Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 42:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Muteŵeti wa Chiuta na mulimo wake (1-9)

    • ‘Yehova ndilo zina lane’ (8)

  • Sumu yiphya yakulumba Yehova (10-17)

  • Israyeli ngwachibulumutira na wakumangwa (18-25)

42  Wonani, muteŵeti wane,+ uyo nkhumovwira! Wakusoleka wane,+ uyo nkhukondwa nayo!+ Naŵika mzimu wane pa iyo.+ Wizenge na urunji ku mitundu.+   Wachemerezgenge chara panji kukwezga mazgu ghake, Ndipo mazgu ghake ghapulikikwenge chara mu msewu.+   Thete lakuphwanyika waliteketenge chara, Ndipo chisunda chakulota wazimyenge chara.+ Mu kugomezgeka wizenge na urunji.+   Waloloterenge yayi panji kuteketeka m’paka wimike urunji mu charu chapasi.+ Ndipo virwa vikulindilira dango lake.*   Yehova, Chiuta waunenesko, Uyo wali kulenga mtambo, mweneuyo wali kuwutandawura,+ Uyo wali kutandazga charu chapasi na vyose ivyo vilimo,+ Mweneuyo wakupeleka mvuchi ku ŵanthu awo ŵakukhalamo+ Na mzimu ku awo ŵakwendamo,+ wakuti:   “Ine Yehova, nakuchema mu urunji. Nakukora pa woko. Nikuvikilirenge na kukupeleka kuŵa nga ni phangano ku ŵanthu+ Nga mbungweru ku mitundu,+   Kuti ujure maso gha ŵachibulumutira,+ Kufumiska ŵakayidi mu gadi Na awo ŵakukhala mu gadi umo muli mdima.+   Ine ndine Yehova. Ili ndilo zina lane, Uchindami wane nkhupeleka kwa munyake chara,* Panji malumbo ghane ku vikozgo vyakuŵaja.+   Wonani, vinthu vyakwamba vyajumpha. Sono nkhupharazga vinthu viphya. Pambere vindawoneke, nkhumuphalirani.”+ 10  Yimbirani Yehova sumu yiphya,+ Muyimbirani malumbo kwamba ku vigoti vya charu chapasi,+ Imwe mukukhilira ku nyanja na vyose ivyo vilimo, Imwe virwa na awo ŵakukhalamo.+ 11  Mapopa na misumba yake vitumphuske mazgu ghawo,+ Vikaya ivyo Kedara+ wakukhalamo. Awo ŵakukhala mu jalawe ŵachemerezge mwachimwemwe. Ŵachemerezge pachanya pa mapiri. 12  Ŵapeleke uchindami kwa Yehova Na kupharazga malumbo ghake mu virwa.+ 13  Yehova wafumenge nga ntchinkhara.+ Wawuskenge mwamphu wake nga ngwankhondo.+ Wachemerezgenge, enya, wachemerezgenge ntchemerezgo ya nkhondo. Wajilongorenge kuti ngwankhongono chomene kuluska ŵalwani ŵake.+ 14  “Nakhala chete nyengo yitali. Nakhala chisisi na kujikora. Nga ni mwanakazi uyo wakubaba, Nitamphenge, kukulunthuka, na kuŵeŵefuka pa nyengo yimoza. 15  Niparanyenge mapiri na tumapiri Na komizga vyakumera vyake vyose. Nizgorenge milonga kuŵa virwa Na kukamuska visapa vya maji.+ 16  Nilongozgenge ŵachibulumutira mu nthowa iyo ŵakuyimanya yayi+ Niŵayendeskenge mu misewu iyo ŵandayendemo.+ Nizgorenge mdima kuŵa ungweru pamaso pawo+ Na kuzgora malo ghamabonkhomabonkho kuŵa malo ghakuthambalara.+ Ivi ndivyo niŵachitirenge, ndipo niŵasidenge chara.” 17  Ŵawezgekerenge kumanyuma na kukhozgeka soni, Awo ŵakuthemba vikozgo vyakuŵaja, Awo ŵakuyowoya ku vikozgo vyachisulo* kuti: “Ndimwe ŵachiuta ŵithu.”+ 18  Pulikani, imwe ŵakumangwa. Laŵiskani na kuwona, imwe ŵachibulumutira.*+ 19  Ni njani ngwachibulumutira nga ni muteŵeti wane, Ni njani ngwakumangwa nga ni thenga ilo nalituma? Ni njani ngwachibulumutira nga ni uyo wapika njombe, Wachibulumutira nga ni muteŵeti wa Yehova?+ 20  Mukuwona vinthu vinandi, kweni mukuvilaŵisiska yayi. Mukujura makutu ghinu, kweni mukupulika yayi.+ 21  Chifukwa cha urunji wake, Yehova ngwakukondwa kukuzga dango* na kulizgora lakuchindikika. 22  Kweni ŵanthu aŵa mbakupokeka vyawo na kuphangika.+ Wose ŵawira mu vibuwu na kubisika mu magadi.+ Ŵapokeka kwambura munthu kuŵathaska+ Ŵapokeka, kwambura munthu kuyowoyako kuti: “Ŵawezgani!” 23  Ni njani mukati mwinu uyo wapulikenge ichi? Ni njani wathyenge khutu na kupulika vya nyengo iyo yizenge? 24  Ni njani wakapeleka Yakhobe kuti wapokeke vyake Na Israyeli kuti waphangike? Asi ni Yehova, uyo tamunangira? Mweneuyo ŵanthu ŵakakana kwenda mu nthowa zake Ndipo ŵakapulikira yayi dango lake.*+ 25  Ntheura wakapungulira pa iyo kutukutwa kwake, Ukali wake na kugolera kwa nkhondo.+ Vikamyangura chilichose icho chikaŵa nayo pafupi, kweni wakaŵikako mahara chara.+ Ukagolera kwimikana nayo, kweni wakaŵikako mtima chara.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisambizgo chake.”
Panji kuti, “Uchindami wane nkhugaŵana na waliyose chara.”
Panji kuti, “vikozgo vyakusongonora.”
Mazgu ghanyake, “vinthuru.”
Panji kuti, “chisambizgo.”
Panji kuti, “chisambizgo chake.”