Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 36:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wakulemba mazgu mu mupukutu (1-7)

  • Baruki wakuŵazga buku mwakukwezga (8-19)

  • Yehoyakimu wawotcha mupukutu (20-26)

  • Uthenga walembekaso mu mupukutu unyake (27-32)

36  Mu chaka chachinayi cha Yehoyakimu+ mwana wa Yosiya, themba la Yuda, mazgu gha Yehova ghakiza kwa Yeremiya kuti:  “Tora mupukutu,* ulembemo mazgu ghose agho nakuphalira kwimikana na Israyeli, Yuda,+ na mitundu yose,+ kwambira pa zuŵa lakwamba ilo nkhayowoya nawe mu nyengo ya Yosiya kuzakafika muhanya uno.+  Panyake para ŵa nyumba ya Yuda ŵapulika vya soka lose ilo nkhukhumba kuŵakhizgira, ŵangawerako ku nthowa zawo ziheni, kuti niŵagowokere ubudi wawo na kwananga kwawo.”+  Penepapo Yeremiya wakachema Baruki+ mwana wa Neriya, ndipo wakayowoya mazgu ghose agho Yehova wakamuphalira. Baruki wakaghalemba mu mupukutu.*+  Yeremiya wakaphalira Baruki kuti: “Ine najalirika, ninganjira yayi mu nyumba ya Yehova.  Ntheura iwe ukanjire na kuŵazga mazgu ghose gha Yehova agho nangukuphalira kuti ulembe mu mupukutu. Ukaŵazge mu makutu gha ŵanthu wose awo ŵali mu nyumba ya Yehova pa zuŵa la kuziŵizga kurya. Ukaŵazgire ŵanthu wose ŵa Yuda awo ŵakwiza kufuma mu misumba yawo.  Panyake Yehova wangapulika kuŵeyelera kwawo, ndipo ŵawerengeko, waliyose ku nthowa zake ziheni, pakuti ukali na kutukutwa uko Yehova wayowoya kwimikana na ŵanthu aŵa nkhukuru chomene.”  Ntheura Baruki mwana wa Neriya wakachita vyose ivyo Yeremiya ntchimi wakamuphalira. Wakaŵazga mwakukwezga mu nyumba ya Yehova mazgu gha Yehova kufuma mu mupukutu.*+  Mu chaka chachinkhondi cha Yehoyakimu+ mwana wa Yosiya, themba la Yuda, mu mwezi wa 9, ŵanthu wose mu Yerusalemu na ŵanthu wose awo ŵakiza ku Yerusalemu kufuma mu misumba ya Yuda ŵakapharazga kuziŵizga kurya pamaso pa Yehova.+ 10  Baruki wakaŵazga mwakukwezga kufuma mu mupukutu* mazgu ghose gha Yeremiya. Wakaŵazgira mu nyumba ya Yehova mu chipinda* cha Gemariya+ mwana wa Shafani+ mulembi, mu luŵaza lwakunena, pa mulyango wa chipata chiphya cha nyumba ya Yehova,+ uku ŵanthu wose ŵakupulika. 11  Mikaya mwana wa Gemariya mwana wa Shafani wakati wapulika mazgu ghose gha Yehova kufuma mu mupukutu,* 12  wakakhilira ku nyumba ya themba, mu chipinda cha mulembi. Ŵakaronga* wose ŵakaŵa mwenemura. Mukaŵa Elishama+ mulembi, Delaya mwana wa Shemaya, Elinatani+ mwana wa Akibori,+ Gemariya mwana wa Shafani, Zedekiya mwana wa Hananiya, na ŵakaronga ŵanyake wose. 13  Mikaya wakaŵaphalira mazgu ghose agho wakapulika apo Baruki wakaŵazganga mu mupukutu* uku ŵanthu ŵakupulika. 14  Penepapo ŵakaronga wose ŵakatuma Yehudi mwana wa Netaniya mwana wa Shelemiya mwana wa Kushi kwa Baruki, na kuti: “Wize kuno, utoreso mupukutu uwo wanguŵazga uku ŵanthu wose ŵakupulika.” Ntheura Baruki mwana wa Neriya wakatora mupukutu mu woko lake na kuluta kwa iwo. 15  Iwo ŵakati kwa iyo: “Khala pasi, nase utiŵazgire mwakukwezga.” Ntheura Baruki wakaŵaŵazgira. 16  Ŵakati ŵapulika mazgu ghose, ŵakalaŵiskana na kuchita wofi, ŵakati kwa Baruki: “Tikwenera kuphalira themba mazgu ghose agha.” 17  Ŵakamufumba Baruki kuti: “Tiphalira, ukalemba wuli mazgu ghose agha? Kasi wakachita kukuphalira?” 