Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

YESAYA

Ivyo Vili mu Buku la Yesaya

 • 1

  • Dada na ŵana ŵake ŵakugaluka (1-9)

  • Yehova wakutinkha kusopa mwadango waka (10-17)

  • “Tiyeni tidumbiskane na kunyoloska vinthu” (18-20)

  • Ziyoni wazamuŵaso msumba wakugomezgeka (21-31)

 • 2

  • Phiri la Yehova lakwezgeka (1-5)

   • Malupanga ghazamuzgoka vyakulimira (4)

  • Zuŵa la Yehova ndakukhizgira ŵakujikuzga (6-22)

 • 3

  • Ŵalongozgi ŵa Yuda ŵakupuluska ŵanthu (1-15)

  • Ŵasungwana ŵakujikuzga ŵa mu Ziyoni ŵeruzgika (16-26)

 • 4

  • Ŵanakazi 7, mwanalume yumoza (1)

  • Icho Yehova wamezga chiŵenge chauchindami (2-6)

 • 5

  • Sumu ya munda wa mpheska wa Yehova (1-7)

  • Masoka pa munda wa mpheska wa Yehova (8-24)

  • Ukali wa Chiuta pa ŵanthu ŵake (25-30)

 • 6

  • Mboniwoni ya Yehova mu tempile lake (1-4)

   • “Mutuŵa, mutuŵa, mutuŵa ni Yehova” (3)

  • Milomo ya Yesaya yatozgeka (5-7)

  • Yesaya watumika (8-10)

   • “Ndine pano. Nitumani!” (8)

  • “M’paka pawuli, A Yehova?” (11-13)

 • 7

  • Uthenga kwa Themba Ahazi (1-9)

   • Sheyari-yashubu (3)

  • Chimanyikwiro cha Emanuwelu (10-17)

  • Uheni wa kuleka kugomezgeka (18-25)

 • 8

  • Ŵaasiriya ŵakwiza kuzakawukira (1-8)

   • Maheri-shalala-hashi-bazi (1-4)

  • Mungopanga chara, “Chiuta wali nase!” (9-17)

  • Yesaya na ŵana ŵake ntchimanyikwiro (18)

  • Fumbani ku dango, ku viŵanda yayi (19-22)

 • 9

  • Ungweru ukuru ku charu cha Galileya (1-7)

   • Kubabika kwa “Karonga wa Mtende” (6-7)

  • Woko la Chiuta likwimikana na Israyeli (8-21)

 • 10

  • Woko la Chiuta likwimikana na Israyeli (1-4)

  • Asiriya, ndodo ya Chiuta yakulongolera ukali (5-11)

  • Chilango pa Asiriya (12-19)

  • Ŵakukhalapo ŵa Yakhobe ŵazamuwelera (20-27)

  • Chiuta wazamweruzga Asiriya (28-34)

 • 11

  • Muwuso waurunji wa mphukira ya Yese (1-10)

   • Mphumphi na mwana wa mberere vizamukhala pamoza (6)

   • Charu chizamuzura na kumanya Yehova (9)

  • Ŵakukhalapo ŵawelera (11-16)

 • 12

  • Sumu ya kuwonga (1-6)

   • “Ya, Yehova ni nkhongono zane” (2)

 • 13

  • Uthenga wakwimikana na Babuloni (1-22)

   • Zuŵa la Yehova lili pafupi! (6)

   • Ŵamedi ŵazamuparanya Babuloni (17)

   • Ŵanthu ŵazamukhalamoso chara mu Babuloni (20)

 • 14

  • Israyeli wazamukhala mu charu chake (1, 2)

  • Kunyoza themba la Babuloni (3-23)

   • Wakuŵala wawenge kufuma kuchanya (12)

  • Woko la Yehova lizamuphwanya Muasiriya (24-27)

  • Uthenga wakwimikana na Filisitiya (28-32)

 • 15

  • Uthenga wakwimikana na Mowabu (1-9)

 • 16

  • Uthenga wakwimikana na Mowabu ukulutilira (1-14)

 • 17

  • Uthenga wakwimikana na Damaseko (1-11)

  • Yehova wachenyenge mitundu (12-14)

 • 18

  • Uthenga wakwimikana na Etiyopiya (1-7)

