Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mupharazgi 1:1-18

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyose ni vyawaka (1-11)

    • Charu chapasi chikukhalilira muyirayira (4)

    • Dazi, mphepo, na maji vikuzingilira waka kwambura kuleka (5-7)

    • Palije chiphya pasi pa mtambo (9)

  • Vinjeru vya ŵanthu vikugota (12-18)

    • Kuchimbizga waka mphepo (14)

1  Mazgu gha mupharazgi,*+ mwana wa Davide, themba la Yerusalemu.+   Mupharazgi wakuti: “Ni vyawaka nkhanira,Ni vyawakawaka. Vinthu vyose ni vyawaka!”+   Kasi munthu wakusanga chandulo wuli pa mulimo wake woseUwo wakutokatoka nawo pano pasi?+   Muwiro umoza ukuluta, muwiro unyake ukwiza,Kweni charu chapasi chikukhalilira* muyirayira.+   Dazi likufuma,* ndipo dazi likunjira,Likuchimbira kuwelera ku malo ghake, uko likufumaso.+   Mphepo yikuya kumwera ndipo yikuzingilira m’paka kumpoto.Mphepo yikuzwezweteka, yikuzingilira waka.   Milonga yose yikuthira mu nyanja, kweni nyanja yikuzura yayi.+ Milonga yikuwelera uko yikufuma kuti yikambireso kukhira.+   Vinthu vyose ni vyakuvuska.Palije nanga njumoza uyo wangaviyowoya. Jiso likukhuta yayi na kuwona,Nesi khutu kuzura na kupulika.   Icho chikaŵako ndicho chizamuŵakoso,Ndipo ivyo vikachitika ndivyo vizamuchitikaso.Palije chinthu chiphya pano pasi.+ 10  Kasi chilipo chinthu icho munthu wangayowoya kuti: “Wonani, ichi ntchinthu chiphya”? Chikaŵapo kwamba kale na kale.Chikaŵako pambere ise tindaŵeko. 11  Palije uyo wakukumbuka ŵanthu ŵa mu nyengo zakale.Awo ŵazamuŵako kunthazi ŵazamukumbukika yayi.Ndipo nawo ŵazamukumbukikaso yayi na awo ŵazamuŵako kunthazi.+ 12  Ine, mupharazgi, ndine themba la Israyeli mu Yerusalemu.+ 13  Na vinjeru+ nkhakhuka mu mtima wane kuti nisande na kubowozga vyose ivyo vikuchitika pasi pa mtambo,+ mulimo wakusuzga uwo Chiuta wali kupeleka ku ŵana ŵa ŵanthu, weneuwo ŵakutangwanika nawo. 14  Nkhawona milimo yose iyo yikuchitika pano pasi,Ndipo nkhasanga kuti yose njawakawaka, nkhuchimbizga waka mphepo.+ 15  Chinthu icho ntchakubendera chinganyoloskeka chara,Ndipo icho palije, chingapendeka yayi. 16  Penepapo nkhati mu mtima wane: “Wonani, nili na vinjeru vinandi kuluska waliyose uyo wakaŵako mu Yerusalemu+ pambere ine nindaŵeko. Ndipo mtima wane ukasanga vinjeru vinandi na kumanya vinthu.”+ 17  Nkhaŵikapo mtima kuti nimanye vinjeru, vifusi na uzeleza,+ ndipo uku nako nkhuchimbizga waka mphepo. 18  Pakuti mu vinjeru vinandi, muli kukwenyelera kukuru,Mwakuti uyo wakusazgirako kumanya vinthu wakusazgirako vyakuŵinya.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wakuwunganya ŵanthu.”
Mazgu gheneko, “chikwimilira.”
Panji kuti, “likuŵala.”