18  Baruki wakati kwa iwo: “Wakaniphalira mazgu ghose agha ndipo ine nkhaghalemba mu mupukutu* uwu na inki.” 19  Ŵakaronga ŵakati kwa Baruki: “Luta, ukabisame, iwe na Yeremiya, ndipo munthu waleke kumanya uko muli.”+ 20  Penepapo ŵakaluta kwa themba, ku luŵaza, ŵakaŵika mupukutu mu chipinda cha Elishama mulembi. Ŵakaphalira themba chilichose icho ŵakapulika. 21  Ntheura themba likatuma Yehudi+ kuti wakatore mupukutu, wakiza nawo kufuma mu chipinda cha Elishama mulembi. Ndipo Yehudi wakamba kuŵazga uku themba na ŵakaronga wose awo ŵakimilira pafupi nalo ŵakupulika. 22  Mu mwezi wa 9,* themba likaŵa mu nyumba yakukhalamo mu nyengo yakuzizima, ndipo panthazi pake pakaŵa mbawula ya moto. 23  Para Yehudi waŵazga vigaŵa vitatu panji vinayi, themba likakeluranga vigaŵa vira na chimayi cha mulembi na kotcha pa moto uwo ukabukanga mu mbawula, m’paka mupukutu wose ukamalira pa moto uwo ukaŵa mu mbawula. 24  Ŵakachita wofi chara. Themba na ŵateŵeti ŵake wose ŵakapalura yayi malaya ghawo ŵati ŵapulika mazgu ghose agha. 25  Nangauli Elinatani,+ Delaya,+ Gemariya,+ ŵakaŵeyelera themba kuti lileke kotcha mupukutu, themba likaŵapulikira yayi. 26  Kweniso themba likatuma Yerahimeli mwana wa themba, Seraya mwana wa Aziriyeli na Shelemiya mwana wa Abideli kukakora Baruki mulembi na Yeremiya ntchimi, kweni Yehova wakaŵabisa.+ 27  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa Yeremiya, themba likati lawotcha mupukutu uwo ukaŵa na mazgu agho Yeremiya wakaphalira Baruki kulemba,+ kuti: 28  “Utore mupukutu unyake, ulembemo mazgu ghose agho ghakaŵa mu mupukutu wakwamba uwo Yehoyakimu themba la Yuda wakawotcha.+ 29  Ukayowoye na Yehoyakimu themba la Yuda kuti: ‘Yehova wakuti: “Wawotcha mupukutu uwu na kuyowoya kuti: ‘Chifukwa wuli walembamo kuti: “Themba la Babuloni lizenge nadi na kuparanya charu ichi, kuti munthu na nyama vileke kusangikamo”?’+ 30  Ntheura Yehova wakuti kwa Yehoyakimu themba la Yuda: ‘Waŵavyenge munthu wa mphapu yake wakuti wakhale pa chitengo cha Davide,+ ndipo chitanda chake chizamuŵa pamtandasanya, chizamuŵa pa chithukivu muhanya na chiwuvi usiku.+ 31  Nimulangenge iyo, mphapu* yake na ŵateŵeti ŵake chifukwa cha ubudi wawo. Niŵakhizgirenge iwo, awo ŵakukhala mu Yerusalemu na ŵanthu ŵa ku Yuda soka lose ilo nkhayowoya,+ kweni ŵakapulikira yayi.’”’”+ 32  Yeremiya wakatora mupukutu unyake, wakamupa Baruki mulembi, mwana wa Neriya.+ Ndipo Baruki wakalemba mazgu ghose agho Yeremiya wakayowoya, agho ghakaŵa mu mupukutu* uwo Yehoyakimu themba la Yuda wakawotcha pa moto.+ Wakasazgirapo mazgu ghanyake ghanandi ghakuyana na ghara.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “chizingo cha buku.”
Mazgu gheneko, “chizingo cha buku.”
Panji kuti, “buku.”
Panji kuti, “buku.”
Panji kuti, “chipinda chakulyeramo.”
Panji kuti, “buku.”
Panji kuti, “Ŵantchito ŵa themba.”
Panji kuti, “buku.”
Panji kuti, “buku ili.”
Hafu yaumaliro ya Novembala na hafu yakwambilira ya Disembala. Wonani Vyakusazgirapo B15.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “buku ilo.”