Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 23:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakuyowoya panthazi pa Khoti Likuru (1-10)

  • Fumu yikukhozga Paulosi (11)

  • Chiŵembu chakuti ŵakome Paulosi (12-22)

  • Paulosi wakutumizgika ku Kesareya (23-35)

23  Paulosi wakati wadodoliska ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda,* wakati: “Mwaŵabali, nakhala na njuŵi yituŵa+ panthazi pa Chiuta m’paka muhanya uno.”  Wasembe mukuru Ananiya wakati wapulika mazgu agha, wakaphalira awo ŵakimilira pafupi na Paulosi kuti ŵamutimbe pa mulomo.  Paulosi wakati kwa iyo: “Chiuta wakutimbenge, iwe wati waka tuu nga ntchiliŵa cha penti mutuŵa.* Wakhala pasi kuti uneruzge ine mwakuyana na Dango, kasi ukuswaso Dango apo ukuti ŵanitimbe?”  Awo ŵakimilira pafupi ŵakati: “Kasi ukutuka wasembe mukuru wa Chiuta?”  Ndipo Paulosi wakati: “Ŵabali, nangumanya chara kuti ngwasembe mukuru. Pakuti kuli kulembeka, ‘Ungayowoyeranga uheni chara mulongozgi wa ŵanthu ŵako.’”+  Sono Paulosi wakati wawona kuti pakaŵa Ŵasaduki na Ŵafarisi, wakachemerezga mu Khoti Likuru kuti: “Mwaŵabali, ndine Mufarisi,+ mwana wa Ŵafarisi. Nkhweruzgika chifukwa cha chigomezgo cha chiwuka cha ŵakufwa.”  Wakati wayowoya mazgu agha, Ŵafarisi na Ŵasaduki ŵakamba kugazgana ndipo wumba ukagaŵikana.  Pakuti Ŵasaduki ŵakuti kulije chiwuka nesi ŵangelo panji mzimu, kweni Ŵafarisi ŵakugomezga* vyose ivi.+  Ntheura pakaŵa chiwawa chikuru, ndipo ŵalembi ŵanyake awo ŵakalondezganga Ŵafarisi ŵakawuka na kwamba kususka mwaukali, ŵakati: “Tikusangamo ubudi uliwose yayi mwa munthu uyu, kweni usange mzimu panji mungelo wakayowoya kwa iyo+—.” 10  Sono kugazgana kukati kwakura chomene, mulongozgi wa ŵankhondo wakawopa kuti Paulosi ŵamupalurenge, ndipo wakaphalira ŵasilikari kuti ŵakhire na kumuwuskapo pakati pawo na kumutolera mu linga la ŵasilikari. 11  Kweni usiku Fumu yikimilira pafupi na iyo ndipo yikati: “Khwima mtima!+ Pakuti umo wanichitira ukaboni mwakukwana mu Yerusalemu, ndimo ukachitireso ukaboni mu Romu.”+ 12  Sono kukati kwacha, Ŵayuda ŵakanozga chiŵembu ndipo ŵakajilapizga, ŵakayowoya kuti ŵaryenge chara nesi kumwa m’paka ŵamukome dankha Paulosi. 13  Awo ŵakajilapizga kuti ŵachitenge chiŵembu ichi ŵakaŵapo ŵanthu ŵakujumpha 40. 14  Ŵanthu aŵa ŵakaluta ku ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalara, ŵakati: “Tajilapizga kuti tiryenge yayi m’paka tikome dankha Paulosi. 15  Ntheura, imwe pamoza na ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* mumuphalire mulongozgi wa ŵankhondo kuti wize nayo kwa imwe nga ni para mukukhumba kupulikiska makora mulandu wake. Kweni pambere wandafike pafupi, ise tiŵenge ŵakunozgeka kumukoma.” 16  Kweni muphwa wa Paulosi wakapulika za chiŵembu ichi, ndipo wakiza na kunjira mu linga la ŵasilikari na kumuphalira Paulosi. 