Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 12:1-17

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wakudandawura (1-4)

  • Yehova wazgora (5-17)

12  A Yehova, ndimwe murunji,+ para nkhumudandawulirani,Na para nkhuyowoya vya weruzgi wakunyoloka. Kweni chifukwa wuli ŵaheni vikuŵayendera makora?+Chifukwa wuli ŵaryarya ŵakukhala mwakufwasa?   Mwaŵapanda, ŵajintha misisi. Ŵakura na kupambika vipambi. Ŵakumuyowoyani pa milomo yawo, kweni mukati mu maghanoghano ghawo* ŵali kutali na imwe.+   Kweni imwe, A Yehova,+ mukunimanya makora, mukuniwona.Mwasanda mtima wane, mwasanga kuti ukukolerana na imwe.+ Muŵaŵike pamphepete nga ni mberere izo zamukomeka,Ŵapatulirani zuŵa lakukomekera.   Kasi charu chifotenge m’paka pawuli?Ndipo vyakumera vyamuthondo viwomirenge m’paka pawuli?+ Chifukwa cha uheni wa awo ŵakukhalamo,Vikoko na viyuni vyamara tetete. Chifukwa ŵakuti: “Wakuwona chara ivyo vitichitikirenge.”   Usange ukuvuka pakuchimbira na ŵakwenda pasi,Kasi ungaphalizgana wuli na mahachi?+ Nanga ungaŵa wakukhwima mtima mu charu cha mtende,Kasi uzamuchita wuli mu mathung’unda ghakofya gha mu Yorodani?   Pakuti nanga mbabali ŵako, ŵamunyumba ya awuso,Ŵakukuchitira uryarya.+ Ŵakuchemerezga kulimbana nawe. Ungaŵagomezganga chara,Nanga ni para ŵakukuphalira viwemi.   “Nasida nyumba yane.+ Nachileka chiharo chane.+ Wakutemweka wane* namupeleka mu mawoko gha ŵalwani ŵake.+   Chiharo chane chaŵa nga ni nkhalamu mu nkhorongo. Chikuwuluma kwimikana nane. Ntheura, nachitinkha.   Chiharo chane chili nga ntchiyuni chakofya chamabanga.Viyuni vinyake vyachiwungilira na kuchiwukira.+ Zaninge, wunganani pamoza, imwe vikoko vyamuthengere,Zani muzakarye.+ 10  Ŵaliska ŵanandi ŵaparanya munda wane wa mpheska.+Ŵakandilizgira pasi chigaŵa chane cha charu.+ Ŵazgora chigaŵa chane chiwemi kuŵa mapopa. 11  Chazgoka mayiyi. Chawomira.*Chapasuka pamaso pane.+ Charu chose chapasuka,Kweni palije uyo wakuchiŵika ku mtima.+ 12  Ŵakuparanya ŵiza kufuma mu tunthowa tose twakuwuwa twa mu mapopa.Pakuti lupanga lwa Yehova lukumilimitizga kwamba ku chigoti chimoza cha charu kukafika ku chigoti chinyake.+ Kulije munthu uyo wali pa mtende. 13  Ŵaseŵa tirigu, kweni ŵavuna minga.+ Ŵajivuska, kweni kwambura chandulo. Ŵakhozgekenge soni na vipambi vyawoChifukwa cha ukali wakugolera wa Yehova.” 14  Yehova wakuyowoya ku ŵazengezgani ŵane wose ŵaheni, awo ŵakukhwaska chiharo icho nkhaŵapa ŵanthu ŵane Israyeli,+ wakuti: “Wonani, nkhuŵazguramo mu charu chawo.+ Ndipo nizgurengepo nyumba ya Yuda pakati pawo. 15  Kweni para naŵazgura, niŵachitirengeso lusungu na kuŵawezgera waliyose ku chiharo chake na ku charu chake.” 16  “Usange ŵasambirenge nthowa za ŵanthu ŵane na kulapa mu zina lane kuti: ‘Nadi pano Yehova wamoyo!’ nga umo ŵakasambizgira ŵanthu ŵane kulapa mwa Baala, mbwenu ŵakhazikikenge mukati mwa ŵanthu ŵane. 17  Kweni usange ŵakukana kupulikira, nizgurenge mtundu uwo, kuwuzgura na kuwuparanya,” wakuti Yehova.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ziso zawo.”
Panji kuti, “Wakutemweka wa umoyo wane.”
Pangayowoyekaso kuti, “Chikutengera.”