Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Rute 3:1-18

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Naomi wakuphalira Rute chakuchita (1-4)

  • Rute na Bowazi pa malo ghakupwanthirapo (5-15)

  • Rute wakuwelera kwa Naomi (16-18)

3  Naomi nyinavyara wakati kwa iyo: “Mwana wane, asi nikupenjere nyumba,*+ kuti vinthu vikwendere makora?  Asi Bowazi ni mubali withu?+ Ndiyo ni mwenecho wa ŵasungwana awo ukaŵa nawo. Usiku uno wakuwuluska balere pa malo ghakupwanthirapo.  Sono ugeze na kuphakara mafuta ghakununkhira, uvware makora* na kukhilira ku malo ghakupwanthirapo. Ungakajilongoranga chara kwa munthu uyu m’paka wamare kurya na kumwa.  Para wakugona, iwe ukaŵanike apo wagona. Ukalute na kubenura ku malundi ghake, ukagone pasi. Iyo wamukuphalira chakuti uchite.”  Iyo wakati: “Vyose ivyo mwaniphalira namuchita.”  Ntheura wakakhilira ku malo ghakupwanthirapo, wakachita vyose ivyo anyinavyara ŵakamuphalira.  Pa nyengo yira, Bowazi wakarya na kumwa, ndipo wakajipulikanga makora mu mtima. Wakaluta kukagona paumaliro wa chiwunjiko cha balere. Pamanyuma Rute wakiza nyatunyatu na kubenura ku malundi ghake, na kugona pasi.  Kweni usiku pakati Bowazi wakachiluka,* wakawuka, ndipo wakawona mwanakazi wagona ku malundi ghake.  Wakati: “Kasi ndiwe njani?” Wakazgora kuti: “Ndine Rute muteŵeti winu. Nidikiskaniko chidiko chinu namuteŵeti winu, pakuti ndimwe muwomboli.”+ 10  Ntheura Bowazi wakati: “Yehova wakutumbike, mwana wane. Kaumaliro aka ndiko walongora lusungu* lukuru kuluska pakwamba,+ chifukwa undalondezge ŵanyamata, kwali mbakavu panji ŵasambazi. 11  Sono mwana wane, ungawopanga yayi. Nikuchitirenge vyose ivyo wayowoya,+ pakuti waliyose mu msumba* wakumanya kuti ndiwe mwanakazi muwemi chomene. 12  Mbunenesko kuti ine nili muwomboli,+ kweni pali muwomboli munyake uyo ngwapafupi chomene kuluska ine.+ 13  Usiku uno ukhale penepano, ndipo usange iyo wakuwomborenge mulenji, mbwenu vili makora. Wakuwombore.+ Kweni usange wakukhumba yayi kukuwombora, ine nikuwomborenge, nadi pano Yehova wamoyo! Gona penepano m’paka mulenji.” 14  Ntheura Rute wakagona ku malundi ghake m’paka mulenji, wakawuka usikusiku, kuchali viluvilu. Sono Bowazi wakati kwa iyo: “Munthu wangamanyanga yayi kuti mwanakazi wangwiza pa malo ghakupwanthirapo.” 15  Wakatiso: “Zanacho chakudika chako icho wavwara, uchikolere.” Ntheura wakachikolera, ndipo Bowazi wakathiramo balere wakukwana vipimo 6* na kumuthwikiska, mbwenu Bowazi wakawelera ku msumba. 16  Rute wakawelera kwa anyinavyara, ndipo iwo ŵakati: “Kasi vyakwendera wuli,* mwana wane?” Rute wakaŵaphalira vyose ivyo munthu yura wakamuchitira. 17  Wakatiso: “Wanipa balere uyu wakukwana vipimo 6 na kuti kwa ine: ‘Ungalutanga mawoko ghawaka yayi kwa anyokovyara.’” 18  Naomi wakati: “Uti waka chete, mwana wane, m’paka umanye umo vyenderenge, pakuti munthu uyu wapumurenge yayi m’paka wamazge nkhani iyi muhanya uno.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “malo ghakupumulirapo.”
Panji kuti, “uvware malaya ghako ghakuwaro.”
Mazgu ghanyake, “wakachenuka; wakazazuka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “vipata vyose vya ŵanthu ŵane.”
Panyake ni maseya 6, panji malita pafupifupi 44. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “Kasi ndiwe njani?”