 • 19

  • Uthenga wakwimikana na Eguputo (1-15)

  •  Eguputo wazamumanya Yehova (16-25)

   • Jotchero la Yehova mu Eguputo (19)

 • 20

  • Chimanyikwiro pa Eguputo na Etiyopiya (1-6)

 • 21

  • Uthenga wakwimikana na mapopa gha ku nyanja (1-10)

   • Mulinda pa chigongwe (8)

   • “Babuloni wawa!” (9)

  • Uthenga wakwimikana na Duma na chidika (11-17)

   • “Mulinda iwe, usiku ukwenda wuli?” (11)

 • 22

  • Uthenga wa Dambo la Mboniwoni (1-14)

  • Eliyakimu wanjira mu malo gha Shebina muteŵeti mulara (15-25)

 • 23

  • Uthenga wakwimikana na Ture (1-18)

 • 24

  • Yehova wazamuphyera charu (1-23)

   • Yehova ni Themba mu Ziyoni (23)

 • 25

  • Vitumbiko ku ŵanthu ŵa Chiuta (1-12)

   • Chiphikiro cha Yehova cha vinyo liphya (6)

   • Nyifwa yizamuŵakoso chara (8)

 • 26

  • Sumu ya chigomezgo na chiponosko (1-21)

   • Ya Yehova, ni Jalawe lamuyirayira (4)

   • Ŵanthu ŵa pa charu chapasi ŵazamusambira urunji (9)

   • “Ŵakufwa ŵinu ŵazamuŵaso ŵamoyo” (19)

   • Njirani mu vipinda vyamukati na kubisama (20)

 • 27

  • Yehova wakoma Leviyatani (1)

  • Sumu yakuti Israyeli wali nga ni munda wa mpheska (2-13)

 • 28

  • Soka ku ŵaloŵevu ŵa Efurayimu! (1-6)

  • Ŵasembe na ntchimi za Yuda ŵakupenthyapenthya (7-13)

  • “Phangano na Nyifwa” (14-22)

   • Libwe lakuzirwa lapakona mu Ziyoni (16)

   • Mulimo wachilendo wa Yehova (21)

  • Chilango chakwenelera cha Yehova (23-29)

 • 29

  • Soka kwa Ariyeli! (1-16)

   • Chiuta wakana kumuchindika na milomo pera (13)

  • Ŵakumangwa ŵazamupulika; ŵachibulumutira ŵazamuwona (17-24)

 • 30

  • Wovwiri wa Eguputo ngwawakawaka (1-7)

  • Ŵanthu ŵakana uthenga wa ntchimi (8-14)

  • Kusanga nkhongono chifukwa cha kugomezga Chiuta (15-17)

  • Yehova wachitira lusungu ŵanthu ŵake (18-26)

   • Yehova, Msambizgi Mukuru (20)

   • “Nthowa ni iyi” (21)

  • Yehova wapelekenge cheruzgo pa Asiriya (27-33)

 • 31

  • Wovwiri wenecho ukufuma kwa Chiuta, ku ŵanthu yayi (1-9)

   • Mahachi gha Eguputo ni nyama (3)

 • 32

  • Themba na ŵakaronga ŵazamuwusa mu urunji wenecho (1-8)

  • Ŵanakazi ŵakudemwera ŵachenjezgeka (9-14)

  • Kusanga vitumbiko para mzimu wapungulika (15-20)

 • 33

  • Cheruzgo na chigomezgo ku ŵarunji (1-24)

   • Yehova ni Mweruzgi, Wakupeleka dango, na Themba (22)

   • Pazamuŵavya wakuyowoya kuti: “Nalwara” (24)

 • 34

  • Yehova wakuwezgera nduzga pa mitundu (1-8)

  • Edomu wazamuparanyika (9-17)

 • 35

  • Paradiso wazamuwezgekerapo (1-7)

   • Ŵachibulumutira ŵazamuwona; ŵakumangwa ŵazamupulika (5)

  • Nthowa Yakupatulika ku ŵakuwomboleka (8-10)

 • 36

  • Senakeribu wawukira Yuda (1-3)

  • Rabushake wakunyoza Yehova (4-22)

 • 37

  • Hezekiya wakupenja wovwiri kwa Chiuta mwa Yesaya (1-7)

