Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 19:1-15

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya waphalirika kuswa supa yadongo (1-15)

    • Ŵakupeleka ŵana kuŵa sembe kwa Baala (5)

19  Yehova wakati: “Luta, ukagure supa yadongo kwa muwuvi.+ Utorepo ŵalara ŵa ŵanthu na ŵalara ŵa ŵasembe.  Mulute ku Dambo la Mwana wa Hinomu,+ pa mulyango wa Chipata cha Madengere. Kwenekura ukayowoye mazgu agho nkhukuphalira.  Ukati: ‘Pulikani mazgu gha Yehova, imwe mathemba gha Yuda na imwe mukukhala mu Yerusalemu. Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: “‘“Nili pafupi kukhizgira soka pa malo agha, ndipo makutu gha waliyose uyo wapulika ghanyenyerenge.  Chifukwa ntchakuti ŵanisida ine+ na kuzgora malo agha kuŵa ghambura kumanyikwa.+ Mu malo agha ŵakupelekeramo sembe ku ŵachiuta ŵanyake, awo iwo, ŵasekuru ŵawo na mathemba gha Yuda ŵakaŵamanya yayi. Ndipo ŵazuzga malo agha na ndopa za ŵanthu ŵambura mulandu.+  Ŵazenga malo ghapachanya kuti ŵawotchenge ŵana ŵawo pa moto kuŵa sembe zakotcha zamsuma kwa Baala,+ chinthu icho nindaŵalangurepo. Ndipo chindizepo mu mtima wane.”’*+  “‘Yehova wakuti: “Ntheura mazuŵa ghakwiza, apo malo agha ghazamuchemekaso Tofeti chara panji Dambo la Mwana wa Hinomu, kweni Dambo Lakukomerapo.+  Nizamutondeska fundo za Yuda na Yerusalemu mu malo agha, ndipo nizamuŵawiska na lupanga pamaso pa ŵalwani ŵawo kweniso na woko la awo ŵakupenja umoyo wawo. Vitanda vyawo nizamuvipeleka kuŵa chakurya cha viyuni vyamudera na vikoko vya pa charu.+  Nizamuzgora msumba uwu kuŵa chinthu chakuti ŵanthu ŵazukumenge nacho na kulizgirapo kaluvi. Waliyose uyo wakujumphapo kaumaliro wazamuti waka pwaza na kulizga kaluvi chifukwa cha masoka ghake ghose.+  Para ŵalwani ŵawo na awo ŵakupenja umoyo wawo ŵaŵazingilizga, nizamuŵapangiska kuti ŵarye nyama ya ŵana ŵawo ŵanalume na ŵanakazi, ndipo waliyose wazamurya nyama ya thupi la munyake chifukwa cha kuzingilizgika na kufyinyilizgika.”’+ 10  “Penepapo ukaswe supa pamaso pa ŵanalume awo ŵakuluta nawe, 11  ukati kwa iwo: ‘Yehova wa mawumba wakuti: “Nga umo munthu wakuswera chiŵiya chadongo, icho chinganozgekaso yayi, ndimo niparanyirenge ŵanthu aŵa na msumba uwu. Ŵamusunga ŵakufwa ŵawo mu Tofeti m’paka musoŵe malo ghakuŵasungamo.”’+ 12  “Yehova wakuti: ‘Ivi ndivyo nizamuchitira malo agha na awo ŵakukhalamo, kuwuzgora msumba uwu nga ni Tofeti. 13  Nyumba za mu Yerusalemu na nyumba za mathemba gha Yuda zizamuŵa zakufipirwa nga ni malo agha gha Tofeti,+ enya, nyumba zose izo pa mtenje wake ŵakupelekerapo sembe ku wumba wose wakuchanya+ na kupungulirapo sembe za chakumwa ku ŵachiuta ŵanyake.’”+ 14  Yeremiya wakati wawerako ku Tofeti, uko Yehova wakamutuma kuti wakachime, wakimilira mu luŵaza lwa nyumba ya Yehova, ndipo wakati ku ŵanthu wose: 15  “Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Wonani nikhizgirenge pa msumba uwu na matawuni ghake ghose soka lose ilo nayowoya, chifukwa ŵachita mtafu na kukana* kupulikira mazgu ghane.’”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chindanjirepo mu maghanoghano ghane.”
Mazgu gheneko, “ŵanonopeska singo zawo na kuleka.”