Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 9:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wali na chitima chikuru (1-3a)

  • Yehova wakufumba Yuda pa mauheni ghake (3b-16)

  • Chitengero pa Yuda (17-22)

  • Thumbwa chifukwa cha kumanya Yehova (23-26)

9  Awe, kuŵenge kuti mutu wane ni maji, Maso ghane ntchisimi cha masozi,+ Mphanyi nkhulira usiku na muhanya, Chifukwa cha ŵakukomeka ŵa ŵanthu ŵane.   Awe, niŵenge na malo ghakugonako ŵalendo mu mapopa, Mphanyi naŵasida ŵanthu ŵane na kufumako kwa iwo, Pakuti wose mbaleŵi,+ Gulu la ŵanthu ŵaryarya.   Ŵakupinda lulimi lwawo nga ni uta. Mu charu mwazura utesi, m’malo mwa kugomezgeka.+ “Ŵakufuma pa uheni kuya pa uheni unyake. Ine ŵalije nane ntchito,”+ wakuti Yehova.   “Waliyose wachenjere na mzengezgani wake, Mungagomezganga chara nanga ni mubali winu. Pakuti mubali waliyose ngwakwendera mphiska,+ Ndipo mzengezgani waliyose ngwakusesa.+   Waliyose wakupusika mzengezgani wake, Palije uyo wakuyowoya unenesko. Ŵasambizga lulimi lwawo kuyowoya utesi.+ Ŵakujivuska pakuchita icho ntchiheni.   Iwe ukukhala pakati pa upusikizgi. Mu upusikizgi wawo, ŵakukana kunimanya,” wakuti Yehova.   Ntheura Yehova wa mawumba wakuti: “Niŵasongonorenge na kuŵayezga,+ Pakuti ningachitaso vichi na mwana msungwana wa ŵanthu ŵane?   Lulimi lwawo ni muvi wakukoma, lukuyowoya upusikizgi. Munthu wakuyowoya vya mtende na mulomo wake kwa mzengezgani wake, Kweni mukati wakumukhazga.”   Yehova wakuti: “Asi nkhwenera kuŵafumba pa vinthu ivi? Asi nkhwenera kuwezgera nduzga pa mtundu wanthena uwu?+ 10  Nilirenge na kutengelera mapiri Na kuwuska chitengero kulilira malo ghakuliskako viŵeto mu mapopa, Pakuti ghawotcheka mwakuti palije munthu uyo wakujumphamo, Kulira kwa viŵeto kukupulikikwamo yayi. Viyuni vyamudera na vikoko vyachimbira, vyaluta.+ 11  Nizgorenge Yerusalemu kuŵa vibumira vyamalibwe,+ malo ghakukhalako ŵakambwe,+ Nizgorenge misumba ya Yuda kuŵa yakupasuka, kwambura wakukhalamo.+ 12  Ni njani ngwavinjeru kuti wapulikiske ichi? Kasi mulomo wa Yehova wayowoya kwa njani kuti wachiphare? Kasi charu chaparanyikirachi? Chawotchekerachi nga ni mapopa, Mwakuti palije uyo wakujumphamo?” 13  Yehova wakuti: “Chifukwa ntchakuti ŵakana dango* ilo nkhaŵika pamaso pawo kweniso chifukwa chakuti ŵandalondezge na kupulikira mazgu ghane. 14  Kweni ŵakachita mtafu na kulondezga mitima yawo,+ ŵakalondezga vikozgo vya Baala, nga umo ŵawiskewo ŵakaŵasambizgira.+ 15  Ntheura Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: ‘Niŵalyeskenge ŵanthu aŵa nkhalikali na kuŵamweska maji ghapoyizoni.+ 16  Niŵambininiskirenge mu ŵamitundu awo iwo panji ŵawiskewo ŵandaŵamanye,+ ndipo nitumenge lupanga pamanyuma pawo m’paka niŵamare.’+ 17  Yehova wa mawumba wakuti: ‘Ghanaghanirani icho chikuchitika. Chemani ŵanakazi awo ŵakuwuska chiliro,+ Ndipo kachemani ŵanakazi ŵaluso, kuti ŵize, 18  Mwakuti ŵendeske na kutiwuskira chitengero, Kuti masozi ghakhire geregere mu maso ghithu. Ndipo vikopi vithu vithiske maji.+ 19  Pakuti chitengero chapulikikwa mu Ziyoni,+ kuti: “Taparanyika nadi. Takhozgeka soni. Chifukwa tasida charu, ndipo ŵapankhura vikaya vithu.”+ 20  Imwe ŵanakazi, pulikani mazgu gha Yehova. Makutu ghinu ghapokelere mazgu gha mu mulomo wake. Sambizgani ŵana ŵinu ŵasungwana chitengero ichi, Ndipo sambizganani chiliro ichi.+ 21  Pakuti nyifwa yanjilira mu mawindo ghithu. Yanjira mu vigongwe vithu vyakukhora Kufumiskamo ŵana mu misewu Na ŵanyamata mu maluŵaza.’+ 22  Yowoya kuti: ‘Yehova wakuti: “Vitanda vya ŵanthu vizamuŵa nga ni manyoŵa mu munda, Nga ni tirigu uyo wasengeka* waka mumanyuma mwa wakuvuna, Palije uyo wangaŵawunjika.”’”+ 23  Yehova wakuti: “Munthu wavinjeru waleke kujithumbwa na vinjeru vyake,+ Munthu wankhongono waleke kujithumbwa na nkhongono zake Panji munthu musambazi kujithumbwa na usambazi wake.”+ 24  “Kweni uyo wakujithumbwa wajithumbwe pa ichi: Kuti wali na mahara ndipo wakunimanya,+ Kuti ndine Yehova, uyo wakulongora lusungu,* weruzgi wakunyoloka, na urunji mu charu,+ Pakuti ivi ndivyo nkhukondwa navyo,”+ wakuti Yehova. 25  Yehova wakuti: “Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamufumba waliyose uyo ngwakukotoleka mu thupi pera.+ 26  Nizamufumba Eguputo,+ Yuda,+ Edomu,+ Ŵaamoni,+ Mowabu,+ na wose awo sisi lawo lili kumeteka m’mbulukutu awo ŵakukhala mu mapopa.+ Pakuti mitundu yose njambura kukotoleka, ndipo nyumba yose ya Israyeli njambura kukotoleka mu mtima.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chisambizgo icho.”
Mazgu ghanyake, “wiphika.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”