Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mika 7:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nkharo ziheni za Israyeli (1-6)

    • Ŵalwani ŵa munthu ŵazamufuma mu nyumba yake (6)

  • “Nilindilirenge waka” (7)

  • Ŵanthu ŵa Chiuta ŵazamukwezgeka (8-13)

  • Mika wakulomba na kulumba Chiuta (14-20)

    • Zgoro la Yehova (15-17)

    • ‘Ni Chiuta nju uyo wali nga ni Yehova?’ (18)

7  Mbaya ine! Nili nga ni munthu uyo,Para vipambi vyachihanya vyawunjikikaNdipo munda wa mpheska wavulurika pamanyuma pa vuna,Wakusanga yayi khunje la mpheska kuti waryeNesi chikuyu chakwambilira, ivyo nkhudokera.   Ŵakugomezgeka ŵamara pa charu chapasi,Pakati pa ŵanthu palije na yumoza uyo ngwakunyoloka.+ Wose ŵakujoŵelera kuti ŵathiske ndopa.+ Waliyose wakuthya mubali wake na ukonde.   Mawoko ghawo ni nkhwantha pakuchita icho ntchiheni;+Karonga wakukhumba chawanangwa,Mweruzgi wakulomba njombe,+Munthu wakuzirwa wakuyowoya ivyo wakukhumba,*+Ndipo wose ŵakuchitira lumoza.*   Muwemi chomene pakati pawo wali nga ni minga,Wakunyoloka chomene pakati pawo ni muheni chomene kuluska m’panda* wa minga. Zuŵa la ŵalinda ŵinu na la kulangika kwinu lizenge.+ Sono mahara ghazamuŵamalira.+   Ungagomezganga munyako chara,Nesi kuthemba mubwezi wako wapamtima.+ Uchenjerenge para ukuyowoya na uyo wakugona pa chifuŵa chako.   Pakuti mwana mwanalume wakuyuyura wiske,Mwana msungwana wakuwukira nyina,+Ndipo mkamwana wakuwukira nyinavyara;+Ŵalwani ŵa munthu mbanthu ŵamunyumba yake.+   Kweni ine, nilutilirenge kulaŵiska kwa Yehova.+ Nilindilirenge waka* Chiuta wa chiponosko chane.+ Chiuta wane wanipulikenge.+   Iwe mulwani wane, ungasekeleranga chara pa ivyo vyaniwira. Nangauli nawa, niwukenge;Nangauli nkhukhala mu mdima, Yehova waŵenge ungweru wane.   Nizizipizgenge ukali wa YehovaPakuti namunangira,+M’paka waniyowoyere mulandu wane na kunizira na urunji. Wazamunitolera ku ungweru.Nizamulaŵiska pa urunji wake. 10  Mulwani wane nayo wazamuwona,Ndipo soni zizamumukora uyo wakanifumba kuti: “Kasi Yehova Chiuta wako wali nkhu?”+ Maso ghane ghazamulaŵiska pa iyo. Sono wazamudyakika nga ni mathipa gha mu msewu. 11  Lizamuŵa zuŵa lakuzengera malinga ghako ghamalibwe;Pa zuŵa ilo, mphaka yizamusanuzgika.* 12  Pa zuŵa ilo, ŵazamwiza kwa iweKufuma ku Asiriya na ku misumba ya Eguputo,Kufuma ku Eguputo m’paka ku Mlonga.*Kufuma ku nyanja m’paka ku nyanja, kufuma ku phiri m’paka ku phiri.+ 13  Charu chizamuzgoka mayiyi chifukwa cha awo ŵakukhalamo,Chifukwa cha ivyo ŵachita.* 14  Liska ŵanthu ŵako na ndodo yako, mskambo wa chiharo chako,+Uwo ukakhalanga wekha mu thengere, mukati mu munda wa vipambi. Ulekani urye mu Bashani na Giliyadi+ nga ni mu mazuŵa ghakale. 15  “Nga ni mu mazuŵa agho ukafumira mu charu cha EguputoNizamumulongora vinthu vyakuzizwiska.+ 16  Mitundu yizamuwona na kukhozgeka soni nangauli yili na nkhongono.+ Yizamuŵika mawoko ghawo pa milomo yawo.Makutu ghawo ghazamumangwa.* 17  Ŵazamumyanga fuvu nga ni njoka;+Nga ni vyakukhwaŵa pasi, ŵazamufuma mu malinga ghawo ghakukhora uku ŵakumbwambwantha. Ŵazamwiza kwa Yehova Chiuta withu na chitenthe,Ndipo ŵazamumuwopani imwe.”+ 18  Ni Chiuta nju uyo wali nga ndimwe,Uyo wakugowokera ubendezi na kujumphapo waka pa kwananga+ kwa ŵakukhalapo ŵa chiharo chake?+ Iyo wakusungilira ukali wake muyirayira chara,Pakuti wakukondwa na lusungu.*+ 19  Wazamutilongoraso lusungu,*+ wazamuthereska maubendezi ghithu. Zakwananga zawo zose muzamuziponya pasi pa nyanja.+ 20  Yakhobe muzamumulongora kugomezgeka,Abrahamu muzamumulongora lusungu,*Nga umo mukajilapizgira ku ŵasekuru ŵithu kufuma ku mazuŵa ghakale.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ivyo umoyo wake ukudokera.”
Mazgu gheneko, “ŵakuviluka pamoza.”
Mazgu ghanyake, “luthango; luŵigho; lupango.”
Panji kuti, “Nilindilirenge zikiti.”
Pangayowoyekaso kuti, “languro lizamuŵa kutali chomene.”
Ndiko kuti, Yufurate.
Mazgu gheneko, “Chifukwa cha vipasi vya milimo yawo.”
Mazgu ghanyake, “ghazamujalika; ghazamugandirwa.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”