Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 22:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakujivikilira panthazi pa mzinda (1-21)

  • Paulosi wakuti ni Muroma (22-29)

  • Ŵa mu Khoti Likuru ŵawungana (30)

22  “Mwaŵabali na ŵadada, sono tegherezgani kujivikilira kwane.”+  Sono ŵakati ŵapulika kuti wakuyowoya nawo mu Chihebere, ŵakakhala chete, ndipo iyo wakati:  “Ine ndine Muyuda,+ wakubabikira mu Taraso wa ku Kilikiya.+ Nkhasambizgika mu msumba uwu na Gamaliyeli.+ Nkhasambizgika kulondezga Dango la ŵasekuru,+ ndipo nkhaŵa wakujipeleka chomene pakuteŵetera Chiuta nga umo imwe mose muliri muhanya uno.+  Nkhatambuzganga na kukoma awo ŵakulondezga Nthowa ya Fumu. Nkhakakanga ŵanalume na ŵanakazi na kuŵapeleka ku jele.+  Wasembe mukuru na wumba wose wa ŵalara nawo ŵanganichitira ukaboni. Kweniso nkhapoka makalata kwa iwo kuya nagho ku ŵabali ku Damaseko, ndipo nkhalutanga kuti nkhaŵakake awo ŵakaŵa kura na kuŵatolera ku Yerusalemu kuti ŵazakalangike.  “Kweni apo nkhaŵa pafupi kufika ku Damaseko, muhanya pakati, mwamabuchi ungweru ukuru wakufuma kuchanya ukaniŵalira zingilizge.+  Nkhawa pasi ndipo nkhapulika mazgu ghakati kwa ine: ‘Saulosi, Saulosi, ukunitambuzgirachi?’  Nkhazgora kuti: ‘Ndimwe njani, Fumu?’ Ndipo iyo wakati kwa ine: ‘Ndine Yesu Munazarete, uyo ukumutambuzga.’  Sono ŵanalume awo ŵakaŵa nane ŵakawona ungweru pera, kweni ŵakaghapulika yayi mazgu gha uyo wakayowoyanga nane. 10  Ndipo nkhati: ‘Kasi nichitechi, Fumu?’ Fumu yikati kwa ine: ‘Wuka, ukanjire mu Damaseko, ndipo mura wamuphalirika vyose ivyo ukwenera kuchita.’+ 11  Kweni nkhawonanga kanthu chara chifukwa chakuti ungweru wura ukaŵara chomene. Awo ŵakaŵa nane ndiwo ŵakanikora pa woko kuti nifike mu Damaseko. 12  “Hananiya, mwanalume uyo wakasopanga Chiuta na kulondezga Dango, uyo Ŵayuda wose awo ŵakakhalanga kura ŵakamulumbanga, 13  wakiza kwa ine. Wakimilira pafupi nane, wakati kwa ine: ‘Saulosi, mubali wane, yambaso kuwona!’ Ndipo nyengo yeneyiyo nkhalaŵiska na kumuwona.+ 14  Iyo wakati: ‘Chiuta wa ŵasekuru ŵithu wakusora iwe kuti umanye khumbo lake na kuwona murunji+ kweniso upulike mazgu gha mu mulomo wake. 15  Pakuti uŵenge kaboni wake ku ŵanthu wose pa vinthu ivyo wawona na kupulika.+ 16  Ndipo sono kasi ukuchedwerachi? Wuka, batizika, suka zakwananga zako+ pakuchema pa zina lake.’+ 17  “Kweni nkhati nawelera ku Yerusalemu+ ndipo apo nkhalombanga mu tempile, nkhawona mboniwoni. 18  Nkhawona Fumu yikuyowoya kwa ine kuti: ‘Endeska, fumamo mwaluŵiro mu Yerusalemu, chifukwa ŵakanenge ukaboni wako wakuyowoya vya ine.’+ 19  Ndipo nkhati: ‘Fumu, iwo ŵakumanya makora kuti mu sunagoge lililose nkhathyapuranga na kuponya mu jele awo ŵakumugomezgani.+ 20  Apo ndopa za Stefano kaboni winu zikathiskikanga, ine nkhimilira pafupi na kuzomerezga kweniso nkhalindanga malaya ghakuwaro gha awo ŵakamukomanga.’+ 21  Kweni iyo wakati kwa ine: ‘Lutanga, chifukwa nikutumenge ku mitundu ya kutali.’”+ 22  Sono ŵakalutilira kumupulikizga m’paka pa mazgu agha. Ndipo ŵakachemerezga kuti: “Muwuskanipo munthu wanthena pa charu chapasi, chifukwa wakwenera yayi kuŵa wamoyo!” 23  Ŵakachemerezganga na kutaya malaya ghawo ghakuwaro ndiposo kuchupulira fuvu muchanya.+ 24  Mulongozgi wa ŵankhondo wakati Paulosi watolekere ku linga la ŵasilikari. Ndipo wakayowoya kuti wafumbike uku wakuthyapulika, mwakuti wamanye chifukwa cheneko icho ŵakachemelezgeranga kuti Paulosi wakomeke. 25  Kweni ŵakati ŵamukaka mawoko kuti wathyapulike, Paulosi wakati kwa mulara wa ŵasilikari uyo wakimilira penepara: “Kasi ntchakuzomerezgeka kwa imwe kuthyapura munthu uyo ni Muroma kwambura kuti weruzgika?”+ 26  Sono mulara wa ŵasilikari wakati wapulika ichi, wakaluta kwa mulongozgi wa ŵankhondo na kumuphalira kuti: “Kasi mukukhumba kuchitachi? Munthu uyu ni Muroma.” 27  Ntheura mulongozgi wa ŵankhondo wakiza pafupi na Paulosi ndipo wakati kwa iyo: “Niphalira, kasi ndiwe Muroma?” Iyo wakati: “Enya.” 28  Mulongozgi wa ŵankhondo wakati: “Kuti ine niŵe Muroma nkhagura na ndalama zinandi.” Paulosi wakati: “Kweni ine nkhababika Muroma.”+ 29  Ntheura nyengo yeneyiyo, ŵanthu awo ŵakakhumbanga kumufumba na kumuyuzga ŵakamuleka. Ndipo mulongozgi wa ŵankhondo wakatenthema wakati wamanya kuti wakaka Paulosi uyo ni Muroma.+ 30  Pakuti wakakhumbanga kumanya makora chifukwa icho Ŵayuda ŵakatenge kuti wananga, zuŵa lakulondezgapo wakasutura Paulosi ndipo wakaphalira ŵalara ŵa ŵasembe pamoza na wose ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* kuti ŵawungane. Wakamukhizga Paulosi na kumuyimika pakati pawo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sanihedirini.”