Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 59:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wali kutali na Chiuta chifukwa cha zakwananga zake (1-8)

  • Kuzomera zakwananga (9-15a)

  • Yehova wakunjilirapo chifukwa cha ŵakung’anamuka mtima (15b-21)

59  Wonani, woko la Yehova ndifupi chara kuti lileke kuponoska,+Khutu lake ndakumangwa* yayi kuti lileke kupulika.+   Kweni maubudi ghinu ndigho ghamupaturani kwa Chiuta winu.+ Wabisa chisko chake kwa imwe chifukwa cha zakwananga zinu,Ndipo wakukana kumupulikani.+   Pakuti mawoko ghinu ghanangika na ndopaMinwe yinu na mphuvya.+ Milomo yinu yikuyowoya utesi,+ ndipo lulimi lwinu lukuŵeleŵeta ubendezi.   Palije uyo wakupenja urunji,+Ndipo palije uyo wakumangara ku mphara mu unenesko. Ŵakugomezga vyabweka+ na kuyowoya vyawakawaka. Ŵakuzuwuka suzgo na kubaba icho ntchakupweteka.+   Ŵakulamira* masumbi gha njoka yapoyizoni,Ndipo ŵakuluka utatavi wa lutatavi.+ Waliyose uyo wakurya masumbi ghawo wakufwa,Ndipo sumbi ilo lasweka likukonkhomora chipiri.   Ŵavwarenge chara utatavi wawo,Ndipo ŵajibenekelerenge chara na ivyo ŵakupanga.+ Milimo yawo njakupweteka,Ndipo milimo ya nkhaza yili mu mawoko ghawo.+   Malundi ghawo ghakuchimbilira kuchita uheni,Ndipo ŵakuchimbilira kukathiska ndopa zambura mulandu.+ Maghanoghano ghawo ni maghanoghano ghakupweteka.Mu nthowa zawo muli pharanyiko na kusokwa.+   Nthowa ya mtende ŵandayimanye,Ndipo mu misewu yawo mulije urunji.+ Ŵakubendezga nthowa zawo.Yose uyo wakwendamo mtende wawumanyenge yayi.+   Lekani weruzgi wakunyoloka uli kutali chomene na ise,Urunji ukutisanga yayi. Tikukhazga ungweru, kweni wonani, kuli chisi.Kuŵala, kweni tikwenda mu mdima.+ 10  Tikupapaska chiwumba nga mbanthu ŵachibulumutira.Nga mbambura maso tikuwurawura waka.+ Tikukhuŵara muhanya uli nyee nga ni mu chisi.Pakati pa ŵankhongono, tili nga mbakufwa. 11  Tose tikuwuluma nga ni nkhalamiraNa kutampha nga ni nkhunda. Tikukhazga urunji, kweni kulije.Chiponosko, kweni chili kutali chomene na ise. 12  Pakuti uchigaluka withu ngukuru pamaso pinu.+Zakwananga zithu zose zikutipanikizgira.+ Pakuti uchigaluka withu uli nase.Mphuvya zithu tikuzimanya makora nkhanira.+ 13  Tabuda na kukana Yehova.Talazgira msana Chiuta withu. Tayowoya vya kuyuzga na kugaluka.+Tili na nthumbo ya mautesi, taŵeleŵeta mazgu ghautesi kufuma mu mtima.+ 14  Weruzgi wakunyoloka ukuwezgekera nyuma,+Ndipo urunji ukwimilira kutali.+Pakuti unenesko wakhuŵara mu luŵaza,Ndipo chakunyoloka chikunjira chara. 15  Unenesko wazgeŵelekera,+Ndipo waliyose uyo wakuwerako ku uheni wakuparanyika. Yehova wakachiwona ndipo wakakwiya,*Pakuti urunji kukaŵavya.+ 16  Wakawona kuti kukaŵavya munthu,Wakazizwa kuwona kuti pakaŵavya wakuŵeyelera,Ntheura woko lake likiza na chiponosko,Ndipo urunji wake ukamovwira. 17  Penepapo wakavwara urunji nga ntchakuvwara chachisuloNa chisoti cha chiponosko ku mutu wake.+ Wakavwara vyakuvwara vya nduzga+Ndipo wakajibundilizga na mwamphu nga ni munjilira.* 18  Waŵapenge njombe pa ivyo ŵachita.+ Ukali ku awo ŵakupindikana nayo, chilango ku ŵalwani ŵake.+ Ndipo virwa waviwezgerenge ivyo vikwenelera. 19  Ŵawopenge zina la Yehova kwambira kumanjiliro gha daziUchindami wake kwambira kumafumiro gha dazi,Pakuti wizenge nga ni mlonga wakufuluka,Uwo mzimu wa Yehova ukuwendeska. 20  “Muwomboli wizenge+ ku Ziyoni,+Kwa ŵa Yakhobe awo ŵawerako ku uheni,”+ wakuti Yehova. 21  “Kweni ine, phangano lane na iwo ni ili,”+ wakuti Yehova. “Mzimu wane uwo uli pa imwe na mazgu ghane agho naŵika mu mulomo winu, vifumiskikengemo chara mu mulomo winu, mu mulomo wa ŵana ŵinu,* panji mu mulomo wa ŵazukuru ŵinu,”* wakuti Yehova, “kwamba sono m’paka muyirayira.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ndizito.”
Mazgu ghanyake, “kuchuka.”
Mazgu gheneko, “chikamuŵira chiheni mu maso ghake.”
Panji kuti, “chakuvwara chambura mawoko.”
Mazgu gheneko, “mphapu yinu; mbuto yinu.”
Mazgu gheneko, “mphapu ya mphapu yawo.”