mtengo wa masiliva 1,000, kwamuŵa minga na vivwati pera. 24  Ŵanthu ŵazamulutako na uta na muvi chifukwa charu chose chizamuŵa minga na vivwati. 25  Mapiri ghose agho ŵanthu ŵakasengurangamo na jembe, muzamulutako chara chifukwa cha kopa minga na vivwati. Mwamuzgoka mwakuliskiramo ng’ombe na mwakukanda mberere.”

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “ŵakatondeka.”
Kung’anamura kuti, “Ŵekha Awo Ŵakhalako Ndiwo Ŵawelerenge.”
Panji kuti, “Sheole,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Kung’anamura kuti, “Chiuta Wali Nase.”
Ndiko kuti, Yufurate.