Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Nehemiya 7:1-73

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vipata vya msumba na ŵalinda ŵa pa vipata (1-4)

  • Mazina gha ŵazga awo ŵakawera (5-69)

    • Ŵateŵeti ŵa pa tempile (46-56)

    • Ŵana ŵa ŵateŵeti ŵa Solomoni (57-60)

  • Vyakupeleka vyakovwira pa ntchito ya kuzenga (70-73)

7  Linga likati lazengeka waka,+ nkhaŵika vijaro.+ Pamanyuma, nkhimika ŵalinda ŵa pa vipata,+ ŵakwimba,+ na Ŵalevi.+  Kufuma apo, nkhimika mubali wane Hanani+ kuti walaŵilirenge Yerusalemu, pamoza na Hananiya mulongozgi wa Nyumba Yakukhora,+ chifukwa wakaŵa munthu wakugomezgeka na wakopa Chiuta waunenesko+ kuluska ŵanandi.  Ntheura nkhati kwa iwo: “Vipata vya Yerusalemu vingajulikanga yayi m’paka zuŵa liwotche. Ndipo apo ŵakulinda, ŵajarenge vijaro na kupilingizga. Mwimike ŵanthu awo ŵakukhala mu Yerusalemu kuŵa ŵalinda, waliyose pa malo ghake, kweniso waliyose panthazi pa nyumba yake.”  Msumba ukaŵa usani na ukuru. Kweni mukati mwake mukaŵa ŵanthu ŵachoko,+ ndipo nyumba zikaŵa kuti zindazengeke.  Chiuta wane wakachiŵika mu mtima wane kuti niwunganye ŵakuchindikika, ŵachiŵiri ku ŵawusi, na ŵanthu kuti ŵapendeke kuyana na miwiro yawo.+ Nkhasanga buku la ndondomeko ya muwiro ya awo ŵakamba kwiza ndipo nkhasanga mwalembeka kuti:  Aŵa ŵakaŵa ŵanthu ŵa mu chigaŵa awo ŵakafuma ku wuzga, ŵeneawo Nebukadinezara+ themba la Babuloni wakaŵatolera ku wuzga,+ ndipo pamanyuma ŵakawelera ku Yerusalemu na Yuda, waliyose ku msumba wake.+  Ŵakiza pamoza na Zerubabeli,+ Yeshuwa,+ Nehemiya, Azariya, Ramiya, Nahamani, Modekayi, Bilishani, Misipereti, Bigivayi, Nehumu, na Bana. Ŵanalume ŵa Israyeli ŵakaŵapo:+  Ŵana ŵa Paroshi, 2,172.  Ŵana ŵa Shefatiya, 372. 10  Ŵana ŵa Ara,+ 652. 11  Ŵana ŵa Pahati-mowabu,+ kufuma pa ŵana ŵa Yeshuwa na Yowabu,+ 2,818. 12  Ŵana ŵa Elamu,+ 1,254. 13  Ŵana ŵa Zatu, 845. 14  Ŵana ŵa Zakayi, 760. 15  Ŵana ŵa Binuyi, 648. 16  Ŵana ŵa Bebayi, 628. 17  Ŵana ŵa Azigadi, 2,322. 18  Ŵana ŵa Adonikamu, 667. 19  Ŵana ŵa Bigivayi, 2,067. 20  Ŵana ŵa Adini, 655. 21  Ŵana ŵa Ateri, ŵa kwa Hezekiya, 98. 22  Ŵana ŵa Hashumu, 328. 23  Ŵana ŵa Bezayi, 324. 24  Ŵana ŵa Harifu, 112. 25  Ŵana ŵa Gibiyoni,+ 95. 26  Ŵanthu ŵa ku Betelehemu na Netofa, 188. 27  Ŵanthu ŵa ku Anatoti,+ 128. 28  Ŵanthu ŵa ku Beti-azimaveti, 42. 29  Ŵanthu ŵa ku Kiriyati-yerimu,+ Kefira, na Beyeroti,+ 743. 30  Ŵanthu ŵa ku Rama na Geba,+ 621. 31  Ŵanthu ŵa ku Mikimasi,+ 122. 32  Ŵanthu ŵa ku Beteli+ na Ayi,+ 123. 33  Ŵanthu ŵa ku Nebo munyake, 52. 34  Ŵana ŵa Elamu munyake, 1,254. 35  Ŵana ŵa Harimu, 320. 36  Ŵana ŵa Yeriko, 345. 37  Ŵana ŵa Lodi, Hadidi, na Ono,+ 721. 38  Ŵana ŵa Sena 3,930. 39  Ŵasembe:*+ Ŵana ŵa Yedaya ŵa nyumba ya Yeshuwa, 973. 40  Ŵana ŵa Imeri, 1,052. 41  Ŵana ŵa Pashuri,+ 1,247. 42  Ŵana ŵa Harimu,+ 1,017. 43  Ŵalevi:+ Ŵana ŵa Yeshuwa,+ ŵa Kadimiyeli, kufuma mu ŵana ŵa Hodeva, 74. 44  Ŵakwimba:+ Ŵana ŵa Asafu,+ 148. 45  Ŵalinda ŵa pa vipata:+ Ŵana ŵa Shalumu, ŵana ŵa Ateri, ŵana ŵa Talimoni, ŵana ŵa Akubu,+ ŵana ŵa Hatita, ŵana ŵa Shobayi, 138. 