Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 5:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵakana chilango cha Yehova (1-13)

  • Pharanyiko lizenge kweni lizamuŵamalirathu wose yayi (14-19)

  • Yehova wakufumba ŵanthu pa mauheni ghawo (20-31)

5  Yendayendani mu misewu ya mu Yerusalemu. Laŵiskani uku na uku muwone. Penjani mu maluŵaza ghake kuti muwone Usange mungasanga munthu uyo wakuchita urunji,+ Uyo wakukhumba kuŵa wakugomezgeka, Ndipo nimugowokerenge.   Nanga ŵayowoye kuti: “Nadi pano Yehova wamoyo!” Ŵalapenge nipera mwa icho ntchautesi.+   A Yehova, asi maso ghinu ghakupenja munthu wakugomezgeka?+ Mukaŵatimba, kweni kuti vikaŵawovwira chara.* Mukaŵamara, kweni ŵakakana kuzomera kulangika.+ Ŵakanonopeska visko vyawo kuluska jalawe,+ Ndipo ŵakakana kuwelera.+   Kweni ine nkhati: “Nadi, aŵa mbanthu ŵapasi. Ŵakuchita uchindere, pakuti ŵakumanya yayi nthowa ya Yehova, Cheruzgo cha Chiuta wawo.   Nilutenge ku ŵanthu ŵakumanyikwa na kuyowoya nawo, Pakuti ŵakwenera kuti ŵakumanya nthowa ya Yehova, Cheruzgo cha Chiuta wawo.+ Kweni wose ŵakaphyora goliwoli* Na kudumura vingwe.”   Lekani nkhalamu ya ku thengere yikuŵawukira, Mphumphi ya mu chipalamba yikuŵaswadura, Nyalubwe wakukhazga mu misumba yawo. Waliyose uyo wakufumira kuwaro wakutwazulika. Pakuti maubudi ghawo nganandi, Milimo yawo yambura kugomezgeka yandana chomene.+   Kasi ningakugowokera wuli pa ichi? Ŵana ŵako ŵanisida, Ŵakulapa mwa icho ni Chiuta chara.+ Nkhaŵapa ivyo ŵakakhumbikwiranga, Kweni ŵakachita uleŵi nipera, Ndipo ŵakathilimukira ku nyumba ya hule.   Ŵali nga ni mahachi agho nyere yawuka, Waliyose wakumilira mata muwoli wa munyake.+   Yehova wakuti: “Asi nkhwenera kuŵafumba pa vinthu ivi? Asi nkhwenera kuwezgera nduzga pa mtundu wanthena uwu?”+ 10  “Kwerani kwimikana na mabande ghake gha munda wa mpheska na kuparanya, Kweni mungamalirangathu yayi.+ Phatani mphukira zake izo zikuthaza, Pakuti ni za Yehova chara. 11  Pakuti nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda Ŵanichitira uryarya ukuru chomene,” wakuti Yehova.+ 12  “Ŵakana Yehova, ndipo ŵakuti: ‘Wachitengepo kanthu chara.*+ Palije soka ilo litiwirenge. Tiwonengepo chara lupanga panji njara.’+ 13  Ntchimi zazura na mphepo, Mazgu* mulije mwa iwo. Lekani ichi chiŵachitikire.” 14  Ntheura Yehova, Chiuta wa mawumba, wakuti: “Pakuti ŵanthu aŵa ŵakuyowoya ichi, Wonani, nkhuzgora mazgu ghane kuŵa moto mu mulomo winu,+ Ŵanthu aŵa ni nkhuni, Ndipo uŵamyangurenge.”+ 15  Yehova wakuti: “Wona, iwe nyumba ya Israyeli, nkhwiza pa iwe na mtundu wakufumira kutali.