Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Nehemiya 13:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nehemiya wakulutilira kusintha vinthu (1-31)

    • Chakhumi chipelekekenge (10-13)

    • Sabata lingafipiskikanga yayi (15-22)

    • Ŵakanizga kutolerana na ŵamitundu (23-28)

13  Pa zuŵa lira, buku la Mozesi likaŵazgika ku ŵanthu wose,+ ndipo mukasangika kuti muli kulembeka kuti Muamoni panji Mumowabu+ wanganjiranga chara mu mpingo wa Chiuta waunenesko.+  Chifukwa ntchakuti ŵakatondeka kupokelera Ŵaisrayeli na kuŵapa chakurya na maji, kweni ŵakaŵachemera Balamu kuti waŵatembe.+ Ndipouli, Chiuta withu wakazgora nthembo yira kuŵa thumbiko.+  Ŵanthu ŵakati ŵalipulika Dango, ŵakamba kupatura wose awo ŵakaŵa ŵachilendo ku Ŵaisrayeli.+  Sono pambere ivi vindachitike, Eliyashibu+ wasembe, mubali wa Tobiya,+ ndiyo wakalaŵiliranga vipinda vyakusungiramo* mu nyumba* ya Chiuta withu.+  Iyo wakamupa Tobiya chipinda chikuru chakusungiramo,* umo pakwamba ŵakaŵikangamo sembe ya vyamuminda, lubani, viteŵetero, chakhumi cha tirigu, vinyo liphya, na mafuta,+ ivyo vikaŵa vya Ŵalevi,+ ŵakwimba, na ŵalinda ŵa pa vipata, pamoza na vyakupeleka vya ŵasembe.+  Mu nyengo yose yira, ine nkhaŵa mu Yerusalemu chara, pakuti mu chaka cha 32+ cha Themba Aritazekisesi+ la Babuloni, nkhaluta kwa themba, ndipo pamanyuma nkhapempha themba kuti linizomerezge nifumepo dankha.  Kufuma apo, nkhiza ku Yerusalemu ndipo nkhawona chinthu chiheni icho Eliyashibu+ wakachita chifukwa cha Tobiya,+ wakamupa chipinda chakusungiramo vinthu mu luŵaza lwa nyumba ya Chiuta waunenesko.  Ichi chikaniŵinya chomene, ntheura nkhaponya katundu yose wa Tobiya kuwaro kwa chipinda chakusungiramo.*  Penepapo nkhalangura, ndipo ŵakatozga vipinda vyakusungiramo.* Nkhawezgeramo viteŵetero vya nyumba ya Chiuta waunenesko,+ pamoza na sembe ya vyamuminda na lubani.+ 10  Nkhasangaso kuti Ŵalevi+ ŵakapikanga chara vigaŵa vyawo,+ ntheura Ŵalevi na ŵakwimba awo ŵakateŵetanga ŵakafumapo, waliyose wakaluta ku munda wake.+ 11  Ntheura nkhakalipira ŵachiŵiri ku ŵawusi,+ nkhati: “Kasi nyumba ya Chiuta waunenesko mwayizelezgerachi?”+ Penepapo nkhaŵawunganya pamoza na kuŵaŵika pa malo ghawo. 12  Yuda yose wakiza na chakhumi+ cha tirigu, vinyo liphya, na mafuta ku vipinda vyakusungiramo.+ 13  Penepapo nkhimika Shelemiya wasembe, Zadoki mulembi, na Pedaya pa Ŵalevi kulaŵilira vipinda vyakusungiramo. Henani mwana wa Zakuri mwana wa Mataniya wakaŵa wachiŵiri wawo, pakuti ŵanthu aŵa ŵakaŵawonanga kuti mbakugomezgeka. Ukaŵa mulimo wawo kugaŵira ŵabali ŵawo vyakupeleka. 14  Munikumbuke,+ mwe Chiuta wane, pa ichi. Mungafufutanga chara lusungu* lwane ulo nachitira nyumba ya Chiuta wane na mauteŵeti ghake.+ 15  Mu mazuŵa ghara, nkhawona ŵanthu mu Yuda ŵakukanda mu chakukamiramo mpheska pa Sabata,+ ŵakayeghanga viwunjiko vya tirigu pa mbunda, ŵakizanga na vinyo, mpheska, vikuyu, na mtundu uliwose wa katundu mu Yerusalemu pa zuŵa la Sabata.+ Ntheura nkhaŵachenjezga kuti ŵaleke kuguliska vinthu pa zuŵa lira.* 16  Ŵanthu ŵa ku Ture awo ŵakakhalanga mu msumba ŵakizanga na somba na mtundu uliwose wa malonda na kuviguliska pa Sabata+ ku ŵanthu ŵa kwa Yuda na mu Yerusalemu. 