Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Dada na ŵana ŵake ŵakugaluka (1-9)

  • Yehova wakutinkha kusopa mwadango waka (10-17)

  • “Tiyeni tidumbiskane na kunyoloska vinthu” (18-20)

  • Ziyoni wazamuŵaso msumba wakugomezgeka (21-31)

 • 2

  • Phiri la Yehova lakwezgeka (1-5)

   • Malupanga ghazamuzgoka vyakulimira (4)

  • Zuŵa la Yehova ndakukhizgira ŵakujikuzga (6-22)

 • 3

  • Ŵalongozgi ŵa Yuda ŵakupuluska ŵanthu (1-15)

  • Ŵasungwana ŵakujikuzga ŵa mu Ziyoni ŵeruzgika (16-26)

 • 4

  • Ŵanakazi 7, mwanalume yumoza (1)

  • Icho Yehova wamezga chiŵenge chauchindami (2-6)

 • 5

  • Sumu ya munda wa mpheska wa Yehova (1-7)

  • Masoka pa munda wa mpheska wa Yehova (8-24)

  • Ukali wa Chiuta pa ŵanthu ŵake (25-30)

 • 6

  • Mboniwoni ya Yehova mu tempile lake (1-4)

   • “Mutuŵa, mutuŵa, mutuŵa ni Yehova” (3)

  • Milomo ya Yesaya yatozgeka (5-7)

  • Yesaya watumika (8-10)

   • “Ndine pano. Nitumani!” (8)

  • “M’paka pawuli, A Yehova?” (11-13)

 • 7

  • Uthenga kwa Themba Ahazi (1-9)

   • Sheyari-yashubu (3)

  • Chimanyikwiro cha Emanuwelu (10-17)

  • Uheni wa kuleka kugomezgeka (18-25)

 • 8

  • Ŵaasiriya ŵakwiza kuzakawukira (1-8)

   • Maheri-shalala-hashi-bazi (1-4)

  • Mungopanga chara, “Chiuta wali nase!” (9-17)

  • Yesaya na ŵana ŵake ntchimanyikwiro (18)

  • Fumbani ku dango, ku viŵanda yayi (19-22)

 • 9

  • Ungweru ukuru ku charu cha Galileya (1-7)

   • Kubabika kwa “Karonga wa Mtende” (6-7)

  • Woko la Chiuta likwimikana na Israyeli (8-21)

 • 10

  • Woko la Chiuta likwimikana na Israyeli (1-4)

  • Asiriya, ndodo ya Chiuta yakulongolera ukali (5-11)

  • Chilango pa Asiriya (12-19)

  • Ŵakukhalapo ŵa Yakhobe ŵazamuwelera (20-27)

  • Chiuta wazamweruzga Asiriya (28-34)

 • 11

  • Muwuso waurunji wa mphukira ya Yese (1-10)

   • Mphumphi na mwana wa mberere vizamukhala pamoza (6)

   • Charu chizamuzura na kumanya Yehova (9)

  • Ŵakukhalapo ŵawelera (11-16)

 • 12

  • Sumu ya kuwonga (1-6)

   • “Ya, Yehova ni nkhongono zane” (2)

 • 13

  • Uthenga wakwimikana na Babuloni (1-22)

   • Zuŵa la Yehova lili pafupi! (6)

   • Ŵamedi ŵazamuparanya Babuloni (17)

   • Ŵanthu ŵazamukhalamoso chara mu Babuloni (20)

 • 14

  • Israyeli wazamukhala mu charu chake (1, 2)

  • Kunyoza themba la Babuloni (3-23)

   • Wakuŵala wawenge kufuma kuchanya (12)

  • Woko la Yehova lizamuphwanya Muasiriya (24-27)

  • Uthenga wakwimikana na Filisitiya (28-32)

 • 15

  • Uthenga wakwimikana na Mowabu (1-9)

 • 16

  • Uthenga wakwimikana na Mowabu ukulutilira (1-14)

 • 17

  • Uthenga wakwimikana na Damaseko (1-11)

  • Yehova wachenyenge mitundu (12-14)

 • 18

  • Uthenga wakwimikana na Etiyopiya (1-7)

 • 19

  • Uthenga wakwimikana na Eguputo (1-15)