46  Ŵateŵeti ŵa pa tempile:*+ Ŵana ŵa Ziha, ŵana ŵa Hasufa, ŵana ŵa Tabawoti, 47  ŵana ŵa Kerosi, ŵana ŵa Siya, ŵana ŵa Padoni, 48  ŵana ŵa Lebana, ŵana ŵa Hagaba, ŵana ŵa Salimayi, 49  ŵana ŵa Henani, ŵana ŵa Gideli, ŵana ŵa Gahara, 50  ŵana ŵa Reyaya, ŵana ŵa Rezini, ŵana ŵa Nekoda, 51  ŵana ŵa Gazamu, ŵana ŵa Uza, ŵana ŵa Paseya, 52  ŵana ŵa Besayi, ŵana ŵa Mewunimu, ŵana ŵa Nefushesimu, 53  ŵana ŵa Bakibuki, ŵana ŵa Hakufa, ŵana ŵa Harihuri, 54  ŵana ŵa Baziliti, ŵana ŵa Mehida, ŵana ŵa Harisha, 55  ŵana ŵa Barakosi, ŵana ŵa Sisera, ŵana ŵa Tema, 56  ŵana ŵa Neziya, ŵana ŵa Hatifa. 57  Ŵana ŵa ŵateŵeti ŵa Solomoni:+ Ŵana ŵa Sotayi, ŵana ŵa Sofereti, ŵana ŵa Perida, 58  ŵana ŵa Yaala, ŵana ŵa Darikoni, ŵana ŵa Gideli, 59  ŵana ŵa Shefatiya, ŵana ŵa Hatili, ŵana ŵa Pokereti-hazebayimu, ŵana ŵa Amoni. 60  Ŵateŵeti wose ŵa pa tempile*+ na ŵana ŵa ŵateŵeti ŵa Solomoni ŵakaŵa 392. 61  Awo ŵakafuma ku Tele-mela, Tele-harisha, Kerubi, Adoni, na Imeri, kweni ŵakatondeka kupeleka ukaboni wa nyumba za ŵawiskewo na mdauko wawo, kulongora usange ŵakaŵa Ŵaisrayeli nadi ni aŵa:+ 62  Ŵana ŵa Delaya, ŵana ŵa Tobiya, ŵana ŵa Nekoda, 642. 63  Pa ŵasembe: Ŵana ŵa Habaya, ŵana ŵa Hakozi,+ ŵana ŵa Barazilayi, uyo wakatora mwanakazi pa ŵana ŵa Barazilayi+ Mugiliyadi ndipo wakachemekanga na zina lawo. 64  Aŵa ŵakapenja ukaboni mu mabuku kuti ŵamanye mukoka wawo, kweni ŵakasangikamo chara, ntheura ŵakaŵa ŵakwenelera yayi pa usembe.*+ 65  Kazembe*+ wakaŵaphalira kuti ŵangaryanga chara vinthu vituŵa chomene+ m’paka paŵe dankha wasembe kuti wakafumbe dankha na Urimu na Tumimu.+ 66  Mpingo wose pamoza ukaŵa 42,360,+ 67  kupaturako ŵazga ŵawo ŵanalume na ŵanakazi+ awo ŵakaŵa 7,337. Ŵakaŵaso na ŵakwimba 245, ŵanalume na ŵanakazi.+ 68  Mahachi ghawo ghakaŵa 736, myulu 245, 69  ngamila 435, mbunda 6,720. 70  Ŵalongozgi ŵanyake ŵa nyumba za ŵawiskewo ŵakapeleka vyawanangwa ku mulimo.+ Kazembe* wakapeleka madirakima* 1,000 gha golide, mabakule 50, na minjilira ya ŵasembe 530.+ 71  Ŵalongozgi ŵanyake ŵa nyumba za ŵawiskewo ŵakapeleka ku mulimo uwu, madirakima 20,000 gha golide na mamina* 2,200 gha siliva. 72  Ŵanthu ŵanyake wose ŵakapeleka madirakima 20,000 gha golide, mamina 2,000 gha siliva, na minjilira ya ŵasembe 67. 73  Ŵasembe, Ŵalevi, ŵalinda ŵa pa vipata, ŵakwimba,+ ŵanthu ŵanyake, ŵateŵeti ŵa pa tempile,* na Ŵaisrayeli* ŵanyake wose ŵakakhala mu misumba yawo.+ Apo mwezi wa 7 ukambanga,+ Ŵaisrayeli ŵakaŵa mu misumba yawo.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “Ŵakupelekeka.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “Ŵakupelekeka.”
Panji kuti, “ŵakafumiskikapo pa usembe chifukwa ŵakaŵa nga mbakufipirwa.”
Panji kuti, “Tirishata,” zina Lachiperesiya la mulongozgi wa chigaŵa.
Panji kuti, “Tirishata,” zina Lachiperesiya la mulongozgi wa chigaŵa.
Kanandi dirakima ili ŵanthu ŵakuliyaniska na dariki lagolide la ku Peresiya ilo likaŵa magiramu 8.4. Likuyana yayi na dirakima ilo likuyowoyeka mu Malemba Ghachigiriki. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mu Malemba Ghachihebere, mina yimoza yikuyana na magiramu 570. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “ŵakupelekeka.”
Mazgu gheneko, “Israyeli yose.”