Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 25:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Fesito wakupulikizga mulandu wa Paulosi (1-12)

    • ‘Nkhupempha kuti nilute kwa Kesare!’ (11)

  • Fesito wakufumba Themba Agripa (13-22)

  • Paulosi panthazi pa Agripa (23-27)

25  Ntheura Fesito+ wakafika mu chigaŵa chake na kwamba kulongozga. Pakati pajumpha mazuŵa ghatatu wakakwelera ku Yerusalemu kufuma ku Kesareya.  Ŵalara ŵa ŵasembe na ŵanalume ŵakuzirwa ŵa Ŵayuda ŵakamuphalira vya Paulosi.+ Ŵakamba kuŵeyelera Fesito  kuti waŵachitire lusungu, watumizge Paulosi ku Yerusalemu. Kweni ŵakanozganga chiŵembu kuti ŵamukhazge pa nthowa na kumukoma.+  Kweni Fesito wakazgora kuti Paulosi ŵakwenera kumusunga mu Kesareya ndiposo kuti iyo wakaŵa pafupi kunyamuka kuya kwenekura.  Iyo wakati: “Ntheura awo mbalongozgi pakati pinu, ŵakhire pamoza na ine, ŵakayowoye mulandu wake usange munthu uyu wali kuchita nadi kanthu kaheni.”+  Sono wakati wakhala nawo mazuŵa ghambura kujumpha 8 panji 10, wakakhilira ku Kesareya, ndipo zuŵa lakulondezgapo wakakhala pa chitengo chakweruzgirapo na kuchemeska Paulosi kuti watolekere mukati.  Wakati wafika, Ŵayuda awo ŵakakhira kufuma ku Yerusalemu ŵakamuzingilizga. Ŵakamuyowoyera milandu yinandi yakofya iyo ŵakatondeka kupeleka ukaboni wake.+  Kweni Paulosi pakujivikilira wakati: “Nindachitepo kanthu kalikose kakunangira Dango la Ŵayuda nesi tempile panji Kesare.”+  Fesito wakakhumbanga kukondweska Ŵayuda,+ ndipo wakafumba Paulosi kuti: “Kasi pa vinthu ivi, ukukhumba kukwelera ku Yerusalemu kuti ndiko ukeruzgikire panthazi pane?” 10  Kweni Paulosi wakati: “Nkhwimilira panthazi pa chitengo chakweruzgirapo cha Kesare, apo nkhwenera kweruzgikira. Ŵayuda nindaŵanangirepo kanthu kalikose, nga umo namwe mukuwonera. 11  Usange nili wakwananga nadi ndipo nachita kanthu kakwenelera nyifwa,+ nkhopa yayi kufwa. Kweni usange palije unenesko pa ivyo ŵanthu aŵa ŵakuniyowoyera, palije munthu uyo wanganipeleka kwa iwo kuti waŵakondweske. Nkhupempha kuti mulandu wane ulute kwa Kesare!”+ 12  Fesito wakati wayowoya na wupu wa ŵakupeleka fundo, wakazgora: “Wapempha kuluta kwa Kesare, ulutenge kwa Kesare.” 13  Sono mazuŵa ghakati ghajumphapo, Themba Agripa na Berenike ŵakafika ku Kesareya kuzakachindika Fesito. 14  Pakuti ŵakakhala mazuŵa ghanandi kwenekura, Fesito wakathura mulandu wa Paulosi kwa themba, wakati: “Pali munthu munyake uyo Felike wali kumuleka mu jele. 15  Apo nkhaŵa mu Yerusalemu, ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara ŵa Ŵayuda ŵakiza na kuniphalira vya iyo.+ Ŵakapempha kuti weruzgike kuti ngwakwananga. 16  Kweni nkhaŵazgora kuti Ŵaroma ŵalije dango lanthena. Ŵakupeleka yayi munthu uyo wapika mulandu mu mawoko gha ŵalwani ŵake kuti ŵaŵakondweske, pambere wandakumane maso na maso na awo ŵakumususka kuti waŵe na mwaŵi wakujivikilira pa mulandu wake.+ 17  Ŵakati ŵafika kuno, mwaluŵiro zuŵa lakulondezgapo nkhakhala pa chitengo chakweruzgirapo ndipo nkhati munthu uyu watolekere mukati. 18  Ŵakati ŵimilira awo ŵakamupa mulandu ŵakatondeka kupeleka ukaboni uliwose wa viheni ivyo nkhamughanaghaniranga.+ 19  Ŵakasuskananga nayo waka vya chiuta wawo uyo ŵakusopa+ ndiposo vya munthu wakuchemeka Yesu uyo wakafwa, kweni Paulosi wakukosera kuti ngwamoyo.+ 20  Ntheura nkhasoŵa chakuchita pa mphindano iyi, nkhamufumba usange wakukhumba kuluta ku Yerusalemu na kweruzgikira kwenekura pa nkhani izi.+ 21  Kweni Paulosi wakati wapempha kuti timusunge na kulindilira icho wadumurenge Wakuchindikika,*+ nkhati ŵamusunge m’paka nimutume kwa Kesare.” 22  Agripa wakati kwa Fesito: “Nane nkhukhumba kumupulika munthu uyu.”+ Iyo wakati: “Mumupulikenge machero.” 23  Zuŵa lakulondezgapo, Agripa na Berenike ŵakiza mwakujitukumura chomene ndipo ŵakanjira mu khoti pamoza na ŵalongozgi ŵa ŵankhondo kweniso ŵanalume ŵakumanyikwa ŵa mu msumba. Fesito wakachemeska Paulosi, ndipo ŵakiza nayo. 24  Fesito wakati: “Themba Agripa na mose imwe muli pano pamoza nase, mukumuwona munthu uyu, uyo Ŵayuda wose mu Yerusalemu na kuno wuwo ŵakanipempha na kuchemerezga kuti wakwenera kufwa.+ 25  Kweni nkhawona kuti wandachite kanthu kakwenelera nyifwa.+ Ntheura munthu uyu wakati wapempha kuti walute kwa Wakuchindikika, nkhaghanaghana kumutuma kwa iyo. 26  Kweni nilije chakuti nilembere Fumu yane pakuyowoya vya munthu uyu. Ntheura namutolera panthazi pa imwe mose, ndipo chomene panthazi pa imwe, Themba Agripa, mwakuti para mwafumbisiska mulandu uwu, nisange chakulemba. 27  Nkhuwona kuti ntchambura kwenelera kutuma kayidi kwambura kulongosora milandu yake.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Augusto.” Ili ni zina lantchindi la themba la Roma.