Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yeremiya 25:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehova wakupindikana na mitundu (1-38)

    • Mitundu yiteŵeterenge Babuloni vyaka 70 (11)

    • Nkhombo ya vinyo la ukali wa Chiuta (15)

    • Soka kufuma ku mtundu kuya ku mtundu (32)

    • Ŵakukomeka na Yehova (33)

25  Mazgu agho ghakiza kwa Yeremiya kuyowoya vya ŵanthu wose ŵa ku Yuda mu chaka chachinayi cha Yehoyakimu+ mwana wa Yosiya themba la Yuda, ichoso chikaŵa chaka chakwamba cha Themba Nebukadinezara* la Babuloni.  Yeremiya ntchimi wakayowoya vya ŵanthu wose ŵa ku Yuda na wose ŵakukhala mu Yerusalemu kuti:  “Kwambira mu chaka cha 13 cha Yosiya+ mwana wa Amoni, themba la Yuda, m’paka muhanya uno, vyaka ivi 23, mazgu gha Yehova ghakwiza kwa ine. Ndipo ine nkhumuphalirani kaŵirikaŵiri,* kweni mukupulika chara.+  Yehova wakatumaso kwa imwe ŵateŵeti ŵake wose, ntchimi, kuŵatuma kaŵirikaŵiri,* kweni mukapulika chara nesi kuthya khutu linu kuti mupulike.+  Iwo ŵakatenge: ‘Taŵeya, weraniko waliyose wa imwe ku nthowa zake ziheni na milimo yake yiheni.+ Apo ndipo mulutilirenge kukhala nyengo yitali mu charu icho Yehova wakapeleka nikale kwa imwe na ŵasekuru ŵinu.  Mungalondezganga ŵachiuta ŵanyake chara, kuŵateŵetera na kuŵasindamira, na kunikwiyiska na mulimo wa mawoko ghinu. Para apo chara, nikhizgirenge soka pa imwe.’  “Yehova wakuti: ‘Kweni mukanipulikira chara. M’malo mwake, mukanikwiyiska na mulimo wa mawoko ghinu, na kujichemera soka.’+  “Ntheura Yehova wa mawumba wakuti: ‘“Chifukwa chakuti mundapulikire mazgu ghane,  nkhuchemeska mbumba zose zakumpoto,”+ wakuti Yehova, “nkhuchemeska Themba Nebukadinezara* la Babuloni, muteŵeti wane.+ Nizenge nawo kuzakimikana na charu ichi+ na awo ŵakukhalamo kweniso na mitundu yose iyo yachizingilizga.+ Niŵaparanyirengethu na kuŵazgora chinthu chakuti ŵanthu ŵazukume nacho na kulizgirapo kaluvi, na chakupasuka muyirayira. 10  Namulekeska mwa iwo mazgu ghakuzaya na mazgu ghakusekelera,+ mazgu gha mwenenthengwa na mazgu gha mwali,+ kulira kwa libwe lakusirapo, na ungweru wa nyali. 11  Charu chose ichi chipasukenge na kuzgoka malo ghakofya, ndipo mitundu iyi yamuteŵetera themba la Babuloni vyaka 70.”’+ 12  “‘Kweni para vyaka 70 vyakwana,+ nizamufumba* themba la Babuloni na mtundu wura pa maubudi ghawo,’+ wakuti Yehova, ‘ndipo nizamuzgora charu cha Ŵakalidi kuŵa chakupasuka muyirayira.+ 13  Nizamufiska pa charu chira mazgu ghane ghose agho nachiyowoyera, vyose ivyo vili kulembeka mu buku ili, ivyo Yeremiya wachima kwimikana na mitundu yose. 14  Pakuti mitundu yinandi na mathemba ghakuru+ ŵazamuŵazgora ŵazga,+ ndipo ine nizamuŵawezgera nduzga kuyana na ivyo ŵachita ndiposo mulimo wa mawoko ghawo.’”+ 15  Yehova Chiuta wa Israyeli wakati kwa ine: “Tora nkhombo iyi ya vinyo la ukali mu woko lane, ndipo ukamweske mitundu yose iyo nkhukutumako. 16  Ŵamumwa na kupenthyapenthya, ŵamuchita nga mbanthu ŵakufuntha chifukwa cha lupanga ulo nkhutuma pakati pawo.”