Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mika 4:1-13

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Phiri la Yehova lizamukwezgeka (1-5)

    • Malupanga kuŵa vyakulimira (3)

    • “Tendenge mu zina la Yehova” (5)

  • Ziyoni wazamuŵaso wankhongono (6-13)

4  Mu mazuŵa ghaumaliro,Phiri la nyumba ya Yehova+Lizamukhazikika pachanya chomene pa mapiri,Ndipo lizamutumphuskika pachanya pa tumapiri,Ŵanthu ŵazamuthilimukira kwenekuko.+   Mitundu yinandi yizamuluta na kuyowoya kuti: “Zaninge, tiyeni tikwelere ku phiri la Yehova,Na ku nyumba ya Chiuta wa Yakhobe.+ Iyo wamutisambizga nthowa zake,Ndipo ise tamwenda mu nthowa zake.” Pakuti dango lizamufuma ku Ziyoni,Ndipo mazgu gha Yehova ghazamufuma ku Yerusalemu.   Wazamweruzga pakati pa ŵanthu ŵanandi,+Na kunyoloskera vinthu mitundu yankhongono yakutali. Ŵanthu ŵazamuskana* malupanga ghawo kuŵa vyakulimira,Mikondo yawo kuŵa vyakuphatilira makuni.+ Mtundu uzamuwuskira lupanga mtundu unyake chara,Ndipo ŵanthu ŵazamusambiraso nkhondo chara.+   Waliyose wazamukhala musi mwa khuni lake la mpheska na musi mwa khuni lake la mkuyu,+Ndipo palije na yumoza uyo wazamuŵawofya,+Pakuti mulomo wa Yehova wa mawumba wayowoya.   Pakuti mitundu yose, uliwose ukwenda mu zina la chiuta wake,Kweni ise tendenge mu zina la Yehova Chiuta withu+ muyirayira swii.   “Mu zuŵa ilo,” ndimo wayowoyera Yehova,“Nizamuwunjika uyo wakagonthanga,Na kuwunjika awo ŵakambininiskika,+Pamoza na awo nkhaŵasuzganga.   Uyo wakagonthanga nizamumuzgora wakukhalako,+Ndipo uyo wakatolekera kutali nizamumuzgora mtundu wankhongono.+Yehova wazamuŵawusa nga ni themba mu Phiri la Ziyoni,Kwamba sono m’paka muyirayira.   Kweni iwe, chigongwe cha mskambo,Chibumira cha mwana mwanakazi wa Ziyoni,+Muwuso uzamwiza kwa iwe, enya, muwuso wakwamba wizenge,+Ufumu uwo ngwa mwana mwanakazi wa Yerusalemu.+   Kasi sono ukukolomokerachi? Kasi ulije themba,Panji wakupeleka fundo wako wafwa,Mwakuti ukupulika vyakuŵinya nga ni vya mwanakazi para wakubaba?+ 10  Iwe mwana mwanakazi wa Ziyoni, salanthuka na kutampha,Nga ni mwanakazi para wakubaba,Pakuti sono ufumenge mu msumba na kukakhala kuthondo, Uzamuluta kutali ku Babuloni,+Ndipo kwenekura ndiko wamuthaskikira.+Kwenekura, Yehova wamukuwombora mu woko la ŵalwani ŵako.+ 11  Sono mitundu yinandi yizamuwungana kuti yikuwukire;Yizamuyowoya kuti: ‘Mulekani wafipiskike,Ndipo maso ghithu ghawone ivi vikuchitikira Ziyoni.’ 12  Kweni ŵakumanya chara maghanoghano gha Yehova,Ŵakupulikiska chara chilato chake;*Pakuti wazamuŵawunjika nga ni tirigu uyo wavunika waka, uyo wakuluta pa malo ghakupwanthirapo. 13  Iwe mwana mwanakazi wa Ziyoni, wuka na kupwantha.+Pakuti masengwe ghako nizamughazgora chisulo,Vikandiro vyako nizamuvizgora mkuŵa,Ndipo uzamuteketa ŵanthu ŵanandi.+ Ivyo ŵavisanga mwaupusikizgi uzamuvipeleka kwa Yehova,Ndipo chuma chawo uzamuchipeleka kwa Fumu yaunenesko ya charu chose chapasi.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵazamufura; ŵazamutona; ŵazamuvunga; ŵazamwata.”
Panji kuti, “fundo yake.”