Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 5:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Hananiya na Safira (1-11)

  • Ŵapositole ŵakuchita vimanyikwiro vinandi (12-16)

  • Ŵakukakika na kufwatulika (17-21a)

  • Ŵakutolekeraso panthazi pa Khoti Likuru (21b-32)

    • ‘Kupulikira Chiuta m’malo mwa ŵanthu’ (29)

  • Ulongozgi wa Gamaliyeli (33-40)

  • Kupharazga nyumba na nyumba (41, 42)

5  Mwanalume munyake, zina lake Hananiya pamoza na muwoli wake Safira, ŵakaguliska munda wawo.  Kweni wakabisako ndalama zinyake, muwoli wake nayo wakamanya, ndipo zinyake wakiza nazo na kuziŵika pa malundi gha ŵapositole.+  Kweni Petrosi wakati: “Hananiya, chifukwa wuli Satana wakukhwimiska mtima kuti upusike+ mzimu utuŵa+ na kubisa ndalama zinyake izo ukaguliskira munda?  Asi pambere undaguliskike ukaŵa wako, ndipo ukati waguliskika asi ndalama zikaŵa mu mawoko ghako? Chifukwa wuli ukaghanaghana kuchita nthena mu mtima wako? Wapusika ŵanthu chara, kweni Chiuta.”  Hananiya wakati wapulika mazgu agha, wakawa pasi na kufwira papo. Ndipo wose awo ŵakapulika ŵakawopa chomene.  Ŵanyamata ŵakawuka, ŵakamuvunga mu salu, ndipo ŵakamutembezera kuwaro na kukamusunga.  Sono pakati pajumpha pafupifupi maora ghatatu, muwoli wake wakanjira, kwambura kumanya icho chachitika.  Petrosi wakati kwa iyo: “Niphalira, kasi ndalama izo imwe mukaguliskira munda ni zenezizi?” Iyo wakati: “Enya, ni zenezizi.”  Ntheura Petrosi wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli imwe mwaŵaŵiri mukakolerana kuti muyezge mzimu wa Yehova?* Wona, malundi gha awo ŵasunga mfumu wako ghali pa mulyango, ndipo ŵakutembezerenge kuwaro.” 10  Nyengo yeneyiyo, wakawa pasi pa malundi gha Petrosi na kufwira papo. Ŵanyamata ŵakati ŵanjira ŵakasanga kuti wafwa, ndipo ŵakamutembezera kuwaro na kukamusunga pafupi na mfumu wake. 11  Ntheura, mpingo wose na wose awo ŵakapulika vinthu ivi ŵakawopa chomene. 12  Kweniso, ŵapositole ŵakalutilira kuchita vimanyikwiro vinandi na minthondwe* pakati pa ŵanthu.+ Ndipo wose ŵakawungananga mu Khonde la Solomoni.+ 13  Pakaŵavya nanga njumoza wa ŵanthu ŵanyake uyo wakakhwima mtima kujibatika kwa iwo, ndipouli ŵanthu ŵakaŵatamikanga. 14  Kweniso ŵanalume na ŵanakazi ŵanandi awo ŵakagomezga Fumu ŵakalutilira kusazgikira.+ 15  Ŵanthu ŵakizanga na ŵalwari mu misewu yikuru na kuŵagoneka pa tumabedi na pa mphasa kuti para Petrosi wakujumpha, muzgezge wake pera ufike pa ŵalwari ŵanyake.+ 16  Kweniso, wumba uwo ukafumanga mu misumba yapafupi na Yerusalemu ukizanga, ukayeghanga ŵanthu ŵalwari na awo ŵakasuzgikanga na mizimu yaukazuzi, ndipo wose ŵakachizgikanga. 17  Kweni wasembe mukuru na wose awo ŵakaŵa nayo, ŵalondezgi ŵa Ŵasaduki, ŵakawuka ndipo ŵakachita sanji. 18  Ŵakaŵakora* ŵapositole na kuŵajalira mu jele.+ 19  Kweni nausiku, mungelo wa Yehova* wakajura milyango ya jele+ na kuŵafumiska ndipo wakati: 20  “Lutaninge, mukimilire mu tempile ndipo mulutilire kuphalira ŵanthu mazgu ghose gha umoyo uwo ukwiza.” 21  Ŵakati ŵapulika ichi, kukati kwacha ŵakanjira mu tempile ndipo ŵakamba kusambizga. Sono wasembe mukuru na awo ŵakaŵa nayo ŵakati ŵiza, ŵakachema ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* na wumba wose wa ŵalara ŵa ŵana ŵa Israyeli, ndipo ŵakatuma ŵalinda ku jele kuti ŵakatore ŵapositole. 