  • Senakeribu wakofya Yerusalemu (8-13)

  • Lurombo lwa Hezekiya (14-20)

  • Yesaya wakuphara ivyo Yehova wazgora (21-35)

  • Mungelo wakoma Ŵaasiriya 185,000 (36-38)

 • 38

  • Hezekiya walwara na kuchira (1-22)

   • Sumu ya kuwonga (10-20)

 • 39

  • Mathenga ghakufuma ku Babuloni (1-8)

 • 40

  • Chiuta wakusanguluska ŵanthu ŵake (1-11)

   •  Lizgu mu mapopa (3-5)

  • Ukuru wa Chiuta (12-31)

   • Mitundu yili nga nkhanthonyezi mu chiŵiya (15)

   • Chiuta wakukhala pachanya pa “bulunga la charu chapasi” (22)

   • Nyenyezi zose zikuchemeka mazina (26)

   • Chiuta wakuvuka chara (28)

   • Kusanga nkhongono ziphya pakugomezga Yehova (29-31)

 • 41

  • Munthu wakuthereska uyo wakufuma kumafumiro gha dazi (1-7)

  • Israyeli wasoleka kuŵa muteŵeti wa Chiuta (8-20)

   • “Abrahamu mubwezi wane” (8)

  • Wakubechera ŵachiuta ŵanyake (21-29)

 • 42

  • Muteŵeti wa Chiuta na mulimo wake (1-9)

   • ‘Yehova ndilo zina lane’ (8)

  • Sumu yiphya yakulumba Yehova (10-17)

  • Israyeli ngwachibulumutira na wakumangwa (18-25)

 • 43

  • Yehova wakuwunganyaso ŵanthu ŵake (1-7)

  • Ŵachiuta ŵakuyezgeka (8-13)

   • “Ndimwe ŵakaboni ŵane” (10, 12)

  • Kufwatulika ku Babuloni (14-21)

  • “Tiyeni teruzgane” (22-28)

 • 44

  • Vitumbiko pa ŵanthu ŵakusoleka ŵa Chiuta (1-5)

  • Kulije Chiuta munyake padera pa Yehova (6-8)

  • Uzeleza wa ŵangoza ŵakupangika na ŵanthu (9-20)

  • Yehova, Muwomboli wa Israyeli (21-23)

  • Chiuta wanozgenge vinthu kwizira mwa Sayirasi (24-28)

 • 45

  • Sayirasi waphakazgika kuti waparanye Babuloni (1-8)

  • Dongo lingalimbana na Muwuvi yayi (9-13)

  • Mitundu yinyake yamanya Israyeli (14-17)

  • Ivyo Chiuta wali kulenga na kuyowoya ni vyakugomezgeka (18-25)

   • Charu chikalengeka kuti ŵanthu ŵakhalengemo (18)

 • 46

  • Ŵangoza ŵa Babuloni na Chiuta wa Israyeli (1-13)

   • Yehova wakuyowoyerathu vyamunthazi (10)

   • Chiyuni chakofya chakufuma kumafumiro gha dazi (11)

 • 47

  • Kuwa kwa Babuloni (1-15)

   • Ŵamanyi nyenyezi ŵavumbukwa (13-15)

 • 48

  • Israyeli wachenyeka na kutozgeka (1-11)

  • Yehova wachitengepo kanthu pa Babuloni (12-16a)

  • Chisambizgo cha Chiuta ntchiwemi (16b-19)

  • “Fumanimo mu Babuloni!” (20-22)

 • 49

  • Mulimo wa muteŵeti wa Yehova (1-12)

   • Ungweru wa mitundu (6)

  • Chisangulusko kwa Israyeli (13-26)

 • 50

  • Masuzgo chifukwa cha zakwananga za Israyeli (1-3)

  • Muteŵeti wakupulikira wa Yehova (4-11)

   • Lulimi na khutu la ŵakusambizgika (4)

 • 51

  • Ziyoni wawezgekerapo nga ni munda wa Edeni (1-8)

  • Chisangulusko chakufuma kwa Mlengi wankhongono wa Ziyoni (9-16)

  • Nkhombo ya ukali wa Yehova (17-23)

 • 52

  • Wuka, iwe Ziyoni! (1-12)

