Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 4:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Munthu wakutumbikika para waleka viheni (1-4)

  • Soka lizenge kufuma kumpoto (5-18)

  • Yeremiya wakudandawura chifukwa cha soka ilo lizenge (19-31)

4  Yehova wakuti: “Usange uwelerenge, iwe Israyeli,Usange uwelerenge kwa ineNdipo usange uwuskengepo ŵangoza ŵako ŵakuseluska pamaso pane,Mbwenu uŵengeso wakuyingayinga chara.+   Usange ukulapa kuti:‘Nadi pano Yehova wamoyo!’ mu unenesko, weruzgi wakunyoloka na urunji,Mbwenu mitundu yijisangirenge thumbiko mwa iyo,Ndipo yithumbwenge mwa iyo.”+  Pakuti Yehova wakuti ku ŵanthu ŵa mu Yuda na Yerusalemu: “Jilimirani minda,Ndipo lekani kuseŵa mbuto mu minga.+   Jikotolerani mwekha kwa Yehova,Wuskaniko chikumba cha mitima yinu,+Imwe ŵanthu ŵa mu Yuda na imwe mukukhala mu Yerusalemu,Mwakuti kutukutwa kwane kuleke kugolera nga ni motoNa kumyangura kwambura munthu wakuwuzimwa,Chifukwa cha milimo yinu yiheni.”+   Pharazgani ichi mu Yuda na kuchithuwuska mu Yerusalemu. Pomani na kulizga mbata mu charu chose.+ Chemerezgani chomene kuti: “Wunganani pamoza,Tiyeni tichimbilire ku misumba ya malinga ghakukhora.+   Tumphuskani chimanyikwiro kulazga ku Ziyoni. Chimbirani, kwimilira waka chara.” Pakuti nkhwiza na soka kufuma kumpoto,+ pharanyiko likuru.   Wabulika nga ni nkhalamu iyo yikufuma mu thung’unda,+Wakuparanya wanyamuka.+ Wafuma mu malo ghake kuti wazgore charu chinu kuŵa chinthu chakuchitiska wofi, Misumba yinu yizgokenge mahami, kwambura munthu wakukhalamo.+   Ntheura vwarani chigudulu,+Lirani* na kukolomoka,Chifukwa ukali wakugolera wa Yehova undafumeko kwa ise.   Yehova wakuti: “Mu zuŵa ilo, mtima wa themba uzamusongonoka,+Na mtima wa ŵakaronga.Ŵasembe* ŵazamuwopa, ntchimi zizamuzukuma.”+ 10  Penepapo ine nkhati: “Awe, mwe Fumu Yikuru Yehova! Mwaŵapusika chomene ŵanthu aŵa+ na Yerusalemu, mwati: ‘Muŵenge na mtende,’+ apo lupanga luli pa vigolomiro vithu.”* 11  Pa nyengo iyo, vizamuyowoyekera ŵanthu aŵa na Yerusalemu kuti: “Mphepo yakotcha yakufuma ku tumapiri twambura kanthu mu chipalambaYizamupyepyetura mwana msungwana wa ŵanthu ŵane.Yizamwizira kuwuluska panji kutozga chara. 12  Mphepo yose yikwiza kufuma ku malo agha chifukwa ndine nayituma. Sono nipharazgenge vyeruzgo pa iwo. 13  Wonani, wizenge nga ni mabingu ghavula,Magileta ghake ghali nga ntchimphepo chikuru.+ Mahachi ghake ngaluŵiro kuluska nombo.+ Soka kwa ise, chifukwa tapasulika! 14  Suka mtima wako, uwutozge ku uheni, iwe Yerusalemu, kuti uponoskeke.