  •  Eguputo wazamumanya Yehova (16-25)

   • Jotchero la Yehova mu Eguputo (19)

 • 20

  • Chimanyikwiro pa Eguputo na Etiyopiya (1-6)

 • 21

  • Uthenga wakwimikana na mapopa gha ku nyanja (1-10)

   • Mulinda pa chigongwe (8)

   • “Babuloni wawa!” (9)

  • Uthenga wakwimikana na Duma na chidika (11-17)

   • “Mulinda iwe, usiku ukwenda wuli?” (11)

 • 22

  • Uthenga wa Dambo la Mboniwoni (1-14)

  • Eliyakimu wanjira mu malo gha Shebina muteŵeti mulara (15-25)

 • 23

  • Uthenga wakwimikana na Ture (1-18)

 • 24

  • Yehova wazamuphyera charu (1-23)

   • Yehova ni Themba mu Ziyoni (23)

 • 25

  • Vitumbiko ku ŵanthu ŵa Chiuta (1-12)

   • Chiphikiro cha Yehova cha vinyo liphya (6)

   • Nyifwa yizamuŵakoso chara (8)

 • 26

  • Sumu ya chigomezgo na chiponosko (1-21)

   • Ya Yehova, ni Jalawe lamuyirayira (4)

   • Ŵanthu ŵa pa charu chapasi ŵazamusambira urunji (9)

   • “Ŵakufwa ŵinu ŵazamuŵaso ŵamoyo” (19)

   • Njirani mu vipinda vyamukati na kubisama (20)

 • 27

  • Yehova wakoma Leviyatani (1)

  • Sumu yakuti Israyeli wali nga ni munda wa mpheska (2-13)

 • 28

  • Soka ku ŵaloŵevu ŵa Efurayimu! (1-6)

  • Ŵasembe na ntchimi za Yuda ŵakupenthyapenthya (7-13)

  • “Phangano na Nyifwa” (14-22)

   • Libwe lakuzirwa lapakona mu Ziyoni (16)

   • Mulimo wachilendo wa Yehova (21)

  • Chilango chakwenelera cha Yehova (23-29)

 • 29

  • Soka kwa Ariyeli! (1-16)

   • Chiuta wakana kumuchindika na milomo pera (13)

  • Ŵakumangwa ŵazamupulika; ŵachibulumutira ŵazamuwona (17-24)

 • 30

  • Wovwiri wa Eguputo ngwawakawaka (1-7)

  • Ŵanthu ŵakana uthenga wa ntchimi (8-14)

  • Kusanga nkhongono chifukwa cha kugomezga Chiuta (15-17)

  • Yehova wachitira lusungu ŵanthu ŵake (18-26)

   • Yehova, Msambizgi Mukuru (20)

   • “Nthowa ni iyi” (21)

  • Yehova wapelekenge cheruzgo pa Asiriya (27-33)

 • 31

  • Wovwiri wenecho ukufuma kwa Chiuta, ku ŵanthu yayi (1-9)

   • Mahachi gha Eguputo ni nyama (3)

 • 32

  • Themba na ŵakaronga ŵazamuwusa mu urunji wenecho (1-8)

  • Ŵanakazi ŵakudemwera ŵachenjezgeka (9-14)

  • Kusanga vitumbiko para mzimu wapungulika (15-20)

 • 33

  • Cheruzgo na chigomezgo ku ŵarunji (1-24)

   • Yehova ni Mweruzgi, Wakupeleka dango, na Themba (22)

   • Pazamuŵavya wakuyowoya kuti: “Nalwara” (24)

 • 34

  • Yehova wakuwezgera nduzga pa mitundu (1-8)

  • Edomu wazamuparanyika (9-17)

 • 35

  • Paradiso wazamuwezgekerapo (1-7)

   • Ŵachibulumutira ŵazamuwona; ŵakumangwa ŵazamupulika (5)

  • Nthowa Yakupatulika ku ŵakuwomboleka (8-10)

 • 36

  • Senakeribu wawukira Yuda (1-3)

  • Rabushake wakunyoza Yehova (4-22)

 • 37

  • Hezekiya wakupenja wovwiri kwa Chiuta mwa Yesaya (1-7)

