Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 29:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Soka kwa Ariyeli! (1-16)

    • Chiuta wakana kumuchindika na milomo pera (13)

  • Ŵakumangwa ŵazamupulika; ŵachibulumutira ŵazamuwona (17-24)

29  “Awe, Ariyeli,* Ariyeli, msumba uwo Davide wakazengako msasa!+ Ulutilire kuŵako chaka na chaka.Viphikiro+ vilutilire kuchitika.   Kweni nikhizgirenge suzgo pa Ariyeli,+Ndipo kuŵenge kulira na kutengera,+Waŵenge kwa ine nga ntchipembo cha jotchero la Chiuta.+   Nizengenge msasa kosekose kwimikana nawe,Nikuzingilizgenge na chipangaNa kujintha vinthu vyakukwerapo pakurwa nawe.+   Ukhizgikirenge pasi.Uyowoyerenge pasi,Ivyo ukuyowoya vijalikenge na fuvu. Lizgu lako lifumenge pasi+Nga ni lizgu la ng’anga,Ndipo mazgu ghako ghafukutukenge kufuma mu fuvu.   Mzinda wa ŵalwani* ŵako uŵenge nga ni fuvu,+Mzinda wa ŵankhaza uŵenge nga ni mwelero uwo ukuputwa.+ Ndipo vichitikenge mu kanyengo kachoko, mwamabuchi.+   Yehova wa mawumba wazgokerenge kwa iweNa kududumira, chindindindi na mphomo yikuru,Pamoza na chimphepo, chimphupuru na dimi la moto wakumyangura.”+   Penepapo mzinda wa mitundu yose iyo yikurwa na Ariyeli+Wose awo ŵakurwa nayo nkhondo,Kumuzengera vigongwe vyakulwerapo,Na awo ŵakumusuzga,Uŵenge nga ni loto, mboniwoni yausiku.   Enya, viŵenge nga ni munthu wanjara uyo wakulota kuti wakurya,Kweni pakuwuka wakuŵa na njara.Kweniso nga ni munthu wanyota uyo wakulota kuti wakumwa maji,Kweni pakuwuka, wakuŵa wakuvuka na wanyota. Ndimo vizamuŵira na mzinda wa mitundu yoseIyo yikurwa nkhondo na Phiri la Ziyoni.+   Tindikikani na kuzukuma.+Jibulumutizgani, muŵe ŵachibulumutira.+ Ŵaloŵera, kweni na vinyo chara.Ŵali penthyapenthya, kweni ntchifukwa cha chakumwa chakuloŵezga yayi. 10  Pakuti Yehova wapungulira pa imwe mzimu wa tulo tukuru.+Wajara maso ghinu, izo ni ntchimi,+Ndipo wabenekelera mitu yinu, awo mbakuwona mboniwoni.+ 11  Pakuti mboniwoni yiliyose kwa imwe yikuŵa nga ni mazgu gha mu buku ilo lamatika.+ Para ŵakulipeleka kwa uyo wakumanya kuŵazga, kuti: “Ŵazga mwakukwezga,” iyo watenge: “Ningaŵazga yayi, chifukwa lamatika.” 12  Para ŵakulipeleka kwa uyo wakumanya yayi kuŵazga, kuti: “Ŵazga, taŵeya,” iyo watenge: “Nkhumanya yayi kuŵazga.” 13  Yehova wakuti: “Ŵanthu aŵa ŵakusendelera kwa ine na mulomo wawo,Ŵakunichindika na milomo yawo,+Kweni mtima wawo uli kutali na ine,Ndipo ŵakuniwopa pakutolera malango gha ŵanthu agho ŵali kusambizgika.+ 14  Ntheura ndine nichitengeso vinthu vyakuzizwiska na ŵanthu aŵa,+Chakuzizwiska pa chakuzizwiska.Vinjeru vya ŵanthu ŵawo ŵavinjeru vimalenge,Ndipo kapulikiskiro ka ŵanthu ŵawo ŵakuchenjera kabisikenge.”+ 15  Soka ku awo ŵakuyezgayezga chomene kubisa fundo zawo kwa Yehova.+ Milimo yawo yikuchitikira mu chisi,Uku ŵakuyowoya kuti: “Ni njani wakutiwona? Ni njani wakumanya vya ise?”+ 16  Imwe mukubendezga chomene vinthu! Kasi muwuvi* tingamuyaniska na dongo?+ Kasi icho chapangika chingayowoya kwa uyo wakachipanga kuti: “Wandanipangepo”?+ Kasi icho chawumbika chinganena uyo wakachiwumba kuti: “Ngwambura kupulikiska”?+ 17  Mu kanyengo kachoko waka, Lebanoni wazgorekenge munda wa vipambi,+Munda wa vipambi uzgokenge nkhorongo.+ 18  Mu zuŵa ilo, ŵakumangwa ŵazamupulika mazgu gha mu buku,Ndipo maso gha wachibulumutira ghazamulaŵiska mu mdima na chisi.+ 19  Ŵakuzika ŵazamusekelera chomene mwa Yehova,Ŵakavu pakati pa ŵanthu ŵazamukondwa mwa Mutuŵa wa Israyeli.+ 20  Pakuti ŵankhaza kuzamuŵavya,Ŵakujituntha ŵazamumara,Ndipo wose awo ŵakukhazga kuti ŵapweteke ŵanyawo ŵazamuparanyika,+ 21  Awo ŵakunangiska ŵanyawo na mazgu ghautesi,Awo ŵakuthya vipingo kuti ŵakore muvikiliri* mu chipata cha msumba,+Na awo ŵakukanira urunji munthu wakunyoloka na fundo zawakawaka.+ 22  Ntheura Yehova uyo wakawombora Abrahamu+ wakuti ku nyumba ya Yakhobe: “Yakhobe wakhozgekengeso soni chara,Chisko chake chiŵengeso loloŵa yayi.*+ 23  Pakuti para wakuwona ŵana ŵake,Awo ni mulimo wa mawoko ghane, mukati mwake,+Ŵatuŵiskenge zina lane.Enya, ŵatuŵiskenge Mutuŵa wa Yakhobe,Ndipo ŵawopenge Chiuta wa Israyeli.+ 24  Awo mbakupuluka mu mzimu ŵapulikiskenge,Ndipo awo ŵakudandawura ŵazomerenge kusambizgika.”

Mazgu Ghamusi

Panyake kung’anamura kuti, “Chipembo cha Jotchero la Chiuta,” wakwenera kuti ni Yerusalemu.
Mazgu gheneko, “ŵalendo.”
Munthu wakuwumba viŵiya.
Mazgu gheneko, “uyo wakuchenya.”
Ndiko kuti, chifukwa cha soni na kukhuŵara.