Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 15:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kususkana vya ukotoli mu Antiyoke (1, 2)

  • Nkhani yafika ku Yerusalemu (3-5)

  • Ŵalara na ŵapositole ŵakukumana (6-21)

  • Kalata yakufuma ku wupu wakulongozga (22-29)

  • Mipingo yikukhozgeka na kalata (30-35)

  • Paulosi na Baranaba ŵakupatukana (36-41)

15  Ndipo ŵanalume ŵanyake ŵakakhira kufuma ku Yudeya ndipo ŵakamba kusambizga ŵabali kuti: “Kwambura kuti mwakotoleka kuyana na dango la Mozesi,+ mungaponoskeka yayi.”  Kweni Paulosi na Baranaba ŵakagazgana nawo na kususkana nawo chomene. Ntheura ŵakasora Paulosi, Baranaba, na ŵanyake ŵa iwo kuti ŵakwelere ku Yerusalemu,+ ŵakaphalire nkhani iyi ŵapositole na ŵalara.  Ntheura mpingo ukati waŵapelekezga, ŵanthu aŵa ŵakalutilira ulendo wawo kusolota mu Fonike na Samariya, ŵakalongosoranga makora umo ŵanthu ŵamitundu ŵakang’anamukira, ndipo ŵabali wose ŵakaŵa na chimwemwe chikuru.  Ŵakati ŵafika mu Yerusalemu, ŵakapokelereka makora na mpingo, ŵapositole, na ŵalara. Ndipo ŵakalongosora vinthu vinandi ivyo Chiuta wakachita kwizira mwa iwo.  Kweni ŵalondezgi ŵanyake ŵa Ŵafarisi awo ŵakagomezga Khristu, ŵakawuka pa vitengo vyawo ndipo ŵakati: “Ntchakwenelera kuŵakotora na kuŵaphalira kuti ŵasungilirenge Dango la Mozesi.”+  Ndipo ŵapositole na ŵalara ŵakawungana pamoza kuti ŵayiwone nkhani iyi.  Ŵakati ŵadumbiskana chomene, Petrosi wakawuka ndipo wakati kwa iwo: “Mwaŵabali, mukumanya makora kuti kufuma mu mazuŵa ghakwambilira, Chiuta wakasora ine pakati pinu mwakuti kwizira mu mulomo wane ŵanthu ŵamitundu ŵapulike mazgu gha makani ghawemi na kugomezga.+  Chiuta uyo wakumanya mtima+ wakachitira ukaboni mwa kuŵapa mzimu utuŵa,+ nga umo wakachitiraso kwa ise.  Wakapambaniska yayi pakati pa ise na iwo,+ kweni wakatuŵiska mitima yawo na chipulikano.+ 10  Ntheura chifukwa wuli mukuyezga Chiuta mwa kuŵika joko+ pa singo ya ŵasambiri ilo ŵasekuru ŵithu na ise tikatondeka kuyegha?+ 11  Kweni sono, tili na chipulikano kuti tizamuponoskeka kwizira mu lusungu lukuru lwa Fumu Yesu+ mwakuyana waka na ŵanthu ŵara.”+ 12  Wumba wose ukakhala chete, ndipo ŵakamba kupulikizga Baranaba na Paulosi apo ŵakalongosoranga vimanyikwiro vinandi na minthondwe* ivyo Chiuta wakachita kwizira mwa iwo pakati pa mitundu. 13  Ŵakati ŵamara kuyowoya, Yakobe wakazgora, wakati: “Mwaŵabali, nipulikizgani. 14  Simiyoni+ walongosora makora umo Chiuta nyengo yakwamba wakang’anamukira ku mitundu kuti kwa iwo watoleko ŵanthu ŵa zina lake.+ 15  Mazgu gha Ntchimi ghakuzomerezga ichi, umo kuli kulembekera kuti: 16  ‘Pamanyuma pa vinthu ivi, nizamuwelera na kuwuska hema* la Davide ilo lili kuwa. Nizamuzengaso mahami ghake na kulijinthaso, 17  mwakuti awo ŵakhalapo pa ŵanthu ŵapenje Yehova* na mtima wose, pamoza na ŵanthu ŵa mitundu yose, ŵanthu awo ŵakuchemeka na zina lane, wakuti Yehova,* uyo wakuchita vinthu ivi,+ 18  vyakumanyikwa kufuma papo kale.’+ 19  Ntheura icho nkhudumura ntchakuti tileke kusuzga awo ŵakung’anamukira kwa Chiuta kufuma mu mitundu.+ 20  Kweni tiŵalembere kuti ŵaziŵizge vinthu vyakukazuzgika na vikozgo,+ uzaghali,*+ vyakunyonga,* na ndopa.