Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 49:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mulimo wa muteŵeti wa Yehova (1-12)

    • Ungweru wa mitundu (6)

  • Chisangulusko kwa Israyeli (13-26)

49  Pulikani kwa ine, imwe virwa, Thyani khutu, imwe mitundu yakutali.+ Yehova wakanichema pambere nindababike.*+ Apo nkhaŵa mu nthumbo ya amama, wakazunura zina lane.   Wakazgora mulomo wane nga ni lupanga lwakuthwa. Wakanibisa mu mfwiri wa woko lake.+ Wakanipanga nga ni muvi wakung’azima. Wakanibisa mu chakuyeghamo mivi.*   Wakati kwa ine: “Ndiwe muteŵeti wane, iwe Israyeli,+ Nilongorenge uchindami wane kwizira mwa iwe.”+   Kweni ine nkhati: “Natokatoka pawaka. Namalira nkhongono zane pawaka. Kweni cheruzgo chane chili na Yehova Ndipo malipiro* ghane ghali na Chiuta wane.”+   Sono Yehova, uyo wakaniwumba mu nthumbo kuti niŵe muteŵeti wake, Waniphalira kuti niwezgere Yakhobe kwa iyo, Kuti Israyeli wawunjikike kwa iyo.+ Nichindikikenge mu maso gha Yehova, Ndipo Chiuta wane waŵenge nkhongono zane.   Iyo wakati: “Ntchakukwana yayi kuti uŵe waka muteŵeti wane Kuwuska mafuko gha Yakhobe Na kuwezga ŵakukhalira ŵa Israyeli. Nakwimikaso kuŵa ungweru ku ŵamitundu,+ Kuti chiponosko chane chifike ku vigoti vya charu chapasi.”+  Yehova, Muwomboli wa Israyeli, Mutuŵa wake,+ wakuti ku wakuyuyulika,+ ku wakutinkhika na mtundu, ku muteŵeti wa ŵawusi: “Mathemba ghazamuwona na kuwuka, Ŵakaronga ŵazamusindama Chifukwa cha Yehova, uyo ngwakugomezgeka,+ Mutuŵa wa Israyeli, uyo wakusankha iwe.”+   Yehova wakuti: “Mu nyengo yakulongolera lusungu nkhamuzgorani,+ Mu zuŵa la chiponosko nkhamovwirani.+ Nkhamusungilirani kuti nimupelekani kuŵa nga phangano ku ŵanthu,+ Kuti charu chinozgeke, Kuŵakhazika mu chiharo chawo chakupasuka,+   Na kuyowoya ku ŵakayidi kuti: ‘Fumani!’+ Na ku awo ŵali mu chisi+ kuti: ‘Jilongorani!’ Ŵalyerenge mumphepete mwa msewu, Malo ghawo ghakulyerako ghaŵenge mumphepete mwa nthowa zose zakuwuwa. 10  Ŵapulikenge njara chara, panji kuŵa na nyota,+ Chithukivu panji dazi viŵawotchenge chara.+ Pakuti uyo wakuŵalengera lusungu waŵadangilirenge,+ Waŵalongozgerenge ku mbwiwi za maji.+ 11  Mapiri ghane ghose nighazgorenge nthowa, Ndipo misewu yane yikuru yikwezgekenge.+ 12  Wonani, aŵa ŵakwiza kufuma kutali chomene,+ Wonani, aŵa ŵakufuma kumpoto na kumanjiliro gha dazi, Ndipo aŵa kufuma mu charu cha Sinimu.”+ 13  Chemerezgani mwachimwemwe, imwe machanya, ndipo sekelera, iwe charu chapasi.+ Mapiri ghachemerezge mwakukondwa.+ Pakuti Yehova wasanguluska ŵanthu ŵake,+ Ndipo wakulongora lusungu ku ŵanthu ŵake ŵakusuzgika.+ 14  Kweni Ziyoni wakatenge: “Yehova wanisida,+ Yehova waniluwa.”+ 15  Kasi mama wangaluwa mwana wake wakonkha Panji kuŵavya chiwuravi na mwana wa mu nthumbo yake? Nanga ŵanakazi aŵa ŵangaluwa, kweni ine nikuluwengepo chara.+ 16  Wona, nakujoba pa vikufi vyane. Viliŵa vyako vili pamaso pane nyengo zose. 17  Ŵana ŵako ŵakuwerako, ŵakwiza luŵiro. Awo ŵakakutwazura na kukuparanya ŵafumengeko kwa iwe. 18  Yinuska maso ghako na kulaŵiska kosekose. Wose ŵakuwungana pamoza.+ Ŵakwiza kwa iwe. “Umo ine niliri wamoyo,” wakuti Yehova, “Ujivwalikenge na wose aŵa nga ni vitoweskero, Ndipo ujikhozgenge na iwo nga umo mwali uyo wakutengwa wakuchitira. 19  Nangauli malo ghako ghakapasuka na kuparanyika, ndipo charu chako chikaŵa mahami,+ Kweni sono chiŵenge chifinyi kwa awo ŵakukhalamo,+ Ndipo awo ŵakakumira,+ ŵaŵenge kutali chomene.+ 20  Ŵana awo ŵakababika apo ukaŵa wakuferwa ŵayowoyenge mu makutu ghako, kuti: ‘Malo agha ngafinyi kwa ine. Munipe ghakukwana kuti nikhale kwenekuno.’+ 21  Kweni iwe utenge mu mtima wako, ‘Ni njani wanibabira ŵana aŵa, Pakuti ndine mwanakazi wakuferwa ŵana ndiposo wakukhoma,* Wakutolekera ku wuzga ndiposo kayidi? Ni njani walera aŵa?+ Wonani, nkhasidika nekha,+ Sono kasi aŵa ŵafuma nkhu?’”+ 22  Fumu Yikuru Yehova yikuti: “Wona, nitumphuskirenge woko lane ku ŵamitundu, Nimikenge chimanyikwiro chane ku ŵanthu.+ Ŵizenge na ŵana ŵako ŵanalume mu mawoko ghawo Na kunyamura ŵana ŵako ŵasungwana pa viŵegha vyawo.+ 23  Mathemba ghazamukupwelelera iwe,+ Ŵana ŵawo ŵasungwana ndiwo ŵazamuŵa ŵalezi ŵako. Ŵazamukusindamira m’paka visko vyawo pasi,+ Ŵazamumyanga fuvu la mu malundi ghako,+ Ndipo uzamumanya kuti ine ndine Yehova. Awo ŵakugomezga ine ŵazamukhozgekapo soni chara.”+ 24  Kasi awo ŵakoleka kale ŵangafumako kwa munthu wankhongono, Panji awo ŵakoleka na munthu wankhaza ŵangathaskika? 25  Kweni Yehova wakuti: “Nanga mbazga ŵa munthu wankhongono ŵazamupokeka,+ Awo ŵakoleka na munthu wankhaza ŵazamuthaskika.+ Nizamwimikana na awo ŵakwimikana nawe,+ Na kuponoska ŵana ŵako. 26  Awo ŵakukusuzga nizamuŵachitiska kuti ŵarye nyama ya thupi lawo, Ŵazamuloŵera ndopa zawo nga ni vinyo lakunowa. Ndipo ŵanthu wose ŵazamumanya kuti ine ndine Yehova,+ Mponoski wako+ na Muwomboli wako,+ Wankhongono wa Yakhobe.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wakanichema kufuma mu nthumbo.”
Panji kuti, “phodo lake.”
Panji kuti, “njombe.”
Panji kuti, “chumba.”