Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Nehemiya 12:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵasofi na Ŵalevi (1-26)

  • Kujulira linga (27-43)

  • Kovwira pa uteŵeti wa pa tempile (44-47)

12  Ŵasembe* na Ŵalevi awo ŵakanyamuka na Zerubabeli+ mwana wa Sheyatiyeli,+ na Yeshuwa+ ni aŵa: Seraya, Yeremiya, Ezira,  Amariya, Maluki, Hatushi,  Shekaniya, Rehumu, Meremoti,  Ido, Ginetoyi, Abiya,  Miyamini, Madiya, Biliga,  Shemaya, Yoyaribu, Yedaya,  Salilu, Amoki, Hilikiya, na Yedaya. Aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa ŵasembe na ŵabali ŵawo mu mazuŵa gha Yeshuwa.  Ŵalevi ŵakaŵa Yeshuwa, Binuyi, Kadimiyeli,+ Sherebiya, Yuda, na Mataniya,+ uyo wakalongozganga sumu za kuwonga pamoza na ŵabali ŵake.  Ŵabali ŵawo, Bakibukiya na Uni, ŵakimilira kuthyana na iwo pa mulimo wa kulinda.* 10  Yeshuwa wakababa Yoyakimu, Yoyakimu wakababa Eliyashibu,+ ndipo Eliyashibu wakababa Yoyada.+ 11  Yoyada wakababa Yonatani, ndipo Yonatani wakababa Yaduwa. 12  Mu mazuŵa gha Yoyakimu, aŵa ndiwo ŵakaŵa ŵasembe, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo: Pa nyumba ya Seraya,+ pakaŵa Meraya. Pa Yeremiya, Hananiya. 13  Pa Ezira,+ Meshulamu. Pa Amariya, Yehohanani. 14  Pa Malukhi, Yonatani. Pa Shebaniya, Yosefe. 15  Pa Harimu,+ Aduna. Pa Merayoti, Helikayi. 16  Pa Ido, Zekariya. Pa Ginetoni, Meshulamu. 17  Pa Abiya,+ Zikiri. Pa Miniyamini, . . .  .* Pa Mowadiya, Pilitayi. 18  Pa Biliga,+ Shamuwa. Pa Shemaya, Yehonatani. 19  Pa Yoyaribu, Matenayi. Pa Yedaya,+ Uzi. 20  Pa Salayi, Kalayi. Pa Amoki, Eberi. 21  Pa Hilikiya, Hashabiya. Pa Yedaya, Netaneli. 22  Ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo za Ŵalevi mu mazuŵa gha Eliyashibu, Yoyada, Yohanani, na Yaduwa+ ŵakalembeka, umo vikaŵira na ŵasembe, m’paka mu uthemba wa Dariyasi Muperesiya. 23  Ŵalevi awo ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo ŵakalembeka mu buku la mdauko wa zinyengo, m’paka mu mazuŵa gha Yohanani mwana wa Eliyashibu. 24  Ŵalongozgi ŵa Ŵalevi ŵakaŵa Hashabiya, Sherebiya, na Yeshuwa+ mwana wa Kadimiyeli,+ ndipo ŵabali ŵawo ŵakimilira pafupi nawo kuti ŵalumbenge na kuwonga kuyana na mazgu gha Davide+ munthu wa Chiuta waunenesko. Gulu la ŵalinda likimilira kuthyana na gulu linyake la ŵalinda. 25  Mataniya,+ Bakibukiya, Obadiya, Meshulamu, Talimoni, na Akubu+ ŵakimilira penepara pakuŵa ŵalinda ŵa pa vipata.+ Ŵakalindanga vipinda vyakusungiramo vinthu pafupi na vipata. 26  Aŵa ŵakateŵeteranga mu mazuŵa gha Yoyakimu mwana wa Yeshuwa+ mwana wa Yozadaki na mu mazuŵa gha Nehemiya kazembe na Ezira+ wasembe kweniso mulembi. 27  Pakujulira linga la Yerusalemu, ŵakapenja Ŵalevi na kwiza nawo ku Yerusalemu kufuma mu malo ghose agho ŵakakhalanga kuti ŵazakaŵepo pakujulira pamoza na kusekelera, kwimba sumu za kuwonga+ na makumbalo,* vyakwimbira vya vingwe, kweniso ŵabango. 28  Ŵana ŵa ŵakwimba* ŵakawungana pamoza kufuma ku chigaŵa,* kufuma mu Yerusalemu mose, mu vikaya vya Ŵanetofa,+ 29  ku Beti-giligala,+ kweniso kufuma ku minda ya ku Geba+ na Beti-azimaveti,+ pakuti ŵakwimba ŵakazenga vikaya vyawo kuzingilizga Yerusalemu. 30  Ŵasembe na Ŵalevi ŵakajitozga, ŵakatozga ŵanthu,+ vipata,+ na linga.