Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 30:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Wovwiri wa Eguputo ngwawakawaka (1-7)

  • Ŵanthu ŵakana uthenga wa ntchimi (8-14)

  • Kusanga nkhongono chifukwa cha kugomezga Chiuta (15-17)

  • Yehova wachitira lusungu ŵanthu ŵake (18-26)

    • Yehova, Msambizgi Mukuru (20)

    • “Nthowa ni iyi” (21)

  • Yehova wapelekenge cheruzgo pa Asiriya (27-33)

30  “Soka ku ŵana ŵamtafu,”+ wakuti Yehova,“Awo ŵakulondezga fundo izo ni zane yayi,+Awo ŵakupanga mawupu, kweni na mzimu wane chara,Mwakuti ŵasazge kwananga pa kwananga.   Ŵakukhilira ku Eguputo+ kwambura kunifumba dankha,*+Kuti ŵakabisame mu chivikiliro cha Farawo*Na kusanga chiphokwero mu mfwiri wa Eguputo.   Kweni chivikiliro cha Farawo chiŵenge soni kwa imwe,Ndipo chiphokwero mu mfwiri wa Eguputo chiŵenge chakulengeska.+   Pakuti ŵakaronga ŵake ŵali mu Zowani,+Ndipo nthumi zake zafika ku Hanesi.   Wose ŵakhozgekenge soniNa ŵanthu awo ŵalije chandulo chilichose kwa iwo,Awo ŵalije wovwiri panji chandulo,Kweni soni na msinjiro pera.”+  Uthenga wakwimikana na vikoko vyakumwera: Mu charu cha suzgo na unonono,Cha nkhalamu, nkhalamu zakuwuluma,Cha vipiri na njoka zamoto zakuduka muchanya,Ŵakuyegha katundu wawo pa misana ya mbundaNa vinthu vyawo pa malununda gha ngamila. Kweni vinthu ivi viŵawovwirenge yayi ŵanthu.   Pakuti wovwiri wa Eguputo ulije na ntchito.+ Ntheura namuchema kuti: “Rahabi,+ uyo wakukhala waka chete.”   “Sono luta, ukachilembe pa chakulembapo uku iwo ŵakuwona,Ukachilembe mu buku,+Mwakuti chizakaŵawovwire mu mazuŵa ghakunthazi,Nga mbukaboni wamuyirayira.+   Pakuti mbanthu ŵakugaluka,+ ŵana ŵapusikizgi,+Ŵana awo ŵakukhumba chara kupulika dango* la Yehova.+ 10  Ŵakuphalira ŵakuwona mboniwoni kuti: ‘Mungawonanga chara,’ Ku ntchimi, ŵakuti: ‘Mungatiphaliranga mboniwoni zaunenesko yayi.+ Mutiphalire vinthu vyakukondweska waka, mutiwonere mboniwoni zakupusika.+ 11  Fumanimo mu nthowa, patukani mu kanthowa. Lekani kuŵika Mutuŵa wa Israyeli pamaso pithu.’”+ 12  Ntheura Mutuŵa wa Israyeli wakuti: “Pakuti mukukana mazgu agha,+Mukugomezga ukhuluku na uryarya,Ndipo mukuthemba vinthu ivi,+ 13  Ubudi uwu uŵenge nga ntchiliŵa chakusweka kwa imwe,Nga ntchiliŵa chitali chakusendemuka icho chili pafupi kuwa. Chidilimukenge mwamabuchi, mu kanyengo kachoko waka. 14  Chiswekenge nga ntchiŵiya cha muwuvi,Chitekenyukenge tuchokotuchoko kwambura kadengere kakukhalakoKakuti munthu wapalirepo moto pa chipemboPanji kukapira maji pa chisimi.” 15  Fumu Yikuru Yehova, Mutuŵa wa Israyeli yikuti: “Muponoskekenge para mwawelera kwa ine na kupumura.Musangenge nkhongono chifukwa cha kukhala mwakufwasa na kugomezga.”+ Kweni imwe mukakhumba chara.+ 16  Kweni mukati: “Yayi, tichimbirenge pa mahachi!” Ntheura kuchimbira, muchimbirenge nadi. “Tendenge pa mahachi ghaluŵiro!”+ Awo ŵakumuskerani nawo ŵaŵenge ŵaluŵiro.+ 17  Ŵanthu 1,000 ŵatenthemenge pakofyeka na munthu yumoza.+Pakofyeka na ŵanthu ŵankhondi muchimbirengeM’paka uyo wakhalako pa imwe waŵe nga ni mlongoti pachanya pa phiri,Nga ntchimanyikwiro pa kaphiri.+ 18  Kweni Yehova wakulindilira waka kuti wamulongorani uwemi,+Ndipo wawukenge na kumulongorani lusungu.