+ 17  Ntheura nkhatora nkhombo mu woko la Yehova, nkhamweska mitundu yose iyo Yehova wakanitumako:+ 18  Nkhambira na Yerusalemu na misumba ya Yuda,+ mathemba ghake na ŵakaronga ŵake, nkhaŵapasura na kuŵazgora chinthu icho ŵanthu ŵakuzukuma nacho, ŵakulizgirapo kaluvi na kutemberapo,+ nga umo viliri muhanya uno. 19  Kufuma apo, nkhiza kwa Farawo themba la Eguputo na ŵateŵeti ŵake, ŵakaronga ŵake, ŵanthu ŵake wose,+ 20  na mitundu yawo yose yakunjilirana. Mathemba ghose gha charu cha Uzi. Mathemba ghose gha charu cha Ŵafilisiti,+ Ashikeloni,+ Gaza, Ekironi, na awo ŵakakhalapo ŵa Ashidodi, 21  Edomu,+ Mowabu,+ na Ŵaamoni.+ 22  Mathemba ghose gha Ture, mathemba ghose gha Sidoni,+ na mathemba gha pa chirwa cha mu nyanja. 23  Dedani,+ Tema, Buzi, na wose awo ŵakumeta sisi m’mbulukutu.+ 24  Mathemba ghose gha Ŵaarebiya+ na mathemba ghose gha mitundu yakunjilirana iyo yikukhala mu mapopa. 25  Mathemba ghose gha Zimuri, mathemba ghose gha Elamu,+ na mathemba ghose gha Ŵamedi.+ 26  Mathemba ghose ghakumpoto, kufupi na kutali, yumoza na munyake, na maufumu ghanyake ghose gha pa charu chapasi agho ghalipo. Ndipo themba la Sheshaki*+ lizamumwa pamanyuma pa iwo. 27  “Uŵaphalire kuti: ‘Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, wakuti: “Mwani, muloŵere, mubokore na kuwa kwambura kuwukaso+ chifukwa cha lupanga ulo nkhutuma pakati pinu.”’ 28  Usange ŵakana kutora nkhombo iyi mu woko lako na kumwa, uŵaphalire kuti: ‘Yehova wa mawumba wakuti: “Mwani kwambura kutondeka. 29  Pakuti wonani, usange nkhudankha kukhizgira soka pa msumba uwo uli na zina lane,+ kasi imwe mungaleka kulangika?”’+ “‘Mulekenge chara kulangika, pakuti nkhuchemeska lupanga kwimikana na wose awo ŵakukhala pa charu chapasi,’ wakuti Yehova wa mawumba. 30  “Uchime kwa iwo mazgu ghose agha, uti kwa iwo:‘Yehova wabangurenge kufuma kuchanya,Wafumiskenge lizgu lake mu malo ghake ghatuŵa. Wabangurenge chomene kwimikana na malo ghake ghakukhalamo. Kupoma nga ni awo ŵakukanda mu chakukamiramo mpheska,Wimbenge mwauchatonda pa wose awo ŵakukhala pa charu chapasi.’ 31  ‘Kapomezi kapulikikwenge m’paka ku vigoti vya charu chapasi,Pakuti Yehova wakupindikana na mitundu. Wapelekenge yekha cheruzgo pa ŵanthu wose.+ Ndipo wapelekenge ŵaheni ku lupanga,’ wakuti Yehova. 32  Yehova wa mawumba wakuti: ‘Wonani! Soka likufuma ku mtundu kuya ku mtundu,+Chimphepo chikuru chifumenge ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.+ 33  “‘Mu zuŵa ilo, ŵakukomeka na Yehova ŵamwambira ku chigoti chimoza cha charu m’paka ku chigoti chinyake cha charu. Ŵanthu ŵamuŵatengera yayi, nanga nkhuŵawunjika panji kuŵasunga. Ŵamuŵa nga ni manyoŵa pasi.’ 34  Lirani na kukolomoka, imwe ŵaliska! Kunkhurani, imwe ŵakuru ŵa mskambo,Chifukwa nyengo yakuti mukomeke na kumbininika yiza,Ndipo muwenge nga ntchiteŵetero chakuzirwa. 35  Ŵaliska ŵalije malo ghakuti ŵachimbilireko,Ŵakuru ŵa mskambo ŵalije kwakuponera. 36  Pulikani! Kukolomoka kwa ŵaliskaNa kubobota kwa ŵakuru ŵa mskambo,Pakuti Yehova wakuparanya malo ghawo ghakuliskako viŵeto. 37  Mu vikaya vyamtende mulije chamoyoChifukwa cha ukali wakugolera wa Yehova. 38  Wasida malo ghake nga ni nkhalamu yichoko,+Pakuti charu chawo chazgoka malo ghakofyaChifukwa cha nkhaza za lupangaNa chifukwa cha ukali wake wakugolera.”

Mazgu Ghamusi

Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Mazgu gheneko, “nkhuwuka mulenjilenji na kuyowoya.”
Mazgu gheneko, “kuwuka mulenjilenji na kuŵatuma.”
Wakulembekaso kuti, Nebukadirezara.
Panji kuti, “nizamulanga.”
Ili likuŵa nga ni zina linyake la Babeli (Babuloni).