Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Milimo 17:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi na Sila mu Tesalonika (1-9)

  • Paulosi na Sila mu Bereya (10-15)

  • Paulosi mu Ateni (16-22a)

  • Paulosi wakuyowoya mu Areyopaga (22b-34)

17  Sono ŵakajumpha mu Amfipoli na Apoloniya ndipo ŵakiza ku Tesalonika,+ uko kukaŵa sunagoge la Ŵayuda.  Ntheura mwakuyana na kaluso ka Paulosi,+ wakanjira umo iwo ŵakaŵa, ndipo mazuŵa ghatatu gha sabata wakadumbirana nawo kufuma mu Malemba.+  Wakalongosora na kukhozgera na malemba kuti chikaŵa chakwenelera kuti Khristu wasuzgike+ na kuwuka ku ŵakufwa.+ Wakayowoya kuti: “Yesu uyo nkhumupharazgirani ndiyo ni Khristu.”  Ntheura ŵanyake ŵa iwo ŵakagomezga ndipo ŵakendezgananga na Paulosi na Sila.+ Wumba ukuru wa Ŵagiriki awo ŵakasopanga Chiuta na ŵanakazi ŵanandi ŵakuzirwa, nawo ŵakagomezga.  Kweni Ŵayuda ŵakachita sanji.+ Ŵakatora ŵanthu ŵanyake ŵaheni ŵakuyingayinga waka mu msika na kupanga kagulu ndipo ŵakawuska chivulupi mu msumba. Ŵakaswa nyumba ya Yasoni ndipo ŵakakhumbanga kukora Paulosi na Sila na kwiza nawo ku wumba.  Ŵakati ŵatondeka kuŵasanga, ŵakaguguzira Yasoni na ŵabali ŵanyake ku ŵeruzgi ŵa msumba, ŵakachemerezga kuti: “Ŵanthu awo ŵakutimbanizga charu ŵaliso kuno.+  Ndipo Yasoni waŵapokelera nga mbalendo ŵake. Ŵanthu wose aŵa ŵakususkana na malango gha Kesare, ŵakuti kuli themba linyake, Yesu.”+  Ŵakati ŵapulika vinthu ivi, mzinda na ŵalongozgi ŵa msumba ŵakakwiya chomene.  Yasoni na ŵanyake ŵakati ŵaŵalipiliska,* ŵakaŵaleka kuti ŵalutenge. 10  Mwaluŵiro nausiku, ŵabali ŵakatuma Paulosi na Sila ku Bereya. Ndipo ŵakati ŵafika, ŵakanjira mu sunagoge la Ŵayuda. 11  Sono ŵa ku Bereya aŵa ŵakaŵa na maghanoghano ghawemi kuluska ŵa mu Tesalonika, pakuti ŵakapokera mazgu na kunweka kukuru, ŵakasandanga Malemba mwakupwelelera zuŵa lililose kuwona usange vinthu ivi ndimo vikaŵira. 12  Ntheura ŵanandi ŵa iwo ŵakagomezga. Kweniso ŵanakazi na ŵanalume ŵanandi ŵakumanyikwa Ŵachigiriki ŵakagomezga. 13  Kweni Ŵayuda ŵakufuma ku Tesalonika ŵakati ŵamanya kuti Paulosi wakupharazgaso mazgu gha Chiuta mu Bereya, ŵakiza kwenekura kuti ŵakhuŵilizge mizinda+ kuti uchite chivulupi. 14  Mwaluŵiro ŵabali ŵakamutuma Paulosi ku nyanja.+ Kweni Sila na Timote ŵakakhalira kwenekura. 15  Kweni awo ŵakamupelekezganga Paulosi ŵakafika nayo ku Ateni, ndipo ŵakawelera ŵakati ŵaphalirika kuti Sila na Timote+ ŵize kwa Paulosi mwaluŵiro. 16  Sono apo Paulosi wakaŵalindiliranga mu Ateni, mzimu wake ukasuzgika wakati wawona kuti mu msumba mukaŵa vikozgo vinandi. 17  Ntheura wakamba kudumbirana nawo mu sunagoge, Ŵayuda na ŵanthu ŵanyake awo ŵakasopanga Chiuta. Zuŵa lililose wakadumbirananga na awo wakaŵasanganga mu msika. 