Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 22:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga wa Dambo la Mboniwoni (1-14)

  • Eliyakimu wanjira mu malo gha Shebina muteŵeti mulara (15-25)

22  Uthenga wakuyowoya vya Dambo la Mboniwo ni.*+ Kasi chachitika ntchivichi kuti mose mukwere pa mitenje ya nyumba?   Ukaŵa wakuzura na vivulupi,Msumba wakupoma, tawuni yakuzaya. Ŵakukomeka ŵako ŵakakomeka na lupanga chara,Panji kufwira ku nkhondo.+   Ŵawusi ŵako wose ŵankhaza ŵakachimbilira pamoza.+ Ŵakakoleka ukayidi kwambura uta. Wose awo ŵakasangika ŵakakoleka ukayidi,+Nangauli ŵakachimbilira kutali chomene.   Lekani nkhati: “Munganilaŵiskanga chara,Nilirenge chomene.+ Mungasuzgikanga kunipembuzga charaChifukwa cha kuparanyika kwa mwana msungwana wa ŵanthu ŵakwithu.+   Pakuti ni zuŵa la nthimbanizgo, kuthereskeka, na kuzingiziwa,+Lafuma kwa Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba,Mu Dambo la Mboniwoni. Linga likubwangandulika,+Ndipo ku phiri kuli chitengero.   Elamu+ wakutora chakuyeghamo mivi*Pamoza na magileta na mahachi,Ndipo Kiri+ wakubenekura* chiskango.   Mu madambo ghako ghawemi chomeneMuzurenge magileta ghankhondo,Ndipo mahachi* ghandandenge pa chipata,   Chisalu chakutchinga* cha Yuda chiwuskikengeko. “Mu zuŵa ilo, uzamulaŵiska ku vilwero ivyo vili ku Nyumba ya Nkhorongo,+  ndipo uzamuwona malumwa ghanandi gha Msumba wa Davide.+ Uzamuwunjika maji gha pa chiziŵa chakusika.+ 10  Uzamupenda nyumba za mu Yerusalemu na kugumura nyumba kuti ukhozge linga. 11  Uzamupanga chakusungiramo maji pakati pa viliŵa viŵiri kuti muŵe maji gha mu chiziŵa chakale, kweni uzamulaŵiska chara kwa uyo Wakapanga. Ndipo uyo wakachipanga nyengo yakale uzamumuwona yayi. 12  Mu zuŵa ilo, Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba,Wazamuyowoya kuti kuŵe kulira na kutengera,+Kumeta chipara na kuvwara chigudulu. 13  Kweni kuli kuzaya na kusekelera,Kukoma ng’ombe na kukoma mberere,Kurya nyama na kumwa vinyo,+ ‘Tiyeni tirye na kumwa, pakuti namachero tifwenge.’”+ 14  Penepapo Yehova wa mawumba wakanivumbulira mu makutu ghane kuti: “‘Ubudi uwu utozgekenge yayi kwa imwe m’paka mufwe,’+ yikuti Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba.” 15  Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba, yikuti: “Luta kwa muteŵeti mulara uyu, Shebina,+ uyo wakulaŵilira nyumba, uyowoye kuti: 16  ‘Kasi ukuchitachi kuno, ndipo wapukwa njani apo wajijobera dindi kuno?’ Wakujoba dindi lake pa malo ghapachanya. Wakujinozgera malo ghakupumulirako mu jalawe. 17  Wona, iwe wamunthu, Yehova wakumbechurenge pasi, na kukukora mwankhongono. 18  Wakuvungenge nga ni bola na kukuponya mu charu chisani. Wamufwira kwenekuko, ndipo magileta ghako ghakuchindikika ghamuŵa kwenekura, icho ntchinthu chakukhozga soni ku nyumba ya fumu yako. 19  Namukukhizga pa udindo wako, na kukufumiskapo pa ntchito yako. 20  “‘Mu zuŵa ilo, nizamuchema muteŵeti wane Eliyakimu+ mwana wa Hilikiya. 21  Nizamumuvwalika munjilira wako, kumukaka mkhuzi wako,+ na kupeleka mazaza ghako mu woko lake. Wazamuŵa dada wa awo ŵakukhala mu Yerusalemu na ku nyumba ya Yuda. 22  Nizamuŵika kiyi wa nyumba ya Davide+ pa chiŵegha chake. Wazamujura, kweni pazamuŵavya wakujara. Wazamujara, ndipo pazamuŵavya wakujura. 23  Nizamumukhoma nga ntchikhomo pa malo ghakukhora, wazamuŵa nga ntchitengo cha uchindami ku nyumba ya awiske. 24  Ŵazamupayika pa iyo uchindami* wose wa nyumba ya awiske, mphapu yake na ŵana ŵake, viteŵetero vyose vichokovichoko, nkhali, na viŵiya vyose vikuruvikuru. 25  “‘Yehova wa mawumba wakuti: ‘Mu zuŵa ilo, chikhomo icho chikakhomeka pa malo ghakukhora chizamuwuskikapo,+ chizamudumulika na kuwa. Katundu yose uyo wakaŵa papo wazamuparanyika, pakuti Yehova wayowoya.”’”

Mazgu Ghamusi

Ŵakwenera kuti ŵakunena Yerusalemu.
Panji kuti, “phodo.”
Panji kuti, “wakunozga.”
Panji kuti, “ŵapamahachi.”
Panji kuti, “Chivikiliro.”
Mazgu gheneko, “uzito.”