+ Ni mtundu wakukhora. Mtundu wakale chomene, Mtundu uwo chiyowoyero chake ukuchimanya chara, Weneuwo kayowoyero kake ungakapulikiska yayi.+ 16  Phodo* lawo lili nga ni dindi lamwazi. Wose ni vinkhara vya nkhondo. 17  Ŵazamurya vuna yako na chingwa chako.+ Ŵazamurya ŵana ŵako ŵanalume na ŵanakazi. Ŵazamurya mberere zako na ng’ombe zako. Ŵazamurya mpheska zako na makuni ghako gha mkuyu. Ŵazamuparanya na lupanga misumba yako ya malinga ghakukhora iyo ukuthemba.” 18  Yehova wakuti: “Kweni nanga ni mu mazuŵa agho, nizamumumaliranithu chara.+ 19  Ndipo para ŵamufumba kuti: ‘Kasi Yehova Chiuta withu wachitirachi vyose ivi kwa ise?’ ukaŵazgore kuti: ‘Nga umo mukasidira ine na kuteŵetera chiuta wachilendo mu charu chinu, ndimo muteŵetelerenge ŵalendo mu charu icho ntchinu chara.’”+ 20  Pharazgani ichi mu nyumba ya Yakhobe, Thuwuskani mu Yuda, muti: 21  “Pulikani ichi, imwe ŵanthu vindere na ŵambura mahara.+ Maso ŵali nagho, kweni ŵakuwona chara.+ Makutu ŵali nagho, kweni ŵakupulika chara.+ 22  Yehova wakuti: ‘Kasi mukuniwopa yayi? Asi mukwenera kutenthema pamaso pane? Ndine nkhaŵika mchenga kuŵa mphaka ya nyanja, Dango lamuyirayira ilo yingalijumpha chara. Nanga majigha ghake ghaŵiruke, ghangaluska chara. Nanga ghapome, nipera ghangalijumpha yayi.+ 23  Kweni ŵanthu aŵa ŵali na mtima wamtafu na wakugaluka. Ŵapatukako, ŵakwenda mu nthowa yawo.+ 24  Ŵakuyowoyapo chara mu mtima wawo kuti: “Sono tiyeni tiwope Yehova Chiuta withu, Uyo wakupeleka vula mu nyengo yake, Vula yakwamba na vula yaumaliro, Mweneuyo wakutisungira masabata ghakutemeka gha vuna.”+ 25  Maubudi ghinu ndigho ghajandizga vinthu ivi kwiza. Zakwananga zinu zamunoleskani icho ntchiwemi.+ 26  Chifukwa pakati pa ŵanthu ŵane pali ŵanthu ŵaheni. Ŵakulingizga, nga mbathyezi awo ŵakubaja pasi. Ŵakuthya chipingo chakofya. Kweni ŵakukora ŵanthu. 27  Nga ntchitatanga* chakuzura na tuyuni, Ndimo nyumba zawo zazulira na upusikizgi.+ Lekani ŵazgoka ŵankhongono na ŵasambazi. 28  Ŵatutuŵa ŵali nyefunyefu. Ŵafuluka na uheni. Ŵakupwelerako chara na mulandu wa mwana mulanda,+ Kuti vinthu vimwendere makora. Ndipo ŵakuŵakanira urunji ŵakavu.’”+ 29  Yehova wakuti: “Asi nkhwenera kuŵafumba pa vinthu ivi? Asi nkhwenera kuwezgera nduzga pa mtundu wanthena uwu? 30  Chinthu chakuzizika na chakofya chachitika mu charu: 31  Ntchimi zikuchima mautesi,+ Ndipo ŵasembe ŵakuchita nkhaza na mazaza ghawo. Ŵanthu ŵane ŵakutemwa kuti viŵenge nthena.+ Kweni kasi muchitengechi para umaliro wiza?”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵakalopwa chara.”
Panji kuti, “joko.”
Pangayowoyekaso kuti, “Waliko chara.”
Ndiko kuti, mazgu gha Chiuta.
“Phodo,” ntchinthu chakuyeghamo mivi.
Mazgu ghanyake, “lwanga.”