Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Milimo 12:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yakobe wakukomeka; Petrosi wakukakika (1-5)

  • Petrosi wakufwatulika mwamunthondwe (6-19)

  • Mungelo wakutimba Herode (20-25)

12  Pa nyengo yira, Themba Herode wakamba kusuzga ŵanyake mu mpingo.+  Wakakoma na lupanga+ Yakobe mukuru wa Yohane.+  Wakati wawona kuti ichi chikaŵakondweska Ŵayuda, wakakakaso Petrosi. (Agha ghakaŵa mazuŵa gha Chingwa Chambura Nthukumusi.)+  Wakamukora na kumuŵika mu jele.+ Wakamupeleka ku magulu ghanayi gha ŵasilikari, gulu lililose likaŵa na ŵasilikari ŵanayi awo ŵakapokerananga pa kumulinda. Herode wakakhumbanga kumutolera ku* ŵanthu paumaliro wa Paska.  Ntheura Petrosi wakasungika mu jele, kweni mpingo ukalimbikira kumulombera kwa Chiuta.+  Apo Herode wakaŵa pafupi kumutolera ku ŵanthu, usiku wura Petrosi wakagona uku wakakika na matcheni ghaŵiri pakati pa ŵasilikari ŵaŵiri, ndipo pa mulyango pakaŵa ŵalinda awo ŵakalindanga jele.  Kweni wonani, mungelo wa Yehova* wakimilira pafupi,+ ndipo ungweru ukaŵala mu chipinda cha mu jele. Wakapamantha Petrosi mu mbambo na kumuwuska, wakati: “Wuka luŵiro!” Ndipo simbi zikawa kufuma mu mawoko ghake.+  Mungelo wakati kwa iyo: “Nozgeka ndipo vwara vilyato* vyako.” Wakachita nthena. Paumaliro wakati kwa iyo: “Vwara laya lako lakuwaro ndipo unilondezge.”  Ndipo wakafuma na kumulondezga. Kweni wakamanya yayi kuti icho mungelo wakachitanga chikaŵa chanadi. Wakaghanaghananga kuti wakuwona mboniwoni. 10  Ŵakati ŵajumpha gulu lakwamba la ŵalinda na lachiŵiri, ŵakafika pa chipata chachisulo chakunjilira mu msumba, ndipo ichi chikajulika chekha. Ŵakati ŵafuma, ŵakenda lumoza mu msewu ndipo mwaluŵiro mungelo wakamuleka yekha. 11  Mahara ghakati ghizamo, Petrosi wakati: “Sono namanya nadi kuti Yehova* wangutuma mungelo wake na kunithaska mu woko la Herode na ku vyose ivyo Ŵayuda ŵalindizganga.”+ 12  Wakati wamanya ivyo vyachitika, wakaluta ku nyumba ya Mariya nyina wa Yohane uyo wakuchemekaso Mariko,+ uko ŵanandi ŵakawungana pamoza ndipo ŵakalombanga. 13  Wakati wakhung’uska pa mulyango wa chipata, muteŵeti msungwana zina lake Roda wakiza kuti walingizgeko. 14  Wakati wamanya kuti ni mazgu gha Petrosi, wakakondwa chomene ndipo wakajura yayi chipata, kweni wakachimbilira mukati na kukayowoya kuti Petrosi wimilira pa chipata. 15  Ŵakati kwa iyo: “Wafuntha.” Kweni wakakosera kuti ndimo viliri. Ŵakamba kuyowoya kuti: “Ni mungelo wake.” 16  Kweni Petrosi wakalutilira kukhung’uska. Ŵakati ŵajurako, ŵakamuwona ndipo ŵakazizwa. 17  Kweni wakaŵasinizga na woko kuti ŵakhale chete ndipo wakaŵalongosolera umo Yehova* wakamufumiskira mu jele, ndipo wakati: “Mukaphare vinthu ivi kwa Yakobe+ na ŵabali.” Ndipo wakafuma na kuluta ku malo ghanyake. 18  Sono kukati kwacha, pakaŵa chiwawa chikuru pakati pa ŵasilikari chifukwa ŵakamanya yayi icho chikachitikira Petrosi. 19  Herode wakamupenja chomene Petrosi kweni wakatondeka kumusanga. Wakaŵafumbisiska ŵalinda na kugamura kuti ŵalangike.+ Herode wakakhira kufuma ku Yudeya kuya ku Kesareya ndipo wakakhalako kwa kanyengo. 20  Sono wakakwiyira ŵanthu ŵa ku Ture na Sidoni. Ntheura ŵakiza kwa iyo na mtima umoza. Ŵakati ŵanyengelera Blasito mulaŵiliri wa nyumba ya themba, ŵakamba kulomba mtende, chifukwa charu chawo chikapokeranga chakurya kufuma ku charu cha themba. 21  Kweni pa zuŵa lakutemeka, Herode wakavwara chakuvwara chaufumu ndipo wakakhala pa chitengo chakweruzgirapo na kwamba kuyowoya ku ŵanthu. 22  Ndipo ŵanthu awo ŵakawungana ŵakamba kuchemerezga kuti: “Ni mazgu gha chiuta, nga munthu chara!” 23  Nyengo yeneyiyo, mungelo wa Yehova* wakatimba Herode, chifukwa wakapeleka uchindami kwa Chiuta chara. Wakaryeka na mpholozi ndipo wakafwa. 24  Kweni mazgu gha Yehova* ghakalutilira kukura na kuthandazgika.+ 25  Baranaba+ na Saulosi ŵakati ŵamalizga mulimo wakupeleka wovwiri mu Yerusalemu,+ pakuwerako ŵakatora Yohane,+ uyo wakuchemeka Mariko.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wazakeruzgikire pamaso pa.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”