Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yeremiya 1:1-19

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yeremiya wimikika kuŵa ntchimi (1-10)

  • Mboniwoni ya khuni la alimondi (11, 12)

  • Mboniwoni ya chiŵiya chakuphikamo (13-16)

  • Yeremiya wakhozgeka pa mulimo wake (17-19)

1  Mazgu gha Yeremiya* mwana wa Hilikiya, yumoza wa ŵasembe* ŵa mu Anatoti+ mu charu cha Benjamini.  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa iyo mu mazuŵa gha Yosiya+ mwana wa Amoni,+ themba la Yuda, mu chaka cha 13 cha kuwusa kwake.  Ghakizaso mu mazuŵa gha Yehoyakimu+ mwana wa Yosiya, themba la Yuda, m’paka kuumaliro wa chaka cha 11 cha Zedekiya+ mwana wa Yosiya, themba la Yuda, m’paka apo Yerusalemu wakalutira ku wuzga mu mwezi wachinkhondi.+  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine, ghakati:   “Pambere nindakupange iwe mu nthumbo nkhakumanya,*+Uchali undababike* nkhakutuŵiska.*+ Nkhakwimika kuŵa ntchimi ku ŵamitundu.”   Kweni ine nkhati: “Awe, Fumu Yikuru Yehova! Nkhumanya yayi kuyowoya,+ pakuti ndine msepuka.”*+   Yehova wakati kwa ine: “Leka kuyowoya kuti, ‘ndine msepuka.’ Pakuti ulutenge ku wose awo nikutumengeko,Ndipo wamuyowoya vyose ivyo nakuphalira.+   Ungopanga chara mawonekero ghawo,+Pakuti ‘Ine nili nawe kukuponoska,’+ wakuti Yehova.”  Penepapo Yehova wakanyoloska woko lake na kukhwaska mulomo wane.+ Ndipo Yehova wakati kwa ine: “Naŵika mazgu ghane mu mulomo wako.+ 10  Wona, nakwimika muhanya uno kuti uŵe pachanya pa ŵamitundu na maufumu, kuzgura na kuwiskira pasi, kuparanya na kubwangandura, kuzenga na kupanda.”+ 11  Mazgu gha Yehova ghakizaso kwa ine, ghakati: “Kasi ukuwonachi Yeremiya?” Ine nkhati: “Nkhuwona munthavi wa khuni la alimondi.” 12  Yehova wakati kwa ine: “Wawona makora, pakuti nili maso pa mazgu ghane kuti nighafiske.” 13  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine kachiŵiri, ghakati: “Kasi ukuwonachi?” Ine nkhati: “Nkhuwona chiŵiya icho chikubwata, ndipo mulomo wake wasendemukira kutali na kumpoto.” 14  Penepapo Yehova wakati kwa ine: “Soka lifumirenge kumpotoKwiza pa wose awo ŵakukhala mu charu.+ 15  Pakuti Yehova wakuti:+ ‘Nkhuchema mbumba zose za maufumu ghakumpoto,Ndipo ŵizenge, waliyose waŵikenge chitengo chake chaufumuPa mulyango wa vipata vya Yerusalemu,+Kuti walimbane na viliŵa vyake vyose zingilizge,Na misumba yose ya Yuda.+ 16  Ndipo nipharazgenge vyeruzgo vyane pa uheni wawo wose,Chifukwa ŵanitaya,+Ŵakotchera vyakununkhira ŵachiuta ŵanyake+Na kusindamira milimo ya mawoko ghawo.’+ 17  Kweni iwe vwara zikhore mu chiwuno* mwako,*Uwuke na kuŵaphalira chilichose icho nkhukulangura. Ungatenthemanga nawo chara,+Mwakuti nileke kukutenthemeska pamaso pawo. 18  Pakuti muhanya uno nakuzgora msumba wa malinga ghakukhora,Mzati wachisulo na chiliŵa chamkuŵa kwimikana na charu chose,+Kwimikana na mathemba gha Yuda na ŵakaronga ŵake,Ŵasembe ŵake na ŵanthu ŵa mu charu.+ 19  Ŵalimbanenge nawe nadi,Kweni ŵakuluskenge chara,*Pakuti ‘Ine nili nawe+ kukuponoska,’ wakuti Yehova.”

Mazgu Ghamusi

Panyake kung’anamura kuti, “Yehova Wakukwezga.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “nkhakusora.”
Mazgu gheneko, “Pambere undafume mu nthumbo.”
Panji kuti, “nkhakupatura.”
Panji kuti, “mwana muchoko.”
Mazgu ghanyake, “luwunda.”
Panji kuti, “Kweni iwe nozgeka kuchitapo kanthu.”
Panji kuti, “ŵakuthereskenge chara.”