+ 21  Pakuti kufuma mu nyengo zakale, mu msumba na msumba, mukuŵa awo ŵakupharazga vya mu mabuku gha Mozesi, chifukwa sabata yiliyose ŵakuŵazga mwakukwezga mabuku agha mu masunagoge.”+ 22  Ŵapositole na ŵalara pamoza na mpingo wose ŵakawona kuti ntchiwemi kutuma ŵanalume ŵakusoleka kufuma pakati pawo kuya ku Antiyoke pamoza na Paulosi na Baranaba. Ŵakatuma Yudasi, uyo wakuchemeka Barasaba na Sila,+ ŵanalume awo ŵakalongozganga ŵabali. 23  Ŵakalemba kalata na kuŵapa kuti ŵayeghe, yakuti: “Ndise ŵabali ŵinu, ŵapositole na ŵalara. Tikulembera mwaŵabali ŵa mu Antiyoke,+ Siriya, na Kilikiya, imwe mukufuma mu mitundu: Monire! 24  Pakuti tapulika kuti ŵanyake kufuma pakati pithu ŵamusuzgani na ivyo ŵayowoya,+ ŵakukhumba kumutimbanizgani, nangauli tikaŵapa ulongozgi uliwose chara. 25  Takolerana na mtima umoza ndipo tawona kuti ntchiwemi kusora ŵanalume na kuŵatuma kwa imwe pamoza na ŵakutemweka ŵithu, Baranaba na Paulosi, 26  ŵanthu awo ŵapeleka umoyo wawo chifukwa cha zina la Fumu yithu Yesu Khristu.+ 27  Ntheura ise tikutuma Yudasi na Sila, kuti nawoso ŵamuphalirani vinthu ivi na mazgu gha pamulomo.+ 28  Pakuti mzimu utuŵa+ na ise tawona kuti ntchiwemi kuleka kusazgapo vizito vinyake pa imwe, padera pa vinthu vyakwenelera ivi: 29  kuti mulutilire kuziŵizga vinthu vyakupelekeka sembe ku vikozgo,+ ndopa,+ vyakunyongeka,*+ na uzaghali.*+ Vimuŵiraninge makora usange muziŵizgenge vinthu ivi. Tikumukhumbirani umoyo uwemi!”* 30  Ntheura ŵanthu aŵa ŵakati ŵanyamuka, ŵakakhilira ku Antiyoke, ndipo ŵakawunganya wumba pamoza na kuŵapa kalata. 31  Ŵakati ŵayiŵazga, ŵakasekelera chifukwa chakuti ŵakakhozgeka. 32  Pakuti Yudasi na Sila ŵakaŵa ntchimi, ŵakakhozga na kukhwimiska ŵabali na nkhani zinandi izo ŵakadumba.+ 33  Ŵakati ŵakhalako kanyengo, ŵabali ŵakaŵapelekezga kuti ŵalute mu mtende ku awo ŵakaŵatuma. 34  *—— 35  Kweni Paulosi na Baranaba ŵakakhala mu Antiyoke, ŵakasambizganga na kupharazga makani ghawemi gha mazgu gha Yehova,* pamoza na ŵanyakeso ŵanandi. 36  Mazuŵa ghakati ghajumphapo, Paulosi wakati kwa Baranaba: “Tiye sono* tiwelere ndipo tikendere ŵabali mu misumba yose iyo tikapharazgamo mazgu gha Yehova* kuti tikawone umo ŵaliri.”+ 37  Baranaba wakakhumbisiska kutoraso Yohane, wakuchemeka Mariko.+ 38  Kweni Paulosi wakaghanaghana kuti chikaŵa chiwemi yayi kumutora chifukwa chakuti wakaŵasida pa Pamfuliya ndipo wakaluta nawo chara ku mulimo.+ 39  Ntheura ŵakakwiyiskana chomene, mwakuti ŵakapatukana. Ndipo Baranaba+ wakatora Mariko na kwambukira ku Kipro. 40  Paulosi wakasora Sila, ndipo ŵakaluta pamanyuma pakuti ŵabali ŵamupeleka Paulosi mu mawoko gha Yehova* kuti wamuchitire lusungu lukuru.+ 41  Wakasolota mu Siriya na Kilikiya, ndipo wakakhozganga mipingo.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vyakuzizwiska.”
Panji kuti, “chisakasa; nyumba.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “icho chakomeka kwambura kuchinja pa singo.”
Panji kuti, “icho chakomeka kwambura kuchinja pa singo.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “Pawemi.”
Pangayowoyekaso kuti, “Kwambura kutondeka.”