+ 31  Penepapo nkhakwera pachanya pa linga na ŵakaronga ŵa Yuda. Nkhimikaso magulu ghaŵiri gha ŵakwimba sumu za kuwonga Chiuta uku ŵakwenda, gulu limoza likendanga kumalyero pa linga kulazga ku Chipata cha Vyoto.+ 32  Hoshaya na hafu ya ŵakaronga ŵa Yuda ŵakendanga mumasinda mwawo, 33  pamoza na Azariya, Ezira, Meshulamu, 34  Yuda, Benjamini, Shemaya, na Yeremiya. 35  Pamoza na iwo pakaŵa ŵana ŵanyake ŵa ŵasembe na mbata zawo:+ Zekariya mwana wa Yonatani mwana wa Shemaya mwana wa Mataniya mwana wa Mikaya mwana wa Zakuri mwana wa Asafu,+ 36  na ŵabali ŵake Shemaya, Azareli, Milalayi, Gilalayi, Mayi, Netaneli, Yuda, na Hanani. Ŵakaŵa na vyakwimbira vya Davide+ munthu wa Chiuta waunenesko. Ezira+ mulembi wakendanga panthazi pawo. 37  Ŵakati ŵafika pa Chipata cha Mbwiwi,+ ŵakenda waka nyolonyolo pa Makwelero+ gha Msumba wa Davide+ pafupi na pakukwelera linga pachanya pa Nyumba ya Davide na kulutilira kulazga ku Chipata cha Maji,+ kumafumiro gha dazi. 38  Gulu linyake lakwimba sumu za kuwonga likendanga kulwande linyake,* ndipo nkhalilondezga pamoza na hafu ya ŵanthu, pa linga pachanya pa Chigongwe cha Mauvuni,+ kulazga ku Chiliŵa Chisani,+ 39  na kukweraso kuya ku Chipata cha Efurayimu,+ Chipata cha Msumba Wakale,+ Chipata cha Somba,+ Chigongwe cha Hananeli,+ Chigongwe cha Meya, m’paka ku Chipata cha Mberere.+ Likimilira pa Chipata cha Ŵalinda. 40  Paumaliro magulu ghaŵiri ghakwimba sumu za kuwonga ghara ghakimilira panthazi pa nyumba ya Chiuta waunenesko. Nase tikimilira, ine na hafu ya ŵachiŵiri ku ŵawusi awo ŵakaŵa nane, 41  na ŵasembe Eliyakimu, Maseya, Miniyamini, Mikaya, Eliyoyenayi, Zekariya, na Hananiya, ŵakaŵa na mbata zawo, 42  Maseya, Shemaya, Eliyazara, Uzi, Yehohanani, Malikiya, Elamu, na Ezeri. Ŵakwimba ŵakavuma chomene pakulongozgeka na Izirahiya. 43  Pa zuŵa lira, ŵakapeleka sembe zinandi chomene, ŵakasekelera+ pakuti Chiuta waunenesko wakaŵasekereska na chimwemwe chikuru.+ Ŵanakazi na ŵana nawo ŵakasekelera, mwakuti mazgu gha kusekelera mu Yerusalemu ghakapulikikwanga kutali.+ 44  Pa zuŵa lira, pakimikika ŵanalume kulaŵilira vipinda vyakusungamo+ vyakupeleka,+ vipambi vyakwamba,+ na vyakhumi.+ Ivi vikaŵa vyakuti ŵawunjikengemo vyakupeleka vyakufuma mu minda ya mu misumba ivyo Dango+ likatenge vipelekekenge ku ŵasembe na Ŵalevi,+ pakuti mukaŵa kusekelera mu Yuda chifukwa cha ŵasembe na Ŵalevi awo ŵakateŵeteranga. 45  Ŵakamba kuchita milimo ya Chiuta wawo na mulimo wa kutoweska, nga umo ŵakachitira ŵakwimba na ŵalinda ŵa pa vipata, kuyana na mazgu gha Davide na mwana wake Solomoni. 46  Chifukwa kale mu mazuŵa gha Davide na Asafu, kukaŵa ŵanthu ŵakulongozga ŵakwimba, kweniso sumu za kulumba na kuwonga Chiuta.+ 47  Mu mazuŵa gha Zerubabeli+ na mu mazuŵa gha Nehemiya, Israyeli yose wakapelekanga vyakupeleka ku ŵakwimba+ na ŵalinda ŵa pa vipata,+ kuyana na ivyo vikakhumbikwanga zuŵa na zuŵa. Ŵakaŵikangaso pamphepete vyakupeleka vinyake kuŵa vya Ŵalevi,+ ndipo Ŵalevi nawo ŵakaŵikanga vyakupeleka vinyake kuŵa vya mphapu ya Aroni.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “Ŵasofi.”
Pangayowoyekaso kuti, “pa nyengo ya kusopa.”
Mu mipukutu Yachihebere, apa pakwenera kuti pali kuluwika zina.
“Kumbalo,” ntchinthu chakuvungulika nga ni mbale icho ŵakwimbira.
Panji kuti, “Ŵakwimba ŵakusambizgika makora.”
Ndiko kuti, chigaŵa chakuzingilizga Yorodani.
Panji kuti, “kunthazi.”