18  Kweni Ŵaepikuro na Ŵastoyiki ŵanyake, ŵakusambira vinjeru vya charu, ŵakamba kumususka. Ŵanyake ŵakatenge: “Kasi muŵeleŵesi uyu wakukhumba kuyowoyachi?” Ndipo ŵanyake ŵakatenge: “Wakuŵa nga ni mupharazgi wa ŵachiuta ŵachilendo.” Ichi chikaŵa nthena chifukwa chakuti iyo wakapharazganga makani ghawemi gha Yesu na chiwuka.+ 19  Ntheura ŵakamukora na kuluta nayo ku Areyopaga, ŵakati: “Kasi tingachimanya chisambizgo chiphya ichi, icho ukusambizga? 20  Pakuti ukutiphalira vinthu vyachilendo mu makutu ghithu. Ntheura tikukhumba kumanya icho vinthu ivi vikung’anamura.” 21  Ŵaateni wose na ŵalendo awo ŵakakhalanga kura, nyengo yawo yakupumulira ŵakamaliranga waka pa kuyowoya panji kupulikizga nkhani yiphya. 22  Sono Paulosi wakimilira mukati mu Areyopaga,+ wakati: “Mwaŵanthu ŵa mu Ateni, nkhuwona kuti mu vinthu vyose mukuwoneka kuti mukopa chomene ŵachiuta* kuluska ŵanthu ŵanyake.+ 23  Apo najumphanga nanguwoneseska ivyo mukusopa. Nanguwonaso jotchero ilo pali kulembeka kuti, ‘Kwa Chiuta Wambura Kumanyikwa.’ Ntheura icho mukusopa kwambura kuchimanya, ndicho nkhumupharazgirani. 24  Chiuta uyo wakalenga charu na vyose ivyo vilimo, Iyo pakuŵa Fumu yakuchanya na charu chapasi,+ wakukhala mu matempile ghakuzengeka na mawoko yayi.+ 25  Wakuteŵetereka na mawoko gha ŵanthu yayi nga ni para wakusoŵerwa kanthu,+ chifukwa wakupeleka ku ŵanthu wose umoyo na mvuchi+ na vinthu vyose. 26  Ndipo wakalenga mitundu yose ya ŵanthu kufuma mwa munthu yumoza+ kuti yikhale pa charu chose chapasi.+ Wakimika nyengo zakutemeka na kuŵika vigoti apo ŵanthu ŵakukhala,+ 27  kuti ŵapenje Chiuta usange ŵangamupapaska na kumusanga nadi,+ nangauli kuti wali kutali yayi na waliyose wa ise. 28  Pakuti mwa iyo tili ŵamoyo, tikwenda ndipo tiliko, nga umo ŵanyake awo ŵakulemba pakati pinu ŵayowoyera kuti, ‘Chifukwa nase ndise ŵana ŵake.’* 29  “Pakuti ndise ŵana ŵa* Chiuta,+ tileke kughanaghana kuti Chiuta wali nga ni golide panji siliva panji libwe, panji nga ntchinthu chakuŵajika mwaluso na mahara gha munthu.+ 30  Mbunenesko kuti Chiuta wakazerezga nyengo za ulemwa izi,+ kweni sono wakuphalira ŵanthu wose kulikose kuti ŵang’anamuke mtima. 31  Chifukwa watema zuŵa, ilo wakukhumba kweruzgira+ charu mu urunji kwizira mwa munthu uyo wimika, ndipo wakapeleka ukaboni ku ŵanthu wose apo wakamuwuska ku ŵakufwa.”+ 32  Ŵakati ŵapulika vya chiwuka cha ŵakufwa, ŵanyake ŵakamba kuhoya,+ apo ŵanyake ŵakati: “Uzakatiphalireso ivi nyengo yinyake.” 33  Ntheura Paulosi wakaŵaleka, 34  kweni ŵanthu ŵanyake ŵakajibatika kwa iyo ndipo ŵakagomezga. Pakaŵa Diyonisiyo, uyo wakaŵa mweruzgi mu khoti la Areyopaga, na mwanakazi zina lake Damarisi, na ŵanyakeso.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵapeleka ndalama.”
Panji kuti, “mukusopa chomene.”
Panji kuti, “mphapu yake.”
Panji kuti, “mphapu ya.”