   • Malundi gha awo ŵakwiza na makani ghawemi ngakutowa (7)

   • Ŵalinda ŵa Ziyoni ŵakuchemerezga mwakukolerana (8)

   • Awo ŵakunyamura viteŵetero vya Yehova ŵaŵenge ŵakutowa (11)

  • Muteŵeti wa Yehova wazamukwezgeka (13-15)

   • Chisko chakuphafyika (14)

 • 53

  • Muteŵeti wa Yehova wakusuzgika, kufwa, na kusungika (1-12)

   • Wakayuyulika na kukanika  (3)

   • Wakuyegha maulwari na vyakuŵinya (4)

   • “Nga ni mberere kukakomeka” (7)

   • Wakuyegha kwananga kwa ŵanandi (12)

 • 54

  • Ziyoni uyo ni chumba waŵenge na ŵana ŵanandi (1-17)

   • Yehova, mfumu wa Ziyoni (5)

   • Ŵana ŵa Ziyoni ŵasambizgikenge na Yehova (13)

   • Vilwero vyakwimikana na Ziyoni vitondekenge (17)

 • 55

  • Ŵakuchemeka kuti ŵarye na kumwa kwambura kulipira (1-5)

  •  Penjani Yehova na mazgu ghake ghakugomezgeka (6-13)

   • Nthowa za Chiuta ni zapachanya kuluska za ŵanthu (8, 9)

   • Mazgu gha Chiuta ghafiskikenge nadi (10, 11)

 • 56

  • Vitumbiko pa ŵalendo na nthunguli (1-8)

   • Nyumba yakulomberamo ya wose (7)

  • Ŵalinda ŵachibulumutira, ntcheŵe zambuwu (9-12)

 • 57

  • Ŵarunji na ŵakugomezgeka ŵamara (1, 2)

  • Uzaghali wa Israyeli wavumbukwa (3-13)

  • Chisangulusko ku ŵakuyuyuka (14-21)

   • Ŵaheni ŵali nga nyanja yakuvunduka (20)

   • Kulije mtende kwa muheni (21)

 • 58

  • Kuziŵizga kwaunenesko na kwautesi (1-12)

  • Kukondwa pakusunga Sabata (13, 14)

 • 59

  • Israyeli wali kutali na Chiuta chifukwa cha zakwananga zake (1-8)

  • Kuzomera zakwananga (9-15a)

  • Yehova wakunjilirapo chifukwa cha ŵakung’anamuka mtima (15b-21)

 • 60

  • Uchindami wa Yehova ukuŵala pa Ziyoni (1-22)

   • Nga ni nkhunda ku vitupa vyawo (8)

   • Golide m’malo mwa mkuŵa (17)

   • Muchoko chomene wazamuŵa chikwi (22)

 • 61

  • Wakuphakazgika wapharazgenge makani ghawemi (1-11)

   • “Chaka cha Yehova chakulongolera lusungu” (2)

   • “Makuni ghakuru gha urunji” (3)

   • Ŵalendo ŵazamovwira (5)

   • “Ŵasembe ŵa Yehova” (6)

 • 62

  • Zina liphya la Ziyoni (1-12)

 • 63

  • Yehova wakuwezgera nduzga pa mitundu (1-6)

  • Lusungu lwa Yehova mu nyengo yakale (7-14)

  • Lurombo lwa kung’anamuka mtima (15-19)

 • 64

  • Lurombo lwa kung’anamuka mtima lwalutilira (1-12)

   • Yehova “Muwuvi withu” (8)

 • 65

  • Cheruzgo cha Yehova pa ŵakusopa ŵangoza (1-16)

   • Ŵachiuta ŵa Mwaŵi na Vyakulembekerathu (11)

   • “Ŵateŵeti ŵane ŵaryenge” (13)

  • Machanya ghaphya na charu chapasi chiphya (17-25)

   • Kuzenga nyumba; kulima minda ya mpheska (21)

   • Pazamuŵavya wakuphyoka pawaka (23)

 • 66

  • Chisopa chaunenesko na chautesi (1-6)

  • Mama Ziyoni na ŵana ŵake (7-17)

  • Ŵanthu ŵawungana kuti ŵasope mu Yerusalemu (18-24)