+ Pakuti Yehova ni Chiuta wa urunji.+ Mbakukondwa wose awo ŵakumulindilira.*+ 19  Para ŵanthu ŵakhala mu Ziyoni, mu Yerusalemu,+ muzamuliraso chara.+ Wazamumuchitirani nadi lusungu pakupulika kulira kwinu kuti wamovwirani. Para wapulika waka, wazamumuzgorani.+ 20  Nangauli Yehova wazamumupani chingwa mu suzgo na maji mu kuyuzgika,+ Msambizgi winu Mukuru wazamujibisaso chara. Na maso ghinu, muzamuwona Msambizgi winu Mukuru.+ 21  Makutu ghinu ghazamupulika lizgu kumasinda kwinu, likuti: “Nthowa ni iyi.+ Endaninge mwenemumo,” para mukuya kumalyero panji kumazere.+ 22  Mufipiskenge siliva ilo mwamatira vikozgo vinu vyakuŵaja na golide ilo mwaphaka vikozgo vinu vyachisulo.*+ Muvitayenge nga ni denga,* ndipo mutenge: “Vifumepo!”+ 23  Iyo wamupaninge vula pa mbuto iyo mwaseŵa mu dongo,+ ndipo chingwa icho charu chipambikenge chiŵenge chinandi na chiwemi.+ Mu zuŵa ilo, viŵeto vinu vizamurya mu malo ghasani.+ 24  Ng’ombe na mbunda ivyo vikulima vizamurya chakurya chakusazgako mahamba ghakuntchakamira, ivyo vikawuluskika na fosholo na chifoloko. 25  Pa phiri lililose litali na pa kaphiri kalikose katali pazamuŵa tumilonga na tumigelo,+ mu zuŵa la kukoma kukuru para vigongwe vikuwa. 26  Ungweru wa mwezi uzamuŵa nga mbungweru wa dazi. Ndipo ungweru wa dazi uzamuŵa wankhongono kuluska kankhondi na kaŵiri,+ nga ni ungweru wa mazuŵa 7, pa zuŵa ilo Yehova wakukaka vikomokomo vya ŵanthu ŵake+ na kupozga chilonda chikuru icho wakaŵatimba nacho.+ 27  Wonani, zina la Yehova likwiza kufuma kutali chomene,Likugolera na ukali wake na mabingu ghakuru. Milomo yake njakuzura na kutukutwa,Ndipo lulimi lwake luli nga ni moto wakumyangura.+ 28  Mzimu* wake uli nga mlonga wakututuka uwo ukufika msingo,Kusunkhunya mitundu mu sefa ya pharanyiko.Ndipo ŵanthu ŵazamuŵa na vyakukolera mu miskati*+ yawo ivyo vikuŵapuluska. 29  Kweni sumu yinu yizamuŵa nga ni iyo yikwimbika usikuPara mukunozgekera* chiphikiro,+Ndipo mtima winu uzamusekelera nga niUyo wakwenda na fyoliroPakuluta ku phiri la Yehova, ku Jalawe la Israyeli.+ 30  Yehova wazamuyowoya lizgu lake likuru+Na kuvumbura woko lake+ apo likukhira mu kotcha kwa ukali wake,+Pamoza na dimi la moto wakumyangura,+Vimabingu,+ chimphepo, na vula yamalibwe.+ 31  Pakupulika lizgu la Yehova, Asiriya wazamutenthema.+Wazamutimba na ndodo.+ 32  Para wazungunya waka ndodo yake yakulangiraIyo Yehova wazamukhizgira pa AsiriyaKuzamuŵa tung’oma na ŵabango,+Apo wakuŵaŵapura na woko lake mu nkhondo.+ 33  Pakuti Tofeti*+ wake wanozgeka kale.Wanozgekeraso themba.+ Wajima chizongwe cha nyang’anyang’a na chisani,Pamoza na moto unandi na nkhuni. Mvuchi wa Yehova upembengepo motoNga nkhamlonga ka sulefure.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kwambura kufumba dankha mulomo wane.”
Mazgu gheneko, “mu linga lakukhora la Farawo.”
Panji kuti, “chisambizgo cha.”
Panji kuti, “ŵakulindilira mwakunweka.”
Panji kuti, “vikozgo vyakusongonora.”
“Denga,” nkhasalu ako mwanakazi wakuvwara para wali kumwezi.
Panji kuti, “Mvuchi.”
Mazgu ghanyake, “njegheyeghe.”
Panji kuti, “mukujituŵiskira.”
Apa “Tofeti” wakung’anamura malo ghakotcherako, kwimira pharanyiko.