17  Ntheura nkhakalipira ŵakuchindikika ŵa ku Yuda, nkhati kwa iwo: “Kasi mukuchitirachi chinthu chiheni ichi na kufipiska zuŵa la Sabata? 18  Asi ichi ndicho ŵasekuru ŵinu ŵakachita, mwakuti Chiuta withu wakakhizgira soka lose ili pa ise na pa msumba uwu? Kweni imwe mukusazgirakoso ukali wakugolera pa Israyeli pakufipiska Sabata.”+ 19  Ntheura mizgezge yikati yamba kuwa pa vipata vya Yerusalemu zuŵa la Sabata lindafike, nkhalangura kuti vijaro vijalike. Kweniso nkhayowoya kuti ŵangavijuranga chara m’paka Sabata lijumphe. Nkhimika ŵanyake mwa ŵateŵeti ŵane pa vipata mwakuti katundu waleke kunjizgika pa zuŵa la Sabata. 20  Ntheura ŵamalonda na ŵanji awo ŵakaguliskanga vinthu vya mtundu wose ŵakagona kuwaro kwa Yerusalemu kamoza panji kaŵiri. 21  Penepapo nkhaŵachenjezga, nkhati: “Kasi mukugonerachi panthazi pa linga? Usange muchitengeso nthena, nimalanenge namwe.” Kwambira nyengo yira ŵakizaso chara pa Sabata. 22  Kufuma apo, nkhaphalira Ŵalevi kuti ŵajitozgenge nyengo zose, ŵizenge na kulinda vipata kusunga zuŵa la Sabata kuŵa lakupatulika.+ Pa ichi nacho, munikumbuke, mwe Chiuta wane, munichitire chitima kuyana na ukuru wa lusungu* lwinu.+ 23  Mu mazuŵa ghara, nkhawonaso Ŵayuda awo ŵakatora* ŵanakazi+ Ŵaashidodi,+ Ŵaamoni, na Ŵamowabu.+ 24  Hafu ya ŵana ŵawo ŵakayowoyanga Chiashidodi na chiyowoyero cha ŵanthu ŵa mitundu yinyake, kweni pakaŵavya uyo wakamanyanga kuyowoya chiyowoyero cha Ŵayuda. 25  Ntheura nkhimikana nawo, nkhaŵakalipira, ŵanyake nkhaŵatimba na kuŵakwenyura sisi,+ ndipo nkhaŵalapizga mwa Chiuta kuti: “Mungapelekanga chara ŵana ŵinu ŵasungwana ku ŵana ŵawo ŵanalume, ndipo imwe mungatoranga chara ŵana ŵawo ŵasungwana kuŵa ŵawoli ŵa ŵana ŵinu ŵanalume panji ŵa imwe.+ 26  Asi Solomoni themba la Israyeli wakananga chifukwa cha ŵanakazi ŵanthena aŵa? Pa mitundu yinandi chomene, pakaŵavya themba lakuŵa nga ndiyo.+ Wakatemweka na Chiuta,+ mwakuti Chiuta wakamuŵika kuŵa themba pa Israyeli yose. Kweni mweneyuyu ndiyo ŵanakazi ŵachilendo ŵakamunangiska.+ 27  Asi ntchakuzizika kuti imwe muchite uheni ukuru uwu, kumuchitira mwambura kugomezgeka Chiuta withu pakutora ŵanakazi ŵachilendo?”+ 28  Yumoza wa ŵana ŵa Yoyada+ mwana wa Eliyashibu+ wasembe mukuru, wakaŵa mukweni wa Sanibalati+ Muhoroni. Ntheura nkhamuchimbizga kumuwuskako kwa ine. 29  Muŵakumbuke, mwe Chiuta wane, chifukwa ŵafipiska usembe,*+ phangano la usembe na la Ŵalevi.+ 30  Nkhaŵatozga ku chakufipiska chose chachilendo ndipo nkhagaŵira mulimo ŵasembe na Ŵalevi, waliyose pa uteŵeti wake.+ 31  Nkhanozga ndondomeko yakuti nkhuni+ na vipambi vyakwamba kucha vipelekekenge pa nyengo yakwimikika. Mwe Chiuta wane, munikumbuke mu uwemi.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vipinda vyakulyeramo.”
Panji kuti, “tempile la.”
Panji kuti, “chipinda chakulyeramo.”
Panji kuti, “chipinda chakulyeramo.”
Panji kuti, “vipinda vyakulyeramo.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Pangayowoyekaso kuti, “nkhaŵachenjezga pa zuŵa lira kuti ŵaleke kuguliska vinthu.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “ŵakatolera mu nyumba zawo.”
Mazgu ghanyake, “usofi.”