Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 28:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mumphepete mwa nyanja ku Melita (1-6)

  • Adada ŵa Pubuliyo ŵakuchizgika (7-10)

  • Kuluta ku Romu (11-16)

  • Paulosi wakuyowoya na Ŵayuda mu Romu (17-29)

  • Paulosi wakupharazga mwa wanangwa kwa vyaka viŵiri (30, 31)

28  Tikati tafika makora pa mtunda, tikamanya kuti chirwa chira chikachemekanga Melita.+  Ndipo ŵanthu ŵa mu charu chira* ŵakatilongora lusungu lwapadera. Ŵakatipokelera makora tose ndipo ŵakatipembera moto chifukwa kukazizima ndiposo vula yikalokwanga.  Kweni apo Paulosi wakatora mziwo wa nkhuni na kuwuŵika pa moto, njoka ya chipiri yikafuma chifukwa cha chithukivu ndipo yikamuluma pa woko na kudemelera papo.  Ŵanthu ŵa mu charu chira ŵakati ŵawona kuti chipiri chikulendera ku woko lake, ŵakamba kuyowoyeskana kuti: “Nadi, munthu uyu ngwakukoma ŵanthu, ndipo nangauli wapona pa nyanja, urunji ukuzomerezga chara kuti walutilire kuŵa wamoyo.”  Paulosi wakamijira chipiri chira pa moto ndipo wakapwetekeka yayi.  Kweni ŵanthu ŵakalindizganga kuti watupenge panji kuwa pasi mwamabuchi na kufwa. Ŵakati ŵalindilira nyengo yitaliko na kuwona kuti kanthu kaheni kakumuchitikira yayi, ŵakasintha maghanoghano ghawo ndipo ŵakamba kuyowoya kuti wakaŵa chiuta.  Sono pafupi na malo ghara, pakaŵa munthu wakuzirwa pa chirwa chira, zina lake Pubuliyo. Munthu uyu wakaŵa na minda ndipo wakatipokelera makora na kutipwelelera mazuŵa ghatatu.  Kweni wiske wa Pubuliyo wakagonanga pasi chifukwa cha kuthukira muthupi kweniso wakaŵa na pamoyo pa ndopa. Ndipo Paulosi wakiza kwa iyo na kulomba, wakaŵika mawoko ghake pa iyo na kumuchizga.+  Ichi chikati chachitika, ŵanthu ŵanyake wose ŵa pa chirwa chira awo ŵakaŵa ŵalwari, ŵakamba kwiza kwa iyo na kuchizgika.+ 10  Ŵakatipa vyawanangwa vinandi, ndipo apo tikanyamukanga, ŵakatipa vinthu ivyo tikasoŵanga. 11  Pakati pajumpha myezi yitatu, tikanyamuka pa ngalaŵa yakufuma ku Alekizandiriya iyo yikakhala pa chirwa chira nyengo ya chiwuvi ndipo yikaŵa na chimanyikwiro cha “Ŵana ŵa Zeusi.” 12  Tikati tafika pa dowoko la Sirakusi, tikakhalapo mazuŵa ghatatu. 13  Kufuma pa malo agha tikazingilira ndipo tikafika pa Regiyo. Zuŵa lakulondezgapo, mphepo yamwera yikawuka ndipo tikafika pa Puteyoli pa zuŵa lachiŵiri. 14  Apa, tikasanga ŵabali ndipo ŵakatiŵeyelera kuti tikhale nawo mazuŵa 7, mbwenu tikaluta ku Romu. 15  Ŵabali ŵa mu Romu ŵakati ŵapulika vya ise, ŵakiza m’paka pa Msika wa Apiyo na Nyumba Zitatu za Ŵalendo kuzakakumana nase. Paulosi wakati waŵawona, wakawonga Chiuta na kukhwima mtima.+ 16  Paumaliro tikati tanjira mu Romu, Paulosi ŵakamuzomerezga kukhala yekha na msilikari uyo wakamulindanga. 17  Mazuŵa ghatatu ghakati ghajumphapo, wakachema ŵanalume ŵakuzirwa ŵa Ŵayuda. Ŵakati ŵawungana, wakaŵaphalira kuti: “Mwaŵabali, nkhapelekeka nga ni kayidi kufuma ku Yerusalemu mu mawoko gha Ŵaroma,+ kweni ŵanthu ŵakwithu nindaŵanangirepo kalikose panji kuswa malango gha ŵasekuru ŵithu.+ 18  Ndipo Ŵaroma ŵakati ŵafumbisiska,+ ŵakakhumbanga kunifwatura pakuti nkhaŵavya mulandu wakwenelera nyifwa.+ 19  Ŵayuda ŵakati ŵakana, nkhachichizgika kupempha kwiza kwa Kesare,+ kweni nkhaŵa na khumbo lakuti nikake mtundu wane yayi. 20  Lekani nkhapempha kuti niwonane namwe na kuyowoya namwe. Nakakika na matcheni agha chifukwa cha chigomezgo cha Israyeli.”+ 21  Ŵakati kwa iyo: “Tindapokerepo kalata yakuyowoya vya iwe kufuma ku Yudeya. Ndipo ŵabali awo ŵiza kuno ŵandatiphalirepo panji kuyowoya kanthu kaheni kakukhwaskana na iwe. 22  Kweni tikuwona kuti ntchakwenelera kupulika kwa iwe maghanoghano ghako, pakuti tikumanya kuti kulikose+ ŵanthu ŵakuyowoya viheni vya gulu lakugaluka ili.”+ 23  Sono ŵakapangana zuŵa lakuti ŵakumane nayo, ndipo ŵakiza mu unandi uko wakakhalanga. Kwamba mulenji m’paka mise, wakaŵalongosolera nkhani iyi na kuchitira ukaboni mwakukwana vya Ufumu wa Chiuta. Wakayowoyaso fundo zakukopa zakukhwaskana na Yesu+ kufuma mu Dango la Mozesi+ na ivyo Ntchimi zikalemba.+ 24  Ŵanyake ŵakamba kugomezga ivyo wakayowoya, ŵanyake ŵakagomezga yayi. 25  Ntheura, pakuti ŵakapambana maghanoghano, ŵakamba kufumapo, ndipo Paulosi wakayowoya kuti: “Mzimu utuŵa ukayowoya unenesko kwizira mwa ntchimi Yesaya ku ŵasekuru ŵinu, 26  ukati, ‘Luta ku ŵanthu aŵa na kuyowoya kuti: “Kupulika, mupulikenge kweni kupulikiska chara. Ndipo kulaŵiska, mulaŵiskenge kweni kuwona chara.+ 27  Pakuti mtima wa ŵanthu aŵa wakulungara, ndipo ŵapulika na makutu ghawo kweni ŵakuchitapo kanthu chara. Ŵajara maso ghawo na makutu ghawo kuti ŵaleke kuwona na kupulika kweniso kupulikiska na mtima wawo na kuwerako kuti ine niŵachizge.”’+ 28  Ntheura manyani kuti chiponosko chakufuma kwa Chiuta chatumika ku mitundu,+ ndipo ŵachipokelerenge nadi.”+ 29  *—— 30  Ntheura wakakhala vyaka vyose viŵiri mu nyumba yake ya lenti,+ ndipo wakaŵapokeleranga makora wose awo ŵakizanga kwa iyo. 31  Wakaŵapharazgiranga vya Ufumu wa Chiuta na kuŵasambizga vya Fumu Yesu Khristu na wanangwa ukuru wakuyowoya,*+ kwambura chakujandizga.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵanthu ŵa chiyowoyero chachilendo.”
Panji kuti, “na chikanga.”