Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Mateyu 7:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • UPHARAZGI WA PA PHIRI (1-27)

  • Lekani kweruzga (1-6)

  • Lutilirani kulomba, kupenja, kukhung’uska (7-11)

  • Dango lakakhaliro (12)

  • Chipata chifinyi (13, 14)

  • Ŵakumanyikwa na vipambi vyawo (15-23)

  • Nyumba ya pa jalawe na ya pa mchenga (24-27)

 • Mizinda yikuzizikika na kasambizgiro ka Yesu (28, 29)

7  “Lekani kweruzga+ kuti muleke kweruzgika,  pakuti umo mukweruzgira ŵanyinu ndimo namwe muzamweruzgikira,+ ndipo mweso uwo mukupimira ŵanyinu, ndiwo ŵazamumupimiranipo.+  Chifukwa wuli pera ukulaŵiska kachiswaswa ako kali mu jiso la mubali wako, kweni ukuzerezga phaso ilo lili mu jiso lako?+  Kasi ungaphalira wuli mubali wako kuti, ‘Leka niwuskemo kachiswaswa mu jiso lako,’ apo wona, phaso lili mu jiso lako?  Wamupusikizgi iwe! Wuskamo dankha phaso mu jiso lako, apo ndipo uwonenge makora umo ungawuskiramo kachiswaswa ako kali mu jiso la mubali wako.  “Lekani kupeleka ku ntcheŵe icho ntchituŵa, panji kuponya ngale zinu panthazi pa nkhumba,+ kuti zileke kukandapo na malundi ghake ndipo zing’anamuke na kumufwemburani.  “Lutilirani kulomba, ndipo mupikenge.+ Lutilirani kupenja, ndipo musangenge. Lutilirani kukhung’uska, ndipo kumujulikiraninge.+  Pakuti waliyose uyo wakulomba wakupokera,+ ndipo waliyose uyo wakupenja wakusanga, ndipo waliyose uyo wakukhung’uska kumujulikirenge.  Ni njani pakati pinu uyo usange mwana wake wakupempha chingwa, wamupenge libwe? 10  Panji para wakupempha somba, kasi wamupenge njoka? 11  Ntheura, usange imwe, nangauli muli ŵaheni, mukumanya kupeleka vyawanangwa viwemi+ ku ŵana ŵinu, ipo kuli wuli Awiskemwe ŵakuchanya? Asi ŵapelekenge vinthu viwemi ku awo ŵakuŵalomba?+ 12  “Ntheura, vinthu vyose ivyo mukukhumba kuti ŵanthu ŵamuchitiraninge, ndivyo namwe muŵachitirenge.+ Nakuti ichi ndicho ni ng’anamuro la Dango na ivyo Ntchimi zikalemba.+ 13  “Njirani pa chipata chifinyi,+ chifukwa chipata chikuru chili na nthowa yisani iyo yikuya ku pharanyiko, ndipo mbanandi awo ŵakwendamo. 14  Kweni chipata chifinyi chili na nthowa yichoko iyo yikuya ku umoyo, ndipo mbachoko awo ŵakuyisanga.+ 15  “Chenjerani na ntchimi zitesi+ izo zikwiza kwa imwe uku zavwara nga ni mberere,+ kweni mukati ni mphumphi zanjara.+ 16  Muŵamanyenge na vipambi vyawo. Kasi ŵanthu ŵakutonthora mpheska mu minga panji vikuyu mu nthura?+ 17  Mwakuyana waka, khuni lililose liwemi likupambika vipambi viwemi, kweni khuni lililose liheni likupambika vipambi viheni.+ 18  Khuni liwemi lingapambika vipambi viheni chara, nesi khuni liheni kupambika vipambi viwemi.+ 19  Khuni lililose ilo likuleka kupambika vipambi viwemi likudumulikira pasi na kuponyeka pa moto.+ 20  Nadi, ŵanthu aŵa muŵamanyenge na vipambi vyawo.+ 21  “Ni waliyose yayi uyo wakuyowoya kwa ine kuti, ‘Fumu, Fumu,’ wazamunjira mu Ufumu wa kuchanya, kweni yekha uyo wakuchita khumbo la Adada awo ŵali kuchanya.+ 22  Mu zuŵa ilo, ŵanandi ŵazamuyowoya kwa ine kuti, ‘Fumu, Fumu,+ asi tikachimanga mu zina linu, na kufumiska viŵanda mu zina linu, ndiposo kuchita milimo yankhongono yinandi mu zina linu?’+ 23  Penepapo nizamuŵaphalira kuti: ‘Nkhamumanyani chara! Fumaniko kwa ine, imwe mukuchita viheni!’+ 24  “Ntheura waliyose uyo wakupulika mazgu ghane agha na kughachita, wakuyana na mwanalume wakuchenjera, uyo wakazenga nyumba yake pa jalawe.+ 25  Ndipo vula yikathika, maji ghakatutuka, chimphepo chikaputa na kutimba nyumba yira, kweni yikawa chara, chifukwa yikazengeka pa jalawe. 26  Kweniso, waliyose uyo wakupulika mazgu ghane agha na kuleka kughachita wayanenge na mwanalume wakupusa, uyo wakazenga nyumba yake pa mchenga.+ 27  Ndipo vula yikathika, maji ghakatutuka, chimphepo chikaputa na kutimba nyumba yira,+ ndipo yikawa. Kuwa kwake kukaŵa kukuru.” 28  Yesu wakati wamara kuyowoya mazgu agha, mizinda yikazizikika na kasambizgiro kake,+ 29  pakuti wakaŵasambizganga nga ni munthu uyo wali na mazaza,+ kuti nga mbalembi ŵawo chara.

Mazgu Ghamusi