Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 23:1-18

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga wakwimikana na Ture (1-18)

23  Uthenga wakuyowoya vya Ture:+ Bangurani, imwe ngalaŵa za ku Tarishishi!+ Pakuti pa dowoko pabwanganduka, panganjilika yayi. Vyavumbulika kwa iwo kufuma ku charu cha Kitimu.+   Khalani chete, imwe mukukhala mumphepete mwa nyanja. Ŵamalonda ŵa ku Sidoni,+ awo ŵakwambuka nyanja, ŵamusambazgani.   Mbuto za ku Shihori*+ zikendanga pachanya pa maji ghanandi,Na vuna ya Nayelo, msonkho wake,Kwiza na chandulo cha ŵamitundu.+   Uŵe na soni, iwe Sidoni, linga lakukhora la nyanja,Chifukwa nyanja yayowoya kuti: “Nindapulikepo vyakuŵinya vya kubaba, ndipo nindababepo,Nindalerepo ŵana ŵanyamata panji ŵamwali.”+   Ŵanthu ŵaŵenge mu ulwilwi pakupulika vya Ture,+Nga umo vikaŵira ŵakati ŵapulika vya Eguputo.+   Yambukirani ku Tarishishi! Bangurani, imwe mukukhala mumphepete mwa nyanja!   Kasi uwu ni msumba winu uwo mukazayanga nawo kwamba kale, kwamba mu nyengo zakale? Malundi ghake ghakamutoleranga ku vyaru vyakutali kukakhala kwenekuko.   Ni njani waghanaghana vya kwimikana na Ture,Uyo wakupeleka mphumphu,Uyo ŵamalonda ŵake ŵakaŵa ŵakaronga,Uyo awo ŵakamuguranga malonda ŵakaŵa ŵakuchindikika mu charu chose?+   Yehova wa mawumba ndiyo waghanaghana ichi,Kuti wafipiske Ture chifukwa wakunotha na kutowa kwake,Kuti walengeske ŵakuchindikika wose pa charu chose chapasi.+ 10  Iwe mwana msungwana wa Tarishishi, yambuka mu charu chako nga ukwambuka Mlonga wa Nayelo. Chifukwa palije malo ghakwimikapo sitima.+ 11  Wanyoloskera woko lake pa nyanja.Wasunkhunya maufumu. Yehova walangura kuti malinga ghakukhora gha Fonike ghaparanyike.+ 12  Wakuti: “Uzayengeso chara,+Iwe wakuyuzgika, mwana msungwana wa Sidoni. Wuka, uyambukire ku Kitimu.+ Kura nako wamusangako chipumulo chara.” 13  Wona, charu cha Ŵakalidi.+ Mbanthu aŵa, Ŵaasiriya+ chara,Ndiwo ŵamuzgora malo ghakukhalako vinyama vya mu chipalamba. Ŵazenga vigongwe vyawo vyakulwerapo nkhondo.Ŵapankhura vigongwe vyake vyakukhora,+Na kumuzgora wakupasuka. 14  Bangurani, imwe ngalaŵa za ku Tarishishi,Pakuti linga linu lakukhora laparanyika.+ 15  Mu zuŵa ilo, Ture wazamuluwika vyaka 70,+ kuyana na mazuŵa gha themba limoza. Paumaliro wa vyaka 70, icho chizamuwira Ture chizamuŵa nga ni sumu ya hule, yakuti: 16  “Tora bango, uzingilire msumba, iwe hule lakuluwika. Lizga makoramakora bango lako,Wimbe sumu zinandi,Mwakuti ŵakukumbuke.” 17  Paumaliro wa vyaka 70, Yehova wazamukumbuka Ture, ndipo Ture wazamupokeraso malipiro ghake na kuchita uzaghali na maufumu ghose agho ghali pa charu chapasi. 18  Kweni malipiro ghake na milimo yake vizamuŵa chinthu chakupatulika kwa Yehova. Vizamusungika panji kuwunjikika chara chifukwa chandulo chake ntcha awo ŵakukhala pamaso pa Yehova, mwakuti ŵarye, ŵakhute, na kuvwara malaya ghakutowa.+

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, mphatukira ya Mlonga wa Nayelo.