  • Senakeribu wakofya Yerusalemu (8-13)

  • Lurombo lwa Hezekiya (14-20)

  • Yesaya wakuphara ivyo Yehova wazgora (21-35)

  • Mungelo wakoma Ŵaasiriya 185,000 (36-38)

 • 38

  • Hezekiya walwara na kuchira (1-22)

   • Sumu ya kuwonga (10-20)

 • 39

  • Mathenga ghakufuma ku Babuloni (1-8)

 • 40

  • Chiuta wakusanguluska ŵanthu ŵake (1-11)

   •  Lizgu mu mapopa (3-5)

  • Ukuru wa Chiuta (12-31)

   • Mitundu yili nga nkhanthonyezi mu chiŵiya (15)

   • Chiuta wakukhala pachanya pa “bulunga la charu chapasi” (22)

   • Nyenyezi zose zikuchemeka mazina (26)

   • Chiuta wakuvuka chara (28)

   • Kusanga nkhongono ziphya pakugomezga Yehova (29-31)

 • 41

  • Munthu wakuthereska uyo wakufuma kumafumiro gha dazi (1-7)

  • Israyeli wasoleka kuŵa muteŵeti wa Chiuta (8-20)

   • “Abrahamu mubwezi wane” (8)

  • Wakubechera ŵachiuta ŵanyake (21-29)

 • 42

  • Muteŵeti wa Chiuta na mulimo wake (1-9)

   • ‘Yehova ndilo zina lane’ (8)

  • Sumu yiphya yakulumba Yehova (10-17)

  • Israyeli ngwachibulumutira na wakumangwa (18-25)

 • 43

  • Yehova wakuwunganyaso ŵanthu ŵake (1-7)

  • Ŵachiuta ŵakuyezgeka (8-13)

   • “Ndimwe ŵakaboni ŵane” (10, 12)

  • Kufwatulika ku Babuloni (14-21)

  • “Tiyeni teruzgane” (22-28)

 • 44

  • Vitumbiko pa ŵanthu ŵakusoleka ŵa Chiuta (1-5)

  • Kulije Chiuta munyake padera pa Yehova (6-8)

  • Uzeleza wa ŵangoza ŵakupangika na ŵanthu (9-20)

  • Yehova, Muwomboli wa Israyeli (21-23)

  • Chiuta wanozgenge vinthu kwizira mwa Sayirasi (24-28)

 • 45

  • Sayirasi waphakazgika kuti waparanye Babuloni (1-8)

  • Dongo lingalimbana na Muwuvi yayi (9-13)

  • Mitundu yinyake yamanya Israyeli (14-17)

  • Ivyo Chiuta wali kulenga na kuyowoya ni vyakugomezgeka (18-25)

   • Charu chikalengeka kuti ŵanthu ŵakhalengemo (18)

 • 46

  • Ŵangoza ŵa Babuloni na Chiuta wa Israyeli (1-13)

   • Yehova wakuyowoyerathu vyamunthazi (10)

   • Chiyuni chakofya chakufuma kumafumiro gha dazi (11)

 • 47

  • Kuwa kwa Babuloni (1-15)

   • Ŵamanyi nyenyezi ŵavumbukwa (13-15)

 • 48

  • Israyeli wachenyeka na kutozgeka (1-11)

  • Yehova wachitengepo kanthu pa Babuloni (12-16a)

  • Chisambizgo cha Chiuta ntchiwemi (16b-19)

  • “Fumanimo mu Babuloni!” (20-22)

 • 49

  • Mulimo wa muteŵeti wa Yehova (1-12)

   • Ungweru wa mitundu (6)

  • Chisangulusko kwa Israyeli (13-26)

 • 50

  • Masuzgo chifukwa cha zakwananga za Israyeli (1-3)

  • Muteŵeti wakupulikira wa Yehova (4-11)

   • Lulimi na khutu la ŵakusambizgika (4)

 • 51

  • Ziyoni wawezgekerapo nga ni munda wa Edeni (1-8)

  • Chisangulusko chakufuma kwa Mlengi wankhongono wa Ziyoni (9-16)

  • Nkhombo ya ukali wa Yehova (17-23)

 • 52

  • Wuka, iwe Ziyoni! (1-12)