17  Sono Paulosi wakachema yumoza wa ŵalara ŵa ŵasilikari ndipo wakati: “Luta na munyamata uyu kwa mulongozgi wa ŵankhondo, pakuti wali na kanthu kakuti wakamuphalire.” 18  Ntheura wakamutora na kuluta nayo kwa mulongozgi wa ŵankhondo ndipo wakati: “Paulosi uyo ni kayidi wangunichema ndipo wangunipempha kuti nize na munyamata uyu kwa imwe, pakuti wali na kanthu kakuti wamuphalirani.” 19  Mulongozgi wa ŵankhondo wakamukora pa woko na kuluta nayo pamphepete ndipo wakamufumba kuti: “Kasi ukukhumba kuniphalira vichi?” 20  Iyo wakati: “Ŵayuda ŵapangana kuti ŵamupemphani kuti Paulosi mumutume ku Khoti Likuru* namachero nga ni para ŵakukhumba kumanya makora mulandu wake.+ 21  Kweni mungazomeranga chara kuti ŵamunyengelerani, chifukwa ŵanthu ŵakujumpha 40 ŵamujoŵelera. Ŵajilapizga kuti ŵaryenge yayi nesi kumwa m’paka ŵamukome dankha.+ Ŵanozgeka kumukoma ndipo ŵakulindilira kuti imwe muzomerezge.” 22  Ntheura mulongozgi wa ŵankhondo wakamuleka munyamata kuti walutenge, ndipo wakamuphalira kuti: “Kuphalira munthu waliyose chara kuti wanilongosolera vinthu ivi.” 23  Ndipo wakachema ŵalara ŵa ŵasilikari ŵaŵiri, wakati: “Phalirani ŵasilikari 200 kuti ŵanozgeke kuluta ku Kesareya, kweniso ŵapamahachi 70 na ŵamikondo 200, pa ora lachitatu* la usiku. 24  Ndiposo pelekani mahachi kuti Paulosi wakwerepo na kumupeleka makora kwa kazembe Felike.” 25  Ndipo wakalemba kalata yakuti: 26  “Ine Kilaudiyo Lisiyasi kwa Ŵakuchindikika Kazembe Felike. Monire! 27  Munthu uyu wakakoleka na Ŵayuda ndipo ŵakaŵa pafupi kumukoma. Mwaluŵiro nkhiza pamoza na ŵasilikari ŵane na kumuthaska,+ chifukwa nkhapulika kuti ni Muroma.+ 28  Nkhakhumbanga kumanya icho wananga, ntheura nkhaluta nayo mu Khoti lawo Likuru.*+ 29  Nkhasanga kuti ŵakumususka pa fundo za mu Dango lawo,+ kweni walije mulandu wakwenelera nyifwa panji kukakika. 30  Kweni chifukwa chakuti namanya chiŵembu icho ŵamunozgera,+ nkhumutuma mwaluŵiro kwa imwe. Naphalira awo ŵakumupa mulandu kuti ŵazakamupanikizgire pamaso pinu.” 31  Ntheura ŵasilikari aŵa ŵakamutora Paulosi+ kuyana na umo ŵakaphalirikira ndipo ŵakiza nayo usiku ku Antipatiri. 32  Zuŵa lakulondezgapo, ŵakamuleka mu mawoko gha ŵapamahachi kuluta nayo, ndipo iwo ŵakawelera ku linga la ŵasilikari. 33  Ŵapamahachi ŵakanjira mu Kesareya ndipo ŵakapeleka kalata kwa kazembe na kupelekaso Paulosi kwa kazembe. 34  Sono wakayiŵazga na kufumba chigaŵa icho wakafumanga, ndipo wakamanya kuti wakaŵa wa ku Kilikiya.+ 35  Iyo wakati: “Nipulikizgenge makora mulandu wako para awo ŵakupa mulandu nawo ŵiza.”+ Ndipo wakati Paulosi ŵamusunge mu nyumba ya themba Herode.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sanihedirini.”
Panji kuti, “iwe mupusikizgi.”
Panji kuti, “ŵakuvizomera pakweru.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Ndiko kuti, cha m’ma 9 koloko usiku.
Panji kuti, “Sanihedirini.”