Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 6:1-13

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mboniwoni ya Yehova mu tempile lake (1-4)

    • “Mutuŵa, mutuŵa, mutuŵa ni Yehova” (3)

  • Milomo ya Yesaya yatozgeka (5-7)

  • Yesaya watumika (8-10)

    • “Ndine pano. Nitumani!” (8)

  • “M’paka pawuli, A Yehova?” (11-13)

6  Mu chaka icho Themba Uziya likafwira,+ nkhawona Yehova wakhala pa chitengo+ chapachanya na chakutumphuskika, ndipo chakuvwara chake chikazura tempile.  Ŵaserafi ŵakimilira pachanya pake. Waliyose wakaŵa na mapapindo 6. Waliyose wakajara chisko chake na mapapindo ghaŵiri, ghaŵiri wakabenekelera nagho malundi ghake, ndipo waliyose wa iwo wakawulukanga na ghaŵiri.   Yumoza wakachemerezganga ku munyake kuti: “Mutuŵa, mutuŵa, mutuŵa ni Yehova wa mawumba.+ Charu chose chapasi chazura na uchindami wake.”  Vyakukhozgera milyango vikasunkhunyika chifukwa cha mazgu gha uyo wakachemerezganga, ndipo nyumba yikazura na josi.+   Penepapo ine nkhati: “Mbaya ine! Nafwa kale,*Chifukwa nili munthu wa milomo yakufipirwa,Nkhukhala pakati pa ŵanthu ŵa milomo yakufipirwa.+Pakuti maso ghane ghawona Themba, Yehova wa mawumba!”  Penepapo yumoza wa ŵaserafi wakawulukira kwa ine, wakaŵa na khala la moto+ mu woko lake ilo wakalitora na mbano* pa jotchero.+  Wakakhwaska mulomo wane, wakati: “Wona! Ichi chakhwaska mulomo wako. Mulandu wako wafumiskikapo,Ndipo watozgeka ku kwananga kwako.”  Kufuma apo, nkhapulika lizgu la Yehova likuti: “Kasi nitume njani, ni njani uyo watilutirenge ise?”+ Ine nkhati: “Ndine pano. Nitumani!”+   Wakazgora, wakati: “Luta, ndipo ukati ku ŵanthu aŵa: ‘Mupulikenge mwakuwerezgawerezga,Kweni mupulikiskenge chara.Muwonenge mwakuwerezgawerezga,Kweni mutorengepo kanthu chara.’+ 10  Unonopeske mtima wa ŵanthu aŵa,+Zgora makutu ghawo kuŵa ghambura kupulika,+Na kujara maso ghawo,Mwakuti ŵaleke kuwona na maso ghawoNa kupulika na makutu ghawo,Kuti mitima yawo yileke kupulikiskaMwakuti ŵaleke kuwelera na kuchizgika.” 11  Penepapo nkhati: “M’paka pawuli, A Yehova?” Iyo wakati: “M’paka misumba yiparanyike na kuzgoka mahami kwambura munthu wakukhalamo,Mu nyumba muŵavye ŵanthu,Ndipo charu chiparanyike na kuzgoka mayiyi.+ 12  M’paka Yehova wachimbizgire kutali ŵanthu,+Ndipo chigaŵa chikuru cha charu chizgoke mapopa. 13  “Kweni chakhumi chizamukhalamo nipera, ndipo chizamotchekaso, nga ni khuni likuru panji nga ni khuni la oku, agho para ghadumulika pakukhala chisinga chikuru. Mphapu* yakupatulika yizamuŵa chisinga chake.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Nachetamiskika.”
Mbano ntchakupanira vinthu.
Mazgu gheneko, “Mbuto.”