   • Malundi gha awo ŵakwiza na makani ghawemi ngakutowa (7)

   • Ŵalinda ŵa Ziyoni ŵakuchemerezga mwakukolerana (8)

   • Awo ŵakunyamura viteŵetero vya Yehova ŵaŵenge ŵakutowa (11)

  • Muteŵeti wa Yehova wazamukwezgeka (13-15)

   • Chisko chakuphafyika (14)

 • 53

  • Muteŵeti wa Yehova wakusuzgika, kufwa, na kusungika (1-12)

   • Wakayuyulika na kukanika  (3)

   • Wakuyegha maulwari na vyakuŵinya (4)

   • “Nga ni mberere kukakomeka” (7)

   • Wakuyegha kwananga kwa ŵanandi (12)

 • 54

  • Ziyoni uyo ni chumba waŵenge na ŵana ŵanandi (1-17)

   • Yehova, mfumu wa Ziyoni (5)

   • Ŵana ŵa Ziyoni ŵasambizgikenge na Yehova (13)

   • Vilwero vyakwimikana na Ziyoni vitondekenge (17)

 • 55

  • Ŵakuchemeka kuti ŵarye na kumwa kwambura kulipira (1-5)

  •  Penjani Yehova na mazgu ghake ghakugomezgeka (6-13)

   • Nthowa za Chiuta ni zapachanya kuluska za ŵanthu (8, 9)

   • Mazgu gha Chiuta ghafiskikenge nadi (10, 11)

 • 56

  • Vitumbiko pa ŵalendo na nthunguli (1-8)

   • Nyumba yakulomberamo ya wose (7)

  • Ŵalinda ŵachibulumutira, ntcheŵe zambuwu (9-12)

 • 57

  • Ŵarunji na ŵakugomezgeka ŵamara (1, 2)

  • Uzaghali wa Israyeli wavumbukwa (3-13)

  • Chisangulusko ku ŵakuyuyuka (14-21)

   • Ŵaheni ŵali nga nyanja yakuvunduka (20)

   • Kulije mtende kwa muheni (21)

 • 58

  • Kuziŵizga kwaunenesko na kwautesi (1-12)

  • Kukondwa pakusunga Sabata (13, 14)

 • 59

  • Israyeli wali kutali na Chiuta chifukwa cha zakwananga zake (1-8)

  • Kuzomera zakwananga (9-15a)

  • Yehova wakunjilirapo chifukwa cha ŵakung’anamuka mtima (15b-21)

 • 60

  • Uchindami wa Yehova ukuŵala pa Ziyoni (1-22)

   • Nga ni nkhunda ku vitupa vyawo (8)

   • Golide m’malo mwa mkuŵa (17)

   • Muchoko chomene wazamuŵa chikwi (22)

 • 61

  • Wakuphakazgika wapharazgenge makani ghawemi (1-11)

   • “Chaka cha Yehova chakulongolera lusungu” (2)

   • “Makuni ghakuru gha urunji” (3)

   • Ŵalendo ŵazamovwira (5)

   • “Ŵasembe ŵa Yehova” (6)

 • 62

  • Zina liphya la Ziyoni (1-12)

 • 63

  • Yehova wakuwezgera nduzga pa mitundu (1-6)

  • Lusungu lwa Yehova mu nyengo yakale (7-14)

  • Lurombo lwa kung’anamuka mtima (15-19)

 • 64

  • Lurombo lwa kung’anamuka mtima lwalutilira (1-12)

   • Yehova “Muwuvi withu” (8)

 • 65

  • Cheruzgo cha Yehova pa ŵakusopa ŵangoza (1-16)

   • Ŵachiuta ŵa Mwaŵi na Vyakulembekerathu (11)

   • “Ŵateŵeti ŵane ŵaryenge” (13)

  • Machanya ghaphya na charu chapasi chiphya (17-25)

   • Kuzenga nyumba; kulima minda ya mpheska (21)

   • Pazamuŵavya wakuphyoka pawaka (23)

 • 66

  • Chisopa chaunenesko na chautesi (1-6)

  • Mama Ziyoni na ŵana ŵake (7-17)

  • Ŵanthu ŵawungana kuti ŵasope mu Yerusalemu (18-24)