Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 48:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wachenyeka na kutozgeka (1-11)

  • Yehova wachitengepo kanthu pa Babuloni (12-16a)

  • Chisambizgo cha Chiuta ntchiwemi (16b-19)

  • “Fumanimo mu Babuloni!” (20-22)

48  Pulikani ichi, imwe nyumba ya Yakhobe, Imwe mukujichema zina la Israyeli+ Na imwe mwafuma ku maji gha* Yuda, Mwaŵeneimwe mukulapa mu zina la Yehova+ Na imwe mukuchema pa Chiuta wa Israyeli, Kweni mu unenesko na urunji chara.+   Pakuti ŵakujithya zina kutolera pa msumba utuŵa+ Na kupenja wovwiri kwa Chiuta wa Israyeli,+ Uyo zina lake ni Yehova wa mawumba.   “Vinthu vyakwamba nkhamuphalirani kale chomene. Vikafuma mu mulomo wane, Ndipo nkhavimanyiska.+ Mwamabuchi nkhachitapo kanthu, ndipo vikawoneka.+   Chifukwa nkhamanya kuti ndimwe ŵamtafu Kuti singo zinu ni msipa wachisulo ndipo visko vinu ni mkuŵa.+   Nkhakuphalira kale chomene. Pambere chindamanyikwe, ine nkhakuphalira kuti uchipulike, Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Ngoza wane wachita ichi. Chikozgo chane chakuŵaja na chikozgo chane chachisulo* ndivyo vyalangura chinthu ichi.’   Mwapulika na kuwona vyose ivi. Kasi muchipharazgenge chara?+ Kwamba sono, nkhuphara vinthu viphya kwa imwe,+ Vinthu vyakubisika ivyo mundavimanye.   Vikulengeka sono, kale chomene chara, Vinthu ivyo undavipulikepo kufika muhanya uno, Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Wonani, nkhuvimanya kale.’   Kweni undavipulike,+ undavimanye, Kumanyuma uku, makutu ghako ghakaŵa ghambura kujulika. Pakuti nkhumanya kuti ndiwe muryarya chomene,+ Ndipo ukuchemeka wakubuda kwamba apo ukababikira.+   Kweni niwezgenge ukali wane chifukwa cha zina lane.+ Chifukwa cha malumbo ghane nijikorenge, Ndipo nikuparanyenge yayi.+ 10  Wona, nakwenga, kweni nga ni siliva chara.+ Nakuyezga mu ng’anjo ya visuzgo.+ 11  Nichichitenge, chifukwa cha namwene, enya, chifukwa cha ine nekha,+ Kasi ningajifipiska wuli?+ Uchindami wane nkhuwupeleka kwa munyake chara.* 12  Pulika kwa ine, iwe Yakhobe, na iwe Israyeli wamweneiwe nakuchema. Ndine mweneyura.+ Ndine wakwamba. Ndineso waumaliro.+ 13  Woko lane ndilo likajintha charu chapasi,+ Woko lane lamalyero likatandawura machanya.+ Para nkhuvichema, vyose vikwimilira pamoza. 14  Wunganani pamoza mose imwe, mupulike. Ni njani pakati pawo uyo waphara vinthu ivi? Yehova wamutemwa.+ Wafiskenge khumbo lake pa Babuloni,+ Ndipo woko lake limikanenge na Ŵakalidi.+ 15  Ine namwene nayowoya na kumuchema.+ Niza nayo, ndipo nthowa yake yiŵenge yachandulo.+ 16  Zani pafupi na ine, mupulike ichi. Kufuma waka pakwamba nkhuyowoyera kumphepete chara.+ Kufuma pa nyengo iyo vikachitikanga, ine nkhaŵapo.” Ndipo sono Fumu Yikuru Yehova yanituma, na mzimu wake. 17  Yehova, Muwomboli winu, Mutuŵa wa Israyeli+ wakuti: “Ine Yehova, ndine Chiuta winu, Uyo wakumusambizgani kuti musange chandulo,+ Uyo wakumulongozgani mu nthowa iyo mukwenera kwendamo.+ 18  Muŵenge kuti mwapulikira malango ghane!+ Mphanyi mtende winu waŵa nga ni mlonga+ Na urunji winu nga ni majigha gha nyanja.+ 19  Mphapu* yinu mphanyi yanguŵa yinandi nga ni mchenga, Na ŵana ŵinu nga nthumalibwe twa mchenga.+ Mphanyi zina lawo lindadumulike panji kuparanyika pamaso pane.” 20  Fumanimo mu Babuloni!+ Chimbirani ku Ŵakalidi. Yowoyani mwachimwemwe! Muchipharazge!+ Manyiskani ichi ku vigoti vya charu chapasi.+ Muyowoye kuti: “Yehova wawombora muteŵeti wake Yakhobe.+ 21  Ŵakaŵa na nyota chara apo wakaŵalongozganga mu malo ghakupasuka.+ Wakaŵafumiskira maji mu jalawe. Wakaswa jalawe, ndipo maji ghakafuma.”+ 22  “Kulije mtende ku ŵaheni,” wakuti Yehova.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “imwe mwafuma mwa.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “Nkhugaŵana na waliyose chara uchindami wane.”
Mazgu gheneko, “Mbuto.”