Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mupharazgi 6:1-12

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuŵa na katundu kwambura kusangwa nayo (1-6)

  • Sangwani na ivyo muli navyo sono (7-12)

6  Pali ngozi yinyake* iyo nayiwona pano pasi, ndipo nja ŵanthu wose, yakuti:  Chiuta waunenesko wakupa munthu usambazi, katundu, na uchindami, mwakuti wakusoŵerwa kanthu chara pa ivyo wakukhumba. Kweni Chiuta waunenesko wakumuzomerezga chara kusangwa navyo, nangauli mulendo wangasangwa navyo. Ichi ntchawaka na suzgo yikuru chomene.  Usange munthu wangababa ŵana 100 na kukhala vyaka vinandi, m’paka kuchekura, kweni wakusangwa chara na vinthu vyake viwemi pambere wandakhilire ku dindi,* mbwenu ine nkhuwona kuti mwana uyo wababika wakufwa wali makora kuluska iyo.+  Pakuti uyu wakiza pawaka na kuluta mu chisi, ndipo zina lake lavungilizgika mu chisi.  Nangauli dazi wakaliwona yayi panji kumanya kanthu kalikose, wali makora nipera* kuluska wakwamba yura.+  Kasi para wakhala vyaka 2,000, pali chandulo wuli usange wakusangwa yayi? Asi wose ŵakuluta ku malo ghamoza?+  Mulimo wose uwo munthu wakutokatoka nawo ngwakuti wazuzge nthumbo yake,*+ kweni njara yake yikumara yayi.  Pakuti kasi wavinjeru wakumuluskira mpha muzeleza,+ panji pali chandulo wuli para munthu mukavu wakumanya umo wangendera pamaso pa ŵamoyo?*  Ntchiwemi kusangwa na ivyo maso ghawona kuluska kuhangayika waka na makhumbiro.* Ichi nacho ntchawaka, nkhuchimbizga waka mphepo. 10  Chose icho chiza chili kupika kale zina, ndipo munthu wakumanyikwa umo waliri. Wangakwesako yayi kwa uyo ngwankhongono chomene kuluska iyo. 11  Para pali mazgu ghanandi,* vyawaka navyo vikuŵa vinandi, ntheura vili na uwemi wuli kwa munthu? 12  Ni njani wakumanya icho ntchiwemi chomene kuti munthu wachite mu umoyo, mu mazuŵa ghachoko waka gha umoyo wake wawaka uwo uli nga ni muzgezge?+ Chifukwa ni njani wangaphalira munthu icho chichitikenge pano pasi para iyo waluta?

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “soka linyake.”
Panji kuti, “pambere dindi lindaŵe lake.”
Mazgu gheneko, “wali na chipumulo chikuru.”
Mazgu gheneko, “mulomo wake.”
Panji kuti, “umo wangachitira kuti waŵe wamoyo?”
Panji kuti, “kuluska kuyingayinga kwa umoyo.”
Pangayowoyekaso kuti, “vinthu vinandi.”