+ Kasi usungilirenge maghanoghano ghaheni m’paka wuli? 15  Pakuti lizgu likuphara nkhani yakufuma ku Dani,+Likupharazga soka kufuma ku chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu. 16  Enya, pharazgani ichi, ku ŵamitundu,Thuwuskani mu Yerusalemu.” “Ŵalinda ŵakwiza kufuma ku charu chakutali,Ndipo ŵazamutumphuska mazgu ghawo kwimikana na misumba ya Yuda. 17  Ŵakumuwukira mu vigaŵa vyose nga mbalinda ŵa munda,+Chifukwa wanigalukira,”+ wakuti Yehova. 18  “Nthowa zako na machitiro ghako vizenge pa iwe.+ Soka lako ndakuŵaŵa nadi,Likufika na mukati mu mtima wako.” 19  Ayo we,* Ayo we! Nkhupulika vyakuŵinya vikuru mukati mu mtima wane.* Mtima wane ukumwantha mukati mwane. Ningakhala chete chara,Pakuti napulika kupoma kwa mbata,Chimanyikwiro cha nkhondo.*+ 20  Soka pa soka lapharazgika,Pakuti charu chose chaparanyika. Mahema ghane ghapankhulika mwamabuchi,Mu kanyengo kachoko salu zane za mahema zamara.+ 21  Kasi niwonenge chimanyikwiro m’paka pawuli,Kupulika kulira kwa mbata?+ 22  Pakuti ŵanthu ŵane ni vindere.+Ŵakunimanya yayi. Mbana ŵazeleza, ŵambura kupulikiska. Mbakuchenjera* pakuchita uheni,Kweni ŵakumanya yayi kuchita uwemi. 23  Nkhalaŵiska charu, wonani, chikaŵa chawaka, chambura kanthu.+ Nkhalaŵiska mtambo, ndipo ungweru wake ukaŵaposo yayi.+ 24  Nkhalaŵiska mapiri, wonani, ghakambwambwanthanga,Ndipo tumapiri tukasunkhunyikanga.+ 25  Nkhalaŵiska, ndipo wonani, kukaŵavya munthu,Viyuni vyamudera vyose vikachimbira.+ 26  Nkhalaŵiska, ndipo wonani, munda wa vipambi ukazgoka mapopa,Misumba yake yose yikabwangandulika.+ Chikaŵa chifukwa cha Yehova,Chifukwa cha ukali wake wakugolera. 27  Pakuti Yehova wakuti: “Charu chose chiŵenge chakupasuka,+Kweni nichimalirengethu yayi. 28  Pa chifukwa ichi, charu chitengerenge,+Mtambo kuchanya uŵenge ufipa.+ Ntchifukwa chakuti nayowoya, nadumura,Ndipo nisinthenge chara maghanoghano ghane, nanga nkhuwerako.+ 29  Pakupulika kupoma kwa ŵapamahachi na ŵakuponya mivi,Msumba wose ukuchimbira.+ Ŵakunjira mu mathung’unda,Ŵakukwera majalawe.+ Msumba uliwose wasidika,Mulije munthu wakukhalamo.” 30  Sono pakuti wapankhulika, kasi uchitengechi? Ukazgoŵera kujivwalika vitchesamu,Kujitozga na vitoweskero vyagolide,Na kusanuzga maso ghako pakujiphaka uzira. Kweni ukaphyokapo waka kujitozga,+Pakuti awo ŵakakudokeranga ŵakukana.Sono ŵakupenja umoyo wako.+ 31  Napulika mazgu nga nga mwanakazi mulwari,Kunyongozeka nga nkhwa mwanakazi uyo nkhakwamba kubaba,Mazgu gha mwana msungwana wa Ziyoni uyo wakuŵeŵefuka waka. Uku watambazura mawoko ghake,+ wakuti: “Awe ine, vyalema chifukwa cha ŵakukoma ŵanthu!”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Jitimbani pa nganga.”
Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”
Panji kuti, “apo lupanga lwafika pa umoyo withu.”
Mazgu gheneko, “matumbo ghane.”
Mazgu gheneko, “mu viliŵa vya mtima wane.”
Pangayowoyekaso kuti, “Ntchemerezgo ya nkhondo.”
Panji kuti, “Mbavinjeru.”