22  Kweni ŵalinda ŵakati ŵafika ku jele ŵakaŵasanga yayi. Ntheura ŵakawelera na kukayowoya, 23  kuti: “Tangusanga jele ndakujara na kulokeka makora ndipo ŵalinda ŵangwimilira pa milyango, kweni tati tajura mukati tangusangamo munthu chara.” 24  Ndipo kapitawo wa tempile na ŵalara ŵa ŵasembe ŵakati ŵapulika mazgu agha, ŵakamanya yayi umo vimalirenge. 25  Kweni mwanalume munyake wakiza na kuŵaphalira kuti: “Wonani, ŵanthu ŵara mukaŵajalira mu jele ŵimilira mu tempile, ŵakusambizga ŵanthu.” 26  Penepapo kapitawo wakaluta pamoza na ŵalinda ŵake na kuŵatora, kweni ŵakalimbana nawo yayi, pakuti ŵakawopanga ŵanthu kuti ŵangaŵadinya na malibwe.+ 27  Ntheura ŵakiza nawo na kuŵayimika panthazi pa Khoti Likuru.* Wasembe mukuru wakaŵafumba 28  ndipo wakati: “Tikamuphalirani kuti muleke kulutilira kusambizga mu zina ili,+ kweni wonani, mwazuzga Yerusalemu na chisambizgo chinu, ndipo mukukhumba kuti mulandu wa ndopa za munthu uyu uŵe pa ise.”+ 29  Petrosi na ŵapositole ŵanyake ŵakazgora kuti: “Tikwenera kupulikira Chiuta nga muwusi m’malo mwa ŵanthu.+ 30  Chiuta wa ŵasekuru ŵithu wakawuska Yesu, uyo imwe mukamukoma pakumupayika pa khuni.+ 31  Chiuta wali kumukwezgera ku woko lake lamalyero+ nga ni Mulongozgi Mulara+ na Mponoski,+ kuti Israyeli wang’anamuke mtima na kugowokereka zakwananga zake.+ 32  Ndipo ise ndise ŵakaboni pa nkhani izi,+ pamoza na mzimu utuŵa,+ uwo Chiuta wapeleka ku awo ŵakumupulikira nga muwusi.” 33  Ŵakati ŵapulika ichi, ŵakakwiya chomene ndipo ŵakakhumbanga kuŵakoma. 34  Kweni Mufarisi munyake zina lake Gamaliyeli+ wakawuka mu Khoti Likuru la Ŵayuda.* Gamaliyeli wakaŵa msambizgi wa Dango uyo ŵanthu wose ŵakamuchindikanga. Wakati ŵapositole ŵaŵafumiskire kuwaro nyengo yichoko waka. 35  Ndipo wakati: “Ŵanalume ŵa Israyeli, chenjerani na ivyo mukukhumba kuchitira ŵanthu aŵa. 36  Pakuti kale kukawuka Teyudasi, uyo wakajitoranga kuti ni munthu wakuzirwa. Ŵanalume ŵanandi, pafupifupi 400 ŵakanjira mu gulu lake. Kweni wakati wakomeka, wose awo ŵakamulondezganga ŵakambininika na kumara. 37  Pamasinda, kukawuka Yudasi Mugalileya mu mazuŵa gha kalembera, ndipo wakaguza ŵanthu ŵanandi. Munthu uyu wakati wafwa, wose awo ŵakamulondezganga ŵakambininika. 38  Ntheura, umo viliri apa, nkhumuphalirani kuti, kulimbana nawo yayi ŵanthu aŵa, kweni muŵaleke waka. Pakuti usange chisambizgo ichi panji mulimo uwu ni vyakufuma ku ŵanthu, vimalenge vyekha. 39  Kweni usange ni vyakufuma kwa Chiuta, muvimazgenge yayi.+ Paumaliro mungasangika kuti mukulimbana na Chiuta.”+ 40  Ŵakapulikira ulongozgi wake. Ndipo ŵakachema ŵapositole, ŵakaŵathyapura+ na kuŵakanizga kuyowoya mu zina la Yesu, ndipo ŵakaŵaleka kuti ŵalutenge. 41  Ntheura ŵakafumapo panthazi pa Khoti Likuru,* ŵakasekeleranga+ pakuti ŵakapimika ŵakwenelera kuyuyulika chifukwa cha zina la Yesu. 42  Ndipo zuŵa lililose mu tempile na ku nyumba na nyumba+ ŵakalutilira kwambura kuleka kusambizga na kupharazga makani ghawemi ghakuyowoya vya Khristu, Yesu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyakuzizwiska.”
Panji kuti